http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/dvojseminar-postup-vyhodnoceni-poh-obce-ve-dvou-jednoduchych-krocich-a-realizace-poh-obce-v-praxi-a-aktualni-otazky
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii

Dvojseminář "Postup vyhodnocení POH obce ve dvou jednoduchých krocích a realizace POH obce v praxi" a "Aktuální otázky přípravy a realizace projektů rozvoje OH obcí s podporou z Operačního programu životní prostředí (OPŽP)"

7. září 2017 (čtvrtek) 09:00 - 16:00 Praha
Konference a semináře
Hlavní otázky semináře

• Jaké podklady potřebujeme pro zpracování vyhodnocení POH obce?
• Jak efektivně vyhodnotit POH ve dvou jednoduchých krocích?
• Jakou práci za nás při vyhodnocení POH může udělat software pro podporu zpracování vyhodnocení POH obce v prostředí EXCELu?
• Jak implementovat realizační program vyplývající z vyhodnocení POH do praxe?
• Jaký je praktický postup zpracování Analýzy potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků v OPŽP?
• Jak postupovat při optimalizaci různých typů projektů dle hodnotících kritérií OPŽP?
• Jaké nastavení potenciálu produkce odpadů zvolit s ohledem na požadavky na budoucí udržitelnost projektu podpořeného z OPŽP?
• Jakým způsobem stanovit rozpočet projektu pro OPŽP, aby nám to v budoucnu nekomplikovalo výši dotace, zadávací řízení, realizaci a provoz zařízení?
Program semináře

Postup vyhodnocení POH obce ve dvou jednoduchých krocích a realizace POH obce v praxi
09:00 – 9:30 Prezence účastníků
9:30 – 11:00
- Vyhodnocení POH obce – obecné postup
- Postup pro vyhodnocení POH obce ve dvou jednoduchých krocích
- Podklady potřebné pro zpracování vyhodnocení POH obce
- Diskuse
11:00 - 11:15 Přestávka na kávu, občerstvení
11:15 – 12:30
- Předvedení postupu zpracování vyhodnocení POH obce s využitím softwarové aplikace v EXCELu
- Představení příkladu zpracovaného vyhodnocení POH
- Zahrnutí realizačního programu POH do agendy řízení obce (rozpočet, personální náplně činností, účast útvarů obce na plnění POH)
- Diskuse
12:30 – 13:00 Oběd (jen pro účastníky obou bloků semináře)


Aktuální otázky přípravy a realizace projektů rozvoje OH obcí s podporou z Operačního programu životní prostředí (OPŽP) (odpolední blok)
12:30 – 13:00 Prezence účastníků odpoledního bloku semináře
13:00 – 14:20
- Zaměření projektů v OH podporovaných z OPŽP a možnosti financování
- Příprava projektů rozvoje OH typických pro obce (sběrné dvory, kompostárny, systémy shromažďování odpadů, předcházení odpadům, třídící linky) – souhrnné požadavky svázané s obecnými pravidly OPŽP a hodnotícími kritérii
- Praktický postup zpracování Analýzy potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků
- Diskuse
14:20 – 14:30 Přestávka na kávu, občerstvení
14:30 – 16:00
- Specifika jednotlivých typů projektů typických pro obce (sběrné dvory, kompostárny, systémy shromažďování odpadů, předcházení odpadům, třídící linky), optimalizace projektu dle hodnotících kritérií
- Potenciál produkce odpadů a udržitelnost projektů a jejich úskalí
- Stanovení rozpočtu projektu ve vazbě na výši dotace, zadávací řízení, realizaci a provoz
- Diskuse
16:00 Závěr semináře
Místo konání | Praha Osadní 26, Praha 7, zasedací místnost 2. patro
Pořádá | Ing. Pavel Novák s.r.o., http://www.ingpavelnovak.cz/ Ing. Andrea Koláčková
e-mail: kolackova@ingpavelnovak.cz  tel.: 727 841 204  

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama

Blíž přírodě

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist