http://ekolist.cz/cz3/publicistika/nazory-a-komentare
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii

Názory a komentáře

Pokud chcete v této rubrice zveřejnit svůj názor, pošlete nám ho na ekolist@ekolist.cz nebo využijte formulář Přidat názor. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit názory vulgární, obsahující nepodložené urážky nebo nesrozumitelně formulované. Pokud výslovně neuvedete opak, předpokládáme, že souhlasíte se zveřejněním vašeho názoru v Ekolistu.cz. Všechny zde prezentované příspěvky vyjadřují názory jejich autorů, nikoli redakce Ekolistu.cz.

Oldřich Maděra: Trvám na tom, že sloupy elektrického vedení jsou nebezpečné

26.9.2017
Než odpovím na prohlášení tiskového mluvčího ČEZ, pana Ladislava Kříže, dovolím si citovat zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon: více

Anežka Doležalová: Naše planeta je jako kosmická loď, na které plujeme vesmírem. Umíme ji ale správně řídit, aby nám v ní nedošel kyslík?

26.9.2017
Planeta Země je zatím jediným místem ve vesmíru, kde můžeme dlouhodobě přežít. Poskytuje nám nezbytné základní zdroje: vodu, kyslík a půdu. Co se ale stane, když budeme tyto zdroje využívat rychleji, než se stačí obnovit? Děláme pro to již něco, abychom nežili „na dluh“? Odpovědí jsou Cíle udržitelného rozvoje – téma komiksové soutěže „Promluv k světu bublinou!“. více

Martin Švancar: Jsou sloupy elektrického vedení opravdu smrtelně nebezpečné?

22.9.2017
Tento příspěvek je reakcí na hysterické čtivo sesmolené panem Oldřichem Maděrou a publikované na webu Ekolistu. Pan Maděra využil medializovanou událost uhynutí tří telat na farmě Olešná a napsal text, který je plný lží a odborně zmatených vyjádření. Jeho cílem je evidentní snaha zviditelnit se a vyvolat na veřejnosti strach a paniku. více

Ladislav Kříž: Reakce ČEZ na text Oldřicha Maděry

22.9.2017
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. se důrazně ohrazuje proti informacím publikovaným v článku pana Ing. Oldřicha Maděry, zveřejněného dne 20. 9. 2017 na internetových stránkách www.ekolist.cz, včetně názorů a závěrů uváděných v jeho dokumentu „Uzemnění vedení vn a vvn - Analýza současného stavu“, na který v článku odkazuje a jehož je sám autorem. více

Jan Hollan: Důsledky oteplování a proč máme chránit klima

21.9.2017
V úterý 6. září se Poslanecká sněmovna usnesla, že souhlasí s ratifikací Pařížské dohody (již v dubnu tak učinil Senát). A brněnské zastupitelstvo schválilo přistoupení k Úmluvě starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky (www.paktstarostuaprimatoru.eu). V ní se signatáři zavazují „snížit do roku 2030 emise CO2 alespoň o 40 % a přijmout integrovaný přístup k mírnění změn klimatu a adaptaci na ně“. Jsou to důležité, povzbuzující zprávy, leč překryly je jiné. více

Oldřich Maděra: Jsou sloupy elektrického vedení smrtelně nebezpečné lidem i zvířatům? Na beton

20.9.2017
V Česku v roce 2017 – na rozdíl od celé západní Evropy - máme kovové (35kV) nebo betonové sloupy vysokého napětí (22kV). Je jich asi 700 tisíc. Z toho ČEZ jich má asi 450 tisíc. Sloupárna Majdalena dodávala i na Slovensko, takže tam je to asi stejné. Dlouho jsem "betoňáky" považoval za nevodivé, ale oni nevodivé nejsou. Jsou nebezpečné lidem, skotu i ptákům. více

Dita L. Michaličková: Krásná nevinná zvířata končí děsivým způsobem. Zastavme to

13.9.2017
V EU mají zvířata statut „cítící bytosti“, v ČR už nejsou věcmi, přesto se s nimi zachází jako s neživými kusy materiálu. více

Jan Zeman: Co se ušetří sloučením MŽP a MZe? Plat ministra a dvou sekretářek

7.9.2017
Případné sloučení ministerstev zemědělství a životního prostředí nic neušetří. K takovému sloučení došlo před lety na Slovensku po té, co první i druhý ministr životního prostředí Slovenska za Slovenskou národní stranu byl premiérem Ficem vyhozen pro podivné nakládání s výnosy obchodu s emisními povolenkami na emise oxidu uhličitého a Fico, údajně v zoufalství, MŽP SR připojil k ministerstvu púdohospodárstva. Uspořil se plat jednoho ministra a dvou sekretářek. více

Jiří Hlavenka: Proč neslučovat MŽP a MZe? Protože největším nepřítelem životního prostředí je dnes jednoznačně zemědělství

5.9.2017
Hnutí ANO o víkendu zveřejnilo svůj program do voleb. Trefila mě tam do nosu jedna věc: návrh na sloučení ministerstev zemědělství a životního prostředí s argumenty, že se jejich problematiky "překrývají" a mají mnoho společného. (Ostatní jsem podrobně nečetl, ale v principu je program asi v pořádku, spíš je otázka, co jsou jen proklamace do voleb a co je myšleno vážně). více

Jan Zeman: K návrhu zásad zákona o výstavbě dopravní infrastruktury

29.8.2017
Novela zákona o územním plánování a stavebním řádu z roku 2017 územní plánování zcela rozbíjí a zavádí prakticky neomezenou zvůli silných veřejných i soukromých investorů. Investorské zvůli napomáhá nejen možnost realizovat mnohé investice bez územního a stavebního řízení na základě kladného vyjádření nekontrolovatelných „expertů s razítkem“ (jsou-li v souladu s často silně děravým a pružně měněným územním plánem), možnost slučování EIA, územního a stavebního řízení či výrazné omezení účasti veřejnosti, ale také souběžně přijímané další omezení posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), zrušení asi 80 % tzv. jednoduchých EIA ad. Skupina senátorů právem podali k Ústavnímu soudu stížnost na zásadní omezení účasti veřejnosti na EIA, územních a stavebních řízeních. více
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 176 | »
reklamaBlíž přírodě

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist