https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/oldrich-madera-trvam-na-tom-ze-sloupy-elektrickeho-vedeni-jsou-nebezpecne
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Oldřich Maděra: Trvám na tom, že sloupy elektrického vedení jsou nebezpečné

26.9.2017
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Než odpovím na prohlášení tiskového mluvčího ČEZ, pana Ladislava Kříže, dovolím si citovat zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon:
 

“§11 Práva a povinnosti držitele licence (1) Držitel licence je povinen ... c) zajistit, aby k výkonu licencované činnosti byla používána technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami,...”

Domnívám se, že podrobnou analýzou případů 1-6 a dále 7.1, 7.2, 7.3 a 7.4, jsem shromáždil v jednom dokumentu dostatek materiálu na to, aby si každý po jeho přečtení byl jistý, že s těmi vedeními vn a zejména s těmi cca 700 tisíci betonovými stožáry na území ČR není něco v pořádku. Každý, kdo se s tím dokumentem seznámí, má celou řadu pádných důvodů pochybovat o tom, jestli byla tato základní podmínka pro činnost operátora distribuce elektřiny na svěřeném území splněna.

Myslím si, že každý, kdo se obeznámil s těmito deseti případy, by očekával od distribuční společnosti s miliardovým obratem fundovanou technickou analýzu rizik spojených s těmito jednotlivými případy s návrhem opatření a závazných termínů, dokdy tato opatření budou realizována. To se však nestalo.

Jsem autorizovaný inženýr, ČKAIT 1003597. Jsem specialistou elektro do napětí 750kV a specialistou na uzemnění elektrických zařízení. Složil jsem slib následujícího znění:

"Slibuji na svou občanskou čest a své svědomí, že jako autorizovaný inženýr budu při své práci usilovat o vytváření kvalitních stavebních děl, budu ctít zájmy klientů, jakož i zájmy veřejné, budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vždy řídit profesní etikou autorizovaného inženýra.".

Vím, že v České republice není pravděpodobně mnoho dalších specialistů v tomto úzkém oboru. Navíc mám k dispozici všechny potřebné hardwarové a softwarové nástroje, abych mohl uvedené případy kvalifikovaně posoudit, což jsem zběžně udělal po jejich zveřejnění v tisku a ihned jsem našel rizika s tím spojená.

Čekal jsem nějakou dobu, jestli ČEZ, jako licencovaná právnická osoba, bude informovat veřejnost o těchto existujících bezpečnostních rizicích. Viděl jsem však poté v televizi pouze značně zjednodušené vysvětlení pouze jednoho případu zabití telat, které navíc neinformovalo veřejnost o existujících bezpečnostních rizicích pro osoby.

To byl pro mne hlavní důvod, proč jsem patřičnou analýzu vypracoval sám a pokusil jsem se s ní seznámit tu část veřejnosti, která je podle mého názoru nejvíce ohrožena. Jsou to chovatelé dobytka, koní, ovcí a koz. Jsou to dále všichni další zemědělci, kteří se pohybují po delší dobu v blízkém okolí těch sloupů – ovocnáři, pěstitelé chmele, vína, ovoce, zeleniny a květin. V neposlední řadě jsou to všichni outdooroví sportovci – např. vodáci, běžkaři a orientační běžci.


reklama

Podrobným modelováním a výpočty jsem se snažil co nejlépe vysvětlit, co se asi v každém jednotlivém případě stalo a jaká rizika pro veřejnost zde jsou. Netvrdím, že vše je na 100% přesné. Předpokládal jsem však při absenci podrobné analýzy ČEZ jistou míru shovívavosti. To se opět nestalo. V jednom případě jsem si dovolil navrhnout i řešení.

Doluji si tedy nesouhlasit s prohlášením tiskového mluvčího ČEZ, pana Ladislava Kříže, ohledně mého článku uvedeného v Ekolistu a s ním spojené analýzy. ČEZ jako autorizovaná osoba má stále možnost zveřejnit svou verzi výpočtů a konkrétně na nich ukázat, kde podle jejího názoru jsou mé modely a výpočty špatně. Do té doby než tak učiní, má veřejnost k dispozici alespoň můj dokument a může se podle něho chránit proti existujícím rizikům.

Pan Kříž uvádí, že v mém článku a připojeném dokumentu je mnoho nepravd a polopravd s tím, že nebyl schopen uvést ani jedinou z nich. Moje analýza obsahuje celkem 97 stran modelů, výpočtů a analýz. Proti tomuto množství faktů nebyl pan mluvčí schopen uvést ani jediný argument na podporu svého tvrzení. Pro informaci pana Kříže bych chtěl uvést, že můj soudní spor se týká odstoupení od smlouvy o dílo na projekt vedení vvn 110kV, kdy jsem byl nucen k projektování podle normy, ve které byla chyba, na kterou naše společnost upozornila a která byla později ÚNMZ opravena. Tyto dva případy spojuje pouze nedostatečné nebo lépe řečeno neexistující uzemnění stožárů / sloupů jak 110kV tak i 22kV.


reklama

Samozřejmě že tuto problematiku pozorně sleduji. Ten dělník v Trutnově je mrtvý, stejně jako byla zabita ta tři telata, dva koně, další kráva v roce 2000 a dále bylo pak zabito až pět miliónů ptáků. Všichni víme, že máme na území ČR těch cca 700 tisíc nebezpečných stožárů, které se budou muset opravit / vyměnit / odstranit. Tyto stožáry jsou umístěné na soukromých pozemcích, jejichž majitelé mají obavy o svou bezpečnost a bezpečnost svých zaměstnanců, dobytka, koní, ovcí a koz. Myslím si, že tento výčet je dostatečný na to, aby veřejnost žádala podrobné vysvětlení.

Energetický zákon dále požaduje:

“§5 Podmínky pro udělení licence
(1) Podmínkou pro udělení licence fyzické osobě je
a) plná svéprávnost,
b) bezúhonnost,
c) odborná způsobilost nebo ustanovení odpovědného zástupce podle § 6.
(2) Žádá-li o udělení licence právnická osoba, musí podmínky podle odstavce 1 písm. a) a b) splňovat členové statutárního orgánu.“

Odborná i laická veřejnost tedy očekávala, že se dozví přímo od tohoto odborně způsobilého zástupce ČEZ, člena statutárního orgánu, jestli ta vedení jsou nebezpečná pro lidi a v jakém rozsahu. Z pořadu v České televizi veřejnost obdržela jen jakási nepřesvědčivá mlžení o tom, že vše je v pořádku, když je i všem laikům z předchozích deseti případů jasné, že to v pořádku není.

Naopak já mám nyní celou řadu důvodů pro tvrzení, že to, co bylo uvedeno v České televizi o nebezpečí těch betonových sloupů / kovových stožárů pro lidi, jsou lži a polopravdy. Ty sloupy jsou za běžných provozních podmínek i při zásahu bleskem pro lidi, dobytek i volně žijící zvířata a ptáky nebezpečné. O tom není pochyb. Můj dokument uvádí zcela jasně a průzračně limity těchto rizik za všech klimatických situací a dává tak majitelům pozemků i veřejnosti možnost se proti nim účinně chránit.

Oldřich Maděra
Oldřich Maděra Autor je absolventem Elektroenergetiky na VUT v Brně.
tisknout poslat
 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk

Všechny komentáře (7)

Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

VH

Vladimír Hošek

26.9.2017 14:38
Opět máte rudo před očima. Ale zkuste polemizovat s tímto -
cituji "Lze prokázat, že počet osob se smrtelným úrazem v důsledku poruchy na distribučním či přenosovém vedení je velmi málo a je výrazně nižší, než počet osob usmrcených bleskem ve volné krajině či ve městě, stejně tak to platí pro velikost materiálních škod. Zejména vedení přenosové soustavy (vysoké kovové stožáry s izolátory obvykle delšími, než 2 m) jsou takřka dokonale bezpečná, protože vypnutí případné poruchy obvykle trvá 0,06 – 0,08 s, tedy lidským tělem i v případě zasažení zpravidla nestihne projít smrtící elektrický náboj. Navíc dostupná statistická data z posledních 9 let ukazují, že k poruše na libovolném stožáru přenosové soustavy dochází maximálně jednou za 30 - 100 let, porucha trvá desetinu vteřiny a většina stožárů je uzemněná s ohledem na požadavky příslušných norem. Pokud by tedy došlo k nějakému úrazu náhodného kolemjdoucího, tak je to událost podléhající spíše Murphyho zákonům."
Odpovědět
OM

Oldřich Maděra

28.9.2017 18:40 Reaguje na Vladimír Hošek
Mimo tu nehodu v Trutnově minulý měsíc máme tu druhou včera - viz Novinky. Tedy jich tedy asi 12 ročně? Znám i případ kdy polomrtvý Ukrajinec odešel z JIP jednotky neznámo kam apod. Podobné věci se neuvádí v tisku. Statistika neexistuje. Vypnutí poruch na systému 22kV trvá někdy i několik hodin - viz všechny případy v mém dokumentu. Na české soustavě máme minimálně těch 120 tisíc poruch ročně od všech těch zabitých ptáků. Dále zde máme běžné poruchy jako přetržení lan, prasknutí izolátorů, doteky stromů, dále pak pády stožárů větrem a námrazou, zásahy bleskem atd. atd. Mě se zase zdá, že Vy nosíte růžové brýle made in CEZko. Odhaduji to tak na minimálně 200-300 tisíc poruch ročně kdy dochází k ohrožení bezpečnosti veřejnosti, včetně Vás a Vaší rodiny pane Hošku.
Odpovědět

Martin Švancar

27.9.2017 15:38
Pane Maděra, Váš 100-stránkový pamflet je plný nesmyslů, tak například tvrdíte, že při tragické události v Trutnově bylo na stožáru 20,2 kV... tedy napětí vyšší než je napětí na zdroji proti zemi ? Tímhle chcete balamutit lidi ? Takový nesmysl by nevypotil průměrný student elektrotechnické průmyslovky.


Odpovědět

Martin Švancar

27.9.2017 19:23 Reaguje na Martin Švancar
Tak při uvažování 35 kV jako napětí zdroje, je tedy 20,2 kV akorát fázové napětí, tak tedy můj předchozí komentář byl chybný, za což se omlouvám. Nicméně v síti s izolovaným uzlem stejně mohlo těžko protéct do země více než 400 A, takže i tak je 20,2 kV na stožáru těžko vysvětlitelné.
Odpovědět
OM

Oldřich Maděra

28.9.2017 18:50 Reaguje na Martin Švancar
pane Švancar, vy jste velmi nedočkavý a neustále mi nadáváte a to v takovém tempu, že jste při tom zapomněl i Ohmův zákon. Nebojte se, píši speciálně pro Vás další článek. Tlumivka v uzlu zdroje to omezí tak na 1-2 kA. Jinak zkraty počítám cca 36 let. Ano bylo tam plné fázové napětí, jak jste potom správně vydedukoval.
Odpovědět

Martin Švancar

2.10.2017 11:03 Reaguje na Oldřich Maděra
No tak dle mých zkušeností tlumivky v uzlu omezují proud na max. několik málo desítek ampér, typická hodnota je 30 A. Jinak k čemu by tam byly ?
Odpovědět
OM

Oldřich Maděra

2.10.2017 12:03 Reaguje na Martin Švancar
Ano pane Švancar, teoreticky je to propracováno velmi dobře. Zhášecí tlumivka zhasne oblouk a proud je během toho skoro nula. V praxi však vidíte tohle:
http://hasicijilove.rajce.idnes.cz/Pozar_sloupu_el._vedeni_Jilove_19.11.2009/#P1060207.JPG
To není 30A, to je spíše tak 1-2kA a hořelo to několik hodin. To je praxe ČEZ a ta způsobuje požáry, zabíjí ptáky, dobytek a potažmo i lidi. Na evidenci těch deseti případů dokládám, že praxe je daleko od teorie.
Odpovědět
reklama


Pražská EVVOluce

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist