zpět  

Hynek Glos: Limity

Severočeská hnědouhelná pánev, lom ČSA, lom Nástup–Tušimice, 20. srpna - 10. září 2011

Územní limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách jsou závazným usnesením vlády České republiky č. 444 z roku 1991, které bylo přijato na návrh tehdejšího ministra životního prostředí Ivana Dejmala. Definuje dobývací prostory a oblasti, kde jsou zásoby uhlí odepsané. Hlavním důvodem jejich stanovení byla ochrana životního prostředí a krajiny v oblasti severních Čech. Limity slouží jako vládní záruka severočeským obcím, že se nadále nebude zhoršovat jejich prostředí a že mají dlouhodobou perspektivu své existence (tj. že má cenu zde kupovat nemovitosti, stavět a opravovat domy, rekonstruovat silnice, zakládat podniky…). Platnost limitů je dlouhodobě zpochybňována ze strany těžařských společností. Těžaři mají podporu u části politiků a téma prolomení limitů se stalo jedním z hlavních témat předvolebního a politického boje nejen v severních Čechách.
Severočeská hnědouhelná pánev, lom ČSA, lom Nástup–Tušimice, 20. srpna - 10. září 2011

Územní limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách jsou závazným usnesením vlády České republiky č. 444 z roku 1991, které bylo přijato na návrh tehdejšího ministra životního prostředí Ivana Dejmala. Definuje dobývací prostory a oblasti, kde jsou zásoby uhlí odepsané. Hlavním důvodem jejich stanovení byla ochrana životního prostředí a krajiny v oblasti severních Čech. Limity slouží jako vládní záruka severočeským obcím, že se nadále nebude zhoršovat jejich prostředí a že mají dlouhodobou perspektivu své existence (tj. že má cenu zde kupovat nemovitosti, stavět a opravovat domy, rekonstruovat silnice, zakládat podniky…). Platnost limitů je dlouhodobě zpochybňována ze strany těžařských společností. Těžaři mají podporu u části politiků a téma prolomení limitů se stalo jedním z hlavních témat předvolebního a politického boje nejen v severních Čechách.

❮ ❮ předchozí                   další ❯ ❯

Hynek Glos: Limity. Severočeská hnědouhelná pánev, lom ČSA, lom Nástup–Tušimice, 20. srpna - 10. září 2011
Hynek Glos: Limity. Severočeská hnědouhelná pánev, lom ČSA, lom Nástup–Tušimice, 20. srpna - 10. září 2011
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Hynek Glos