http://ekolist.cz/cz4/publicistika/nazory-a-komentare
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii

Názory a komentáře

Pokud chcete v této rubrice zveřejnit svůj názor, pošlete nám ho na ekolist@ekolist.cz nebo využijte formulář Přidat názor. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit názory vulgární, obsahující nepodložené urážky nebo nesrozumitelně formulované. Pokud výslovně neuvedete opak, předpokládáme, že souhlasíte se zveřejněním vašeho názoru v Ekolistu.cz. Všechny zde prezentované příspěvky vyjadřují názory jejich autorů, nikoli redakce Ekolistu.cz.

Petr Svoboda: Proč je třeba zachovat účastenství ekologických spolků ve správních řízeních

19.4.2017
Poslanecká sněmovna na svém zasedání dne 5. 4. 2017 schválila vládní návrh novely stavebního zákona, jejímž účelem má být urychlení řízení stavebních úřadů při povolování staveb. Spolu s vládním návrhem byl schválen i pozměňovací návrh poslance Jaroslava Foldyny, jehož podstatou je bezprecedentní omezení práva ekologických spolků na účastenství ve správních řízeních dotýkajících se zájmů ochrany přírody a krajiny. Zmíněný pozměňovací návrh se týká klíčového ustanovení § 70 odstavce 3 zákona o ochraně přírody a krajiny, které je v našem právním řádu od roku 1992. Návrh novely stavebního zákona bude nyní předložen Senátu. více

Pavel Řehák: Právě přijatá omezení pro účast spolků v řízeních nemusí být ke škodě věci

13.4.2017
Na úvod bych rád zdůraznil, že tento text reflektuje moje zkušenosti, které jsem s aplikací § 70 zákona 114/1992 o ochraně přírody a krajiny nabyl během 18 let ve veřejné správě na úrovni obcí s rozšířenou působností v Podkrkonoší a budu se snažit vyhnout jakékoliv paušalizaci. Nemohu tvrdit, že v jiných regionech je tomu stejně. více

Jaroslav Foldyna: Ekologické spolky mají mít účast na povolování výstavby, ale neměly by výstavbu nepodloženě blokovat

11.4.2017
Povolovací procesy v České republice, zejména jejich délka a nepředvídatelnost, se v poslední době stávají zásadním problémem pro zahraniční investory, kteří se rozhodují o umístění investice na našem území. Délka povolovacích procesů je v současné době v porovnání s okolními státy, které jsou našimi konkurenty v rozhodování o umístění investice, prakticky dvojnásobná a stáváme se v tomto směru nekonkurenceschopnými a to především u tzv. hightech investic, kde jsou, vzhledem ke složitosti investic, použití nových, v mnoha případech neověřených technologií, povolovací procesy, zejména s ohledem na ochranu veřejného zájmu velmi složité. více

Petr Kalla a Pavel Chlouba: Potřebují obyvatelé Prahy vzrostlé stromy?

10.4.2017
Poněkud pošetilá otázka. Už malé děti v mateřské škole vědí, že stromy jsou v našem životě opravdu důležité. Že nám dávají cenné dřevo, hnízdí v nich ptáci a že některé z nich dokonce dávají i plody, které můžou být jedlé a chutné. A některé děti také vědí, že stromy vyrábí jakýsi kyslík, a podle toho co dospěláci tvrdí, to bude asi dost důležité. S těmito znalostmi často naše vědomosti o stromech začínají, ale také často bohužel i končí. Ve zralejším věku se k tomu ještě přidá vědomí, že na podzim stromy shazují listí (drsnější povahy rovnou tvrdí že dělají bordel), že větve neošetřených stromů padají na drahá auta a že případné trhliny ve zdivu hodnotné stavby nemůže způsobit nic jiného, než drzý sousedův strom. Možná na tom něco bude.. i když, ne nadarmo se říká, že čistota dětského myšlení, jejich bezprostřednost s otevřeností má často více logiky, než naše pozdější názory ovlivněné školou, prací a životem. více

Daniel Vondrouš: Sněmovna poprvé od listopadu 1989 ruší občanská práva

7.4.2017
Poslanci ve středu zakázali sousedům připomínkovat dopady spalovny odpadů, lakovny či čerpací stanice na zdraví a životní prostředí. Návrh poslance Foldyny (ČSSD) podpořil spolu s opozicí také téměř celý poslanecký klub ANO, třetina klubu ČSSD a 2 z KDU-ČSL. Vládní poslanci tím popřeli veřejný závazek Sobotkova kabinetu, že tato občanská práva neomezí. Ministr životního prostředí Brabec, který má dotčený zákon ve výhradní kompetenci, se proti jeho seškrtání neohradil. Chybu poslanců může ještě napravit Senát. více

Miloš Babiš a Josef Kott: Náhrady za škody způsobené kormorány

7.4.2017
Kormorán velký likviduje populace ryb na českých tocích. Kvůli legislativní chybě však nyní nelze po státu vyžadovat náhradu škody. O nápravě nyní jednáme. více

Kateřina Konečná: Historicky první zpráva o palmovém oleji byla přijata

6.4.2017
Po intenzivním ročním úsilí se v úterý na plenárním zasedání ve Štrasburku podařilo schválit mojí zprávu o palmovém oleji a likvidaci deštných pralesů. Z přítomných 686 europoslanců pro zprávu hlasovalo 640, proti 18 a 28 se zdrželo. Jedná se o první zprávu, kterou Evropský parlament k tomuto tématu vypracoval a jsem velmi ráda, že jsem mohla být její zpravodajkou. více

Jan Moravec: Čtyři slova, která ovlivní životy tisíců lidí

5.4.2017
V části šesté Čl. VII se za dosavadní bod 12 vkládá nový bod 13, který zní: „13. V § 70 odst. 3 se slova „správního řízení“ nahrazují slovy „řízení podle tohoto zákona““. Takhle nenápadně zní jeden z pozměňovacích návrhů, který byl dnes v rámci projednávání novely stavebního zákona přijat Poslaneckou sněmovnou. více

Jane Goodallová: Divoká příroda je vzácná. Otevřený dopis českým poslancům k zákonu o národních parcích

4.4.2017
Britská bioložka Jane Goodallová v otevřeném dopise požádala české poslance o podporu divoké přírody našich národních parků. více

Libor Ambrozek: Znemožní novela stavebního zákona účast veřejnosti ve správních řízeních?

4.4.2017
Jedna z priorit programového prohlášení současné vlády zní: „Rozvoj občanské společnosti, činnosti nestátních neziskových organizací a účast občanů na rozhodování a správě veřejných záležitostí jako nezbytné součásti funkčního demokratického právního státu.“ A na jiném místě programového prohlášení se praví: „Vláda zachová současnou legislativně zaručenou úroveň občanských práv týkajících se životního prostředí.“ Těžko si ale lze představit hrubší porušení těchto priorit, než jsou pozměňovací návrhy k novele stavebního zákona, předložené poslancem sociální demokracie Jaroslavem Foldynou. více
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 173 | »
reklama

Blíž přírodě

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist