http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/od-veku-slouzim-cloveku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii

Od věku sloužím člověku

18. září 2014 (čtvrtek) - 31. prosince 2016 (sobota) Praha
Výstavy a veletrhy
Obaly jsou všude kolem nás a bez nich bychom si těžko dokázali představit normální život. Obaly chrání potraviny před zkažením, umožňují snadnější transport, chrání obsah výrobku před nežádoucími škůdci, umožňují nám potraviny konzumovat a mnoho dalších funkcí.
A právě obalům a jejich recyklaci je věnovaná výstava v Národním zemědělském muzeu, která je integrální součástí školního vzdělávacího programu společnosti EKO-KOM.

Výstava představuje časovou osu vývoje obalů od historie až po současnost, z různých prostředí až po dobývání vesmíru. Neboť právě obaly nás provázejí po staletí a tvoří významnou část našich životů, stejně jako byly nepostradatelnou součástí každodenního života našich předků.

Cílem výstavy je zábavnou a interaktivní formou propagovat téma třídění a recyklace obalů. Výstava představuje historický vývoj obalů na potraviny a stále pokračující snahu lidstva o jejich objemovou minimalizaci a zároveň o maximalizaci jejich funkcí.

Stánky expozic zdůrazňují jednotlivé funkce a to poutavou interaktivní formou zážitku. Pro potenciální zájemce je připraven u každého stánku text s podrobnějším vysvětlením, který si může odnést domů.
Na výstavě je 8 stánků pod názvy:

OCHRANA - Čistě, chutně, ze skladu.
PŘEPRAVA - Lodí, vozem, v tašce, až na stůl
TVAR A ÚČEL - Otvírání, zavírání, dávkování, chlazení a ohřívání
INFORMACE - Co, kdo, jak, odkud, do kdy
VÝVOJ OBALŮ A POUŽITÝCH MATERIÁLŮ – z čeho, proč, k čemu, jak
RECYKLACE – kam s ním, co s ním, co nového z něj bude
VESMÍR
SVĚT BEZ OBALŮ

Na výstavě jsou vidění různé druhy obalů z různých období vyrobené z materiálů jako například dřevo, sklo, plasty, papír, kovy, nápojový karton, kaučuk, nebo korek. Jsou zde také obaly vyrobené kombinací různých materiálů, tedy tzv. kombinované obaly.
Zajímavosti na výstavě:

Keramická zásobnice na obilí z doby bronzové (cca 1 200 let před n. l.)
Antická amfora objevená ve Středozemním moři u egyptských břehů z doby římské – 1. století před n. l.
Secesní láhev na mléko z Arcibiskubské mlékárny v Kroměříži z počátku 20. století
Nepoužitá plechovka „UNRRA“ se sušeným mlékem y roku 1945
Litografický kámen se zachovanými tisovými formami etiket na kakao z přelomu 19. a 20. století.
Skafandry amerických astronautů a současné potraviny používané v ruském vesmírném programu.

Další zajímavosti:

Mučnice vytesaná z jednoho kusu stromu
Exportní žok žateckého chmele z roku 1963
Kameninová láhev na Hanáckou minerálku z konce 19. století
Soubor láhví na pivo a mléko ze zaniklých českých pivovarů – 19. a první polovina 20. století
Obalové materiály současnosti a budoucnosti – sud na nápoje z PET-u

Informace k nástěnné malbě

Na výstavě budou také nástěnné malby obalu a to v různých historických epochách. Nástěnné malby doplněné o vysvětlující text představí návštěvníkům jednotlivé historické epochy a technologické úrovně obalových řešení v dané době. Lidský vývoj je zde rozdělen na 7 historických období.

Lovci a sběrači
Starší doba kamenná /paleolit/ - střední doba kamenná /mezolit/ - cca 2 500 000 před n.l. - 8 000 před n.l.
Jak známe z pozorování dnešních pralesních kmenů, žijících na úrovni doby kamenné, člověk se naučil postupně používat a zhotovovat první obaly z listů, travin, skořápek, kůže a dřeva. Duté dřevo chránící žhavé uhlíky před vyhasnutím jako příslib příštího „táboráku“, tedy tepla, světla a ochrany před divou zvěří, patřilo v té době jistě k obalům nejvzácnějším.
První pastevci a zemědělci
Mladší doba kamenná /neolit/ - cca 9 - 8 000 před n.l. - cca 4 000 před n.l.
Neolitický člověk objevil výrobu keramiky, kdy smícháním hlíny s vodou a za působení ohně dal vzniknout prvnímu „umělému“ obalu s téměř neomezenou trvanlivostí. V keramických mísách a hrncích vařil pokrmy a ve velkých hliněných nádobách - zásobnicích skladoval obilí pro svou spotřebu i pro příští setbu. A jelikož byl také obchodníkem, jistě převážel své zboží v lehčích obalech z organických materiálů. Ty se však na rozdíl od keramiky do dnešní doby nedochovaly.
Starověký a antický svět
Od doby bronzové až po zánik antického Říma - cca 4. tisíciletí před n.l. - 6. století n.l.
Člověk doby bronzové objevil, spojil a využil vlastnosti dvou kovů - mědi a cínu a vytvořil první slitinu - bronz. Bronzové nářadí vytlačilo kamenné nástroje, bronzové hřivny se staly platidlem. Starověké státy Mezopotámie, Malé Asie a Egypta daly světu písmo a první zákonodárství. Symbolem rozsáhlého mezinárodního obchodu se stala amfora, keramická nádoba - transportní obal na sypké i tekuté zboží. Keltům, obývajícím velkou část „neantické“ Evropy doby železné se připisuje vynález jiného obalu, který známe až do dnešní doby - sudu.
Středověk
Od pádu Západořímské říše - 5. století n.l. (476) - 15. století (1492)
Následující doba vrcholného a pozdního středověku již skýtá úplně jiný obraz. V zemědělství dochází v 11. století k tzv. agrární revoluci, kdy bylo jařmo nahrazeno chomoutem a rádlo pluhem. Panovníci, šlechta i církev investují do rozvoje hospodářství. Ve lněných i kožených pytlích, v sudech a bednách nejrůznějších velikostí proudí zboží na trhy, ale také do prvních velkoobchodních spolků.
Novověk
Od objevení Ameriky do Velké francouzské revoluce - 1492 - 1789
Byla to doba velkých zámořských objevů, doba vzniku evropských koloniálních říší. Evropané poprvé ochutnali nové plodiny - kávu, kakao, kukuřici, rajčata, papriky, ananasy, brambory a nacpali si první dýmku tabákem. Problémem po celou dobu plavby na lodích zůstávalo dlouhodobé uchování potravin a pitné vody pro posádku v poživatelném stavu a konečně i ochrana přepravovaného zboží. Nasolování a sušení masa patřilo k jediným známým konzervačním metodám. Zásadní objev na poli konzervace potravin vzniknul až za hřmění dalšího velkého evropského konfliktu - napoleonských válek.
Moderní doba
Od Velké francouzské revoluce po 2. světovou válku - 1789 – 1945
Zásadní inovace v oblasti uchování potravin, se udála hned na počátku této epochy, to když Francouz Nicolas Appert v roce 1810 nabídl Napoleonově Velké armádě první skleněnou zavařovací konzervu a téměř ve stejné době Peter Durand konzervu plechovou armádě britské. Zavařovací sklenice a plechovka byly na světě. Ta plechová se pak stala kromě jiného souputnicí všech válečných tažení a sehrála také významnou úlohu po 2. světové válce v rámci obrovské mezinárodní pomoci zničené Evropě – UNRRA.
Od konce 2. světové války po současnost
Od 50. let 20. století se začala rozvíjet tzv. konzumní společnost, nakupující a požadující stále více zboží a služeb. Nástupem lednice skončila doba domácích chladných špajzů, spižíren, či sklepů s ve slámě baleným ledem. Technologické inovace a nové materiály z plastů a kompozitů se staly základem úplně nové generace obalů všech kategorií. Výrazným trendem je jejich odlehčování a důraz na ekonometrické vlastnosti. Transportní obaly a systémy se stále více unifikují.
Místo konání | Praha. Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44.
Pořádá |
Související odkazy: http://www.nzm.cz/vystavy/?id=303

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist