https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/obce-zasova-vyjadreni-ke-stavbe-protipovodnove-a-protierozni-opatreni-v-casti-pohor-k.u.zasova
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Obec Zašová: Vyjádření ke stavbě Protipovodňové a protierozní opatření v části Pohoř, k. ú. Zašová

11.11.2020
Alej v Zašové.
Alej v Zašové.
Foto | Jan Bolek
Nad obcí Zašová, v lokalitě nazývané Pohoř, se realizuje jedno z protipovodňových opatření schválené v rámci komplexních pozemkových úprav. Tato opatření se připravují již několik let. (Po bleskových povodních v roce 2009 požádalo tehdejší vedení obce Státní pozemkový úřad o navržení a provedení pozemkových úprav. Součástí pozemkových úprav je mimo jiné navržení takových opatření, které by zabránily škodám způsobeným vodou přitékající z lesů a polí do zastavěné části obce. Tato opatření - Plán společných zařízení, byl schválen zastupitelstvem obce Zašová v roce 2013, celé pozemkové úpravy v roce 2015).
 

Zmiňovanou a kritizovanou akci nerealizuje obec, ale SPÚ. Stavební povolení na tuto konkrétní akci, jejíž realizace ochrání před bleskovými povodněmi zástavbu v hodnotě cca 55 mil Kč, bylo vydáno v roce 2018. Od té doby je tento projekt dostupný na webových stránkách obce. Místní spolek, Zachování rázu krajiny Zašové, byl informován o zahájení řízení k povolení kácení a měl možnost rozhodnutí obce tehdy rozporovat. Do řízení se sice přihlásil, ale do podkladů nikdo ze spolku nenahlížel a odvolání v zákonem dané lhůtě, ani později, nikdo nepodal. Všechny další orgány, které se ke stavbě vyjadřovaly, nezaujaly ke stavbě jako takové, ani ke kácení samotnému záporné stanovisko. Není sice povinností obce obhajovat práci jiných úřadů, ale dle našeho mínění v tomto případě nedošlo k žádnému pochybení. Zmiňovanou stavbu je třeba posuzovat komplexně, a ne jen na základě nepřesných, a dovolím si říci, zavádějících informací.

Proto bychom rádi uvedli na pravou míru důvody, na základě kterých vedení obce souhlasí,  lépe řečeno požaduje realizaci tohoto opatření a na základě kterých následně obecní úřad kácení povolil :

  1. Stavba je součástí opatření vyplývajících z Komplexní pozemkové úpravy v k. ú, Zašová. Tyto byly schváleny zastupitelstvem obce Zašová. Všechna opatření byla před tím prodiskutována a odsouhlasena sborem zástupců vlastníků pozemků v Zašové.
  2. Jedná se o stavbu, jejímž účelem je především odvést i zadržet vodu v krajině tak, aby nedocházelo ke škodám v intravilánu obce. Nejedná se o rozšíření cesty, pouze o její rekonstrukci v rámci stavby protipovodňového opatření. (Stávající šířka komunikace se pohybuje od cca 2, 7 m po 3, 2 m, nová cesta bude mít šířku 3 metry a na každou stranu půl metrový zpevněný pás.)
  3. Přes všechnu škodu, kterou kácení pro životní prostředí bezesporu představuje, jsme přesvědčeni, že smysl a účel tohoto opatření, které bude ochraňovat majetek našich občanů, násobně tuto újmu převyšuje. Tímto opatřením se ochraňuje majetek našich občanů v hodnotě více jak 55 mil Kč.

Vzrostlých stromů je nám samozřejmě líto všem, ale z cca 138 vzrostlých stromů, rostoucích na 6 ti pozemkových parcelách, které je bohužel nutné vykácet, je jich významnějších jen několik. Určitě 5 krásných, asi 50ti až 60ti letých dubů a asi 5 kusů mladých lip. Na sociálních sítích tolik kritizované kácení ,,aleje“ (jedná se o porost převážně náletových dřevin) se týká cca 29 ks vzrostlých dřevin (lípa, dub, osika, třešeň).

I když vzrostlé stromy pochopitelně nelze nahradit, v rámci stavby je naplánována bohatá náhradní výsadba. Stromy, které sadilo několik málo našich občanů, (tuto výsadbu inicioval současný místostarosta, kterému je taky stromů líto, přesto s opatřením souhlasí), podél této cesty asi před osmi lety, se budeme snažit přesadit. Je to bohužel vždycky tak. Výsadby stromů a alejí, které v obci děláme, proběhnou většinou bez zájmu aktivistů, kteří místo toho, aby přiložili ruku k dílu, organizují petice a pouštějí do éteru polovičaté informace.

Proto bychom si dovolili všechny slušné lidi upozornit, než podepíšete nějakou petici, zjistěte si všechny informace, i to kdo za peticí stojí. V tomto případě jsou to lidé, kteří mimo jiné  bránili pokácení staré nemocné lípy u autobusové zastávky pro školní děti. Když jsme lípu pokáceli, prokázalo se, že byla uvnitř úplně dutá. Kdybychom tehdy dali na námitky těchto rádoby zachránců přírody, mohlo na to doplatit některé z našich dětí. Podobný případ by mohl být i tento. Budou tito aktivisté jezdit odklízet škody takřka každoročně způsobované prudkými dešti na Pohoři? Budou se oni za postižené domáhat škody na pojišťovnách? Nebudou. My jsme taky občané Zašové a máme to tu rádi, a všechno co děláme, děláme s přesvědčením, že je to pro obec to nejlepší. Vždycky ale, když chce člověk něco nového vybudovat, musí staré novému ustoupit. Samozřejmě, jen v případě, pokud to nové budované bude mít větší užitnou hodnotu než staré. Věřím, že většina občanů Zašové postřehla, že pokud nemusíme, nekácíme staré stromy, ale ošetřujeme je. Ani nebouráme staré hodnotné domy, ale opravujeme je a dáváme jim nové využití. V tomto případě jsme však přesvědčeni o tom, že stávající situace, kdy obyvatelé nejen Pohoře nejsou chráněni před bleskovými povodněmi, je naprosto nevyhovující, a nově navržené opatření, přesto, že asi není dokonalé (který projekt je nakonec dokonalý?) a je spojené s politováníhodným kácením, má smysl a jeho realizace bude ve svém konečném výsledku ku prospěchu všeho a všech.

Po akci našich samozvaných ochránců přírody a návštěvě České inspekce ŽP, došlo nyní (5. 11.), k pozastavení kácení a probíhá kontrola vyjádření příslušných orgánů. Pokud bude shledáno, že kácení je opravdu neobhajitelné, bude akce možná zastavena. Vzhledem k výše zmiňovaným skutečnostem však doufáme, že k tomu nedojde.

Znovu si dovolíme zopakovat, že celá akce, pokud bude zrealizována, bude mít daleko vyšší přínos, než je škoda, ke které kácením dojde. Věříme také, že přes všechny peripetie zde bude nakonec krajina ještě krásnější, než byla doposud a především obyvatelé Pohoře budou uchráněni před povodní a erozí.

 

Za vedení obce Zašová

Jiljí Kubrický, starosta

Vlastimil Těhan, místostarosta


reklama

 
Obec Zašová

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (9)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

KP

Karel Pavelka

11.11.2020 10:05
Vedení obce se obhajuje, ale zapomnělo na živočichy. Nevím o tom, že by byl proveden odborný posudek na jejich výskyt v pokácených stromech tedy ptáků a netopýrů. Tady selhal zřejmě pověřený úřad na úseku ochrany přírody v Rožnově pod Radhoštěm. Tento posudek by stanovil nápravná opatření - tedy vymezení stromů, které nekácet a kolik budek pro netopýry a ptáky umístit na stromy ponechané. Pokud ČIŽP, zasáhla měla k tomu své důvody.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

11.11.2020 11:52
Je divné, že vedení obce nezmiňuje odborný přírodovědný posudek ohledně vykácení 138 vzrostlých stromů.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

11.11.2020 12:36
Podle petentů projekt s názvem "Protipovodňová a protierozní opatření", proti kterému protestují, obsahuje vyasfaltování polní cesty a vytvoření podél ní betonového žlabu. Podle jejich názoru současný stav polní cesty bohatě postačuje svému účelu a k případné opravě není potřeba vykácet po obou stranách alej velkého počtu krásných vzrostlých stromů (staletých dubů, lip, ...). (https://www.petice.com/petice_proti_likvidaci_pirodni_aleje_strom_v_obci_zaove_v_lokalit_na_pohoi_v_aleji_polni_cesty_od_vodojemu_k_lesu_k_lesu_do_zubi_a_dalich_strom_v_pilehlem_lese_v_beskydech_na_valasku)
Odpovědět
JE

Jan En

11.11.2020 14:04
Vzrostlých stromů je nám samozřejmě líto všem, ale z cca 138 vzrostlých stromů, rostoucích na 6 ti pozemkových parcelách, které je bohužel nutné vykácet, je jich významnějších jen několik. Aha tak to jo, pohoda :)
Odpovědět
KP

Karel Pavelka

12.11.2020 09:29 Reaguje na Jan En
Ovšem posouzení výskytu živočichů v kácených těch stromech nejspíše nemáte, že?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

12.11.2020 10:27 Reaguje na Karel Pavelka
No a jaké živočichy tam v tomto období očekáváte pane Pavelko?
Stromy to jsou relativně mladé a tak asi o nich nejde uvažovat jako o stromech doupných. Nejsou dutiny, nebudou tam zimovat netopýři či plši. Máte tam snad něco dalšího?
Odpovědět
KP

Karel Pavelka

12.11.2020 09:31
Ono by možná stačilo změnit hospodaření na tom poli, ovšem to v Zašové po ZOD Zašová nikdo nemůže chtít, že?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

12.11.2020 09:32
Neznám konkrétní situaci a tak se k tomu nebudu vyjadřovat. Nejlépe to
mohou posoudit pouze místní lidé, kteří se potýkají s těmi povodněmi.
U nás byl už poldr za komunistů a po roce 1997(povodně) byla jeho
kapacita navýšena cca 5x. Dnes chrání obec před všemi dosavadními
přívalovými i dlouhotrvajícími dešti. Tehdy do toho ale nikdo nekecal
a tak tu je, chrání lidi a jejich majetky. Sedět v suchu a bránit lidem
v tom, že chtějí žít taky tak, je sobectví a argumentace kácením stromů
je chabá výmluva. V okolí jsou zajisté jiných podobných stromů stovky
a o jejich kácení mnohdy ochranáři ani nevědí. Od nich bych čekal
dohodu o načasování kácení tak, aby se mohli ptáci a netopýři přemístit
do jiných stromů a nebo do budek umístěných v okolí. Víte zakázat tyto stavby a argumentovat to podobně jako ochranáři není pro místní schůdné.
Takto se ochranáři dostávají pomalu, ale jistě do pozice ekoteroristů
a měli by asi uhradit škody napáchané absencí těch protipovodňových
opatření. To by je donutilo trochu přemýšlet o kompromisech a jiných
řešeních. Tak vzbuzují u místních pouze odpor a zlobu.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

12.11.2020 11:39
Pane starosto Kubrický, bylo by možná dobré po ukončení šetření ČIŽP, seznámit čtenáře s výsledkem toho šetření a hlavně se zdůvodněním. Nebylo by od věci také vyčíslit možnou škodu zapříčiněnou průtahy atd.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist