https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/zdenka-provaznikova-a-stanislav-patik-1-kdyz-developer-mlzi-lide-nemlci?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Zdeňka Provazníková a Stanislav Pátík: Když developer mlží, lidé nemlčí

24.9.2023 | ONDŘEJOVICE
Lokalita připravované výstavby.
Lokalita připravované výstavby.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Zdeňka Provazníková / archiv autorky
K situaci v Ondřejovicích ve Zlatých Horách se v minulých dnech vyjádřil zástupce developerské společnosti Farma Ondřejovice Aleš Čuhel. Jeho tvrzení jsme si již mnohokrát dříve a nyní znovu prověřili.
reklama

 

Mnohé, co si je potřeba k jeho tvrzením dohledat, je dostupné na internetu, ve veřejných rejstřících. Výsledný obrázek situace bude úplnější.

Pozemek, o kterém se vede debata, byl historicky vždy přirozenou zásobárnou vody pro vesnici. Je zde mokřad i prameny. To lze snadno dokázat z historických map a záznamů. Nyní zde údajně mělo podle Čuhela dojít k obnově melioračního potrubí.

Nešlo však o rekonstrukci a výměnu stávajícího melioračního potrubí, jak tvrdí. V předmětné době nevlastnil ani mapy k území. Bylo mu povoleno vykopat uprostřed louky rýhy v délce asi 120 metrů, aby narazil na potrubí. Odvodnění se týkalo mokřadu, bylo účelové, neboť v loňském roce proběhl neúspěšný prodej rozparcelovaných a podmáčených pozemků. Byly použity trubky o větším průměru, než je deklarováno. Odvádí se tedy větší množství vody z krajiny, což má za následek ztrátu vody v kopaných studnách a naopak i ničení významného krajinného prvku, kde usychají stromy.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Ministerstvo zemědělství (MZ) nabádá k ochraně vody, vydává opatření a doporučení i v oblasti meliorací. Na pozemcích, které nejsou zemědělské nedoporučuje meliorace. Zdůvodnění meliorací na zemědělských pozemcích pak musí být pádné – viz stránky MŽP a MZ. Bohužel zde v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky (CHKO) je tomu jinak.

Pravdu jsme se od developera nedozvěděli ani ohledně zdejšího vrtu. Jednalo se o inženýrsko-geologický vrt na ohlášení. Žádali jsme o jeho zasypání, protože jako inženýrsko-geologický již splnil svůj účel. Vrt zasypán nebyl. Farma Ondřejovice zastoupená panem Čuhelem dvakrát stáhla žádost o hydrogeologické vrty u nadřízeného orgánu v kraji a rozhodla se čerpat vodu ze stávajícího vrtu a provádět zkoušky vydatnosti. Je tedy jasné, že se nejednalo o inženýrsko-geologický vrt, ale o vrt hydrogeologický. Jednotlivé kroky se děly za účelem obejití správního řízení a následné legalizace vrtu.

K výstavbě v Ondřejovicích lze dodat, že se jedná jednoznačně o satelitní zástavbu nevhodnou to této krajiny. Nebyly zpracovány žádné odborné studie – infrastruktura, posouzení vlivu na vodu či oblast v CHKO, Natura 2000 i Ptačí oblast. To se zanedbalo již při změně územního plánu ze strany vedení Městského úřadu Zlaté Hory v roce 2013.

Vedení Zlatých Hor nepovoluje zástavbu v místech, kde byla dříve stavení. Naopak povoluje satelitní stavby na loukách a místech nevhodných pro tyto účely a v rozporu s doporučením a politikou MŽP a státu – viz stránky MŽP a MZ. Studie výstavby byla provedena developerem účelově od stolu.

Nutno říci, že pozemky jsou pro stavební účely nevhodné - podmáčené, zahrnující mokřad, prameny, i v místech 12 metrů pod povrchem je jíl. Voda je zde velice železitá – typická pro mokřady. Viz odborné odběry a výsledky z Povodí Odry.

Ačkoliv jsme napadáni panem Čuhelem, že nic nevíme, tak toho víme mnohem více, než on uvádí. Mimo jiné podal stížnost na znečištění studny paní žijící v domku pod těmi z nás, kteří se mu brání. Jak se při šetření na Odboru životního prostředí během měsíců ledna a února 2022 ukázalo, nejednalo se o studnu, ale o meliorační šachtu!

Stížnost úřad po tomto zjištění stáhl, navíc telefonicky sdělil, že předané hodnoty panem Čuhelem byly tak vysoké, že bylo jasné, že se nezakládají na pravdě. Udělejte si sami závěr, jak se toto znečištění objevilo v meliorací šachtě.

Není pravdou, že my nespokojení vlastníci nemovitostí a občané odmítáme spolupráci a komunikaci. Nikdo s námi od samého začátku nejedná - ani Městský úřad Zlaté Hory, ani developer. Až když jsme začali bojovat, byla nabídnuta schůzka za zavřenými dveřmi. To odmítáme. Žádali jsme veřejné projednávání se všemi obyvateli.

Těžko lze přijmout nabídku Farmy Ondřejovice na připojení se na kanalizaci a vodovod, který není a ani ve vesnici nebude, jak i dokládá pan Čuhel sám. Jaká je tedy nabídka připojení? Do neexistující kanalizace a vodovodu? A co občané Ondřejovic, ti dostali také tuto nabídku, nebo byla účelově poslána pouze nám, protože vystupujeme veřejně?

Projekt infrastruktury nebyl nikdy, a to ani v územním plánování, zpracován.

Územní plán, který byl zpracován bez jakýchkoliv studií, nemůže poskytovat správné informace. Naše informace vycházejí z podkladů a šetření, které jsme zaplatili, abychom získali stanoviska jak odborníků, tak i státních institucí. Vše je doložitelné.

Nedávno sdělilo vedení Zlatých Hor České televizi - redaktorce Černých ovcí, že v Ondřejovicích bude vodovod, a proto je zbytečné, abychom si jakkoli stěžovali. Nesdělilo však, zda bude budovat vodovod v roce 2030, 2050 nebo v roce 2100. K žádné platné deklaraci závazku vybudovat vodovod (například usnesením zastupitelstva) nedošlo.

S nedostatkem vody bojují Ondřejovice více než 40 let po provedených dramatických melioracích v letech 1975-1976. Doporučení starosty Zlatých Hor bylo vždy vlastní provedení vrtaných studní. Současný pan starosta Zlatých Hor na zastupitelstvu veřejně řekl, že vodovod v Ondřejovicích nebude, protože je to stavebně v horské oblasti velice technicky a finančně náročné. Nejsou na to peníze. Nyní developer také mluví o tom, že vodovod nebude. České televizi vedení města řekne, že vodovod bude a my nemluvíme pravdu. Tak kdo tedy mluví pravdu?

A ještě právní pohled na věc. Není pravda, že nebudou naše práva a práva všech občanů Ondřejovic dotčena. Voda jako pitný zdroj pro Ondřejovice – má přednostní právo před stavbou developera. Tak i oblast CHKO, příroda a chráněná a ohrožená fauna a flóra, která zde byla a je nyní developerem zničena – viz zpráva CHKO z roku 2014-190 druhů chráněných a ohrožených rostlin a živočichů.

Nikdo zjevně nepočítal s tím, že se lidé v Ondřejovicích začnou bránit. Doporučujeme vytvořit si vlastní názor, informace jsou k dohledání – viz například Společnost přátel Jeseníků. Doporučujeme sledovat i Sileziku, která se snaží zachránit přírodu a vedle zmíněného pozemku v Ondřejovicích vybudovala tři zádržné nádrže pro vodu právě z důvodu důležitosti zadržování vody v krajině a nedostatku vody zde. A developer s pomocí MÚ Zlaté Hory a Jeseník odvádí vodu z území, ničí přírodu. Nechceme, aby Ondřejovice dopadly například jako Václavov, kde jsou postavené domy bez vody, opuštěné. Takových míst v ČR bohužel přibývá, protože převažuje zájem o zisk.

Udělejte si sami názor. Ptejte se zastupitelů Zlatých Hor v opozici, hledejte na internetu. Pokud nebudeme bránit vodu jako zdroj života a přírodu, vrátí nám to i s úroky. Prostě se jednou opravdu obrátí proti lidem, kteří ji ničí.


reklama

foto - a Stanislav Pátík Zdeňka Provazníková
Zdeňka Provazníková a Stanislav Pátík
Autoři jsou obyvatelé Ondřejovic.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

reklama

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (11)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

HH

Honza Honza

25.9.2023 07:40
Budeme-li vysušovat krajinu, nepomůžou nám miliardy do fotovoltaiky na snížení CO2, povolenky, podpora, sankce zatěžující všechny. Příroda se stejně zničí. Nelze zastavit vývoj, zástavbu, silnice, průmysl, dálnice, ale není to možné na úkor zadržování vody, ničení lesa. I v zástavbě lze pěstovat les, domy stavět v lese jako ve Finsku, zadržovat vodu v zástavbě. Nelze ale vypustit přehradu a postavit tam sídliště, vysušit močály, prameniště, zdroje vody.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

25.9.2023 10:29 Reaguje na Honza Honza
I v zástavbě lze pěstovat les.... Opravdu?
V zástavbě se nacházejí různé inženýrské sítě a ty mají svá ochranná pásma. V důsledku toho se dějí někdy doslova zvěrstva. Kdekoliv někdo potřebuje kopnout do země, nebere ani ten nejmenší ohled na zeleň a s odvoláním na ochranné pásmo nemilosrdně likviduje i krásné zdravé stromy.
Až na výjimky by se zemní práce, opravy i rekonstrukce sítí daly provést tak, aby se zeleň ušetřila - jenže je to méně pohodlné a bylo by to i dražší.
A Vy tam chcete mít les?
Krásná představa - ale naivní, tuze naivní.
Naše firmy neřídí Finové, nýbrž Češi.


Odpovědět
HH

Honza Honza

25.9.2023 22:57 Reaguje na Karel Ploranský
Inteligence je od toho, aby člověk měnil své chování dle nutnosti, aby se adaptoval, když to nezvládne, vymřeme.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.9.2023 11:26 Reaguje na Honza Honza
Asi máte chápací problém s velmi podstatným rozdílem mezi adaptací jednotlivce a globální společnosti. Tady mohou jít akce výrazně proti sobě a zatím mají individuální zájmy silně navrch.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.9.2023 14:45 Reaguje na Honza Honza
Typickým příkladem nezodpovědného chování vůči zadržování vody a snižování lokální teploty v zástavbě jsou zelené střechy. Ty zcela bezúčelně zadrží a následně odpaří polovinu dešťových srážek, které se všechny mohly zasáknout, a relativně tmavý povrch oproti bílé střeše navíc vede k tvorbě tepelného ostrova.

To jsou zcela jasné argumenty proti zeleným střechá, ale jen málokdo je chce slyšet. To jsou lidé tak nevzdělaní a zblblí zelenou propagandou?
Odpovědět

Viktor Šedivý

29.9.2023 17:37 Reaguje na Jiří Svoboda
Vy zcela zřejmě nechápete, že posuzovat náboženské úkony pomocí rozumových kritérií je, otevřeně řečeno, naprostá blbost.

To jste si nevšiml, že jde jen o symboly, gesta, rituální úkony?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

25.9.2023 08:36
No ja, koho si lidé zvolili, toho mají.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

25.9.2023 10:20 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ano, to platí.
Ale když lidé zvolí špatně, tak jim to lze vytýkat nanejvýš u komunálních voleb v menších obcích, kde kandidáty osobně znají a měli by přinejmenším tušit, co od nich mohou očekávat.
Cokoliv nad úrovní obce už může občan svou volbou ovlivnit jen omezeně - a čím výš, tím je bezbrannější. Pak už si může vybrat jen z kandidátů, které mu k volbě nastrčí partaje. Kroužkování, tak jak je nastavené, není nástrojem dost mocným na to, aby s kandidátkou opravdu pořádně zamíchalo a zbavilo šance na zvolení osoby, které z různých důvodů chce prosadit partaj, ale lidé je nechtějí.
A úředník?
Na běžné věci, které občan řeší, má úředník ještě větší vliv než volený zástupce lidu - jenže úředníka si občan nevolí vůbec. Úředníky posazují na důležité židle partaje.
Říká se tomu demokracie.

Odpovědět

Ales Čuhel

27.9.2023 09:13
Dobrý den,
k minulému článku Provazníkové, jsem se z pozice developera vyjádřil. Nechci vést s paní Provazníkovou diskuzi na tomto portále, ale dovolím si několik poznámek. Nepravdy a zmanipulované skutečnosti jsou běžným způsobem komunikace paní Provazníkové. Pokud by něco z toho, co Provazníková popisuje byla pravda, úřady by jistě jednaly. S developerem nebylo zahájeno žádné řízení pro porušení platné legislativy. To, co Provazníková velmi emotivně prezentuje jsou pouze zástupné důvody, kterými zastírá svůj nesouhlas s výstavbou, protože si zkrátka nepřeje mít nové sousedy. Ke každému odstavci napsaném Provazníkovou bych mohl popsat, jak se věci ve skutečnosti mají a doložit dokumenty, které moje tvrzení podpoří. Dělat to ale nebudu, protože je to zbytečné. Kdo má zájem o seriózní informace, dokáže si je dohledat.
Aleš Čuhel - zástupce developerské společnosti
Odpovědět

Ales Čuhel

27.9.2023 14:32
Ve věci veřejného vodovodu v Ondřejovicích jsem od vedení města dostal informaci, že už podnikají kroky pro zahájení předprojektové přípravy. Prvním krokem byl průzkumný vrt jako zdroj vody, ten už mají připravený. Pro paní Provazníkovou jsou ale takové informace zbytečné. Ona seriózní a pravdivé informace nepotřebuje. Když něco není podle jejích představ, není to pravda, obcházíme správní řízení a pácháme zakázané činnosti. Ona je přece ten jediný arbitr, který by měl o všem rozhodovat, a zlý developer má v úmyslu všechny obyvatele Ondřejovic připravit o vodu, i když to není pravda a Provazníková to dobře ví. Přesně tohle je ale argument, na který mnoho lidí reaguje a díky tomu se jí daří na sebe strhávat pozornost.
Aleš Čuhel
Odpovědět

Viktor Šedivý

29.9.2023 17:50
Chápu, je to otrava - pořídili si bydlení "na samotě u lesa" a najednou by měli mít třináct nových sousedů.

Tohle by ale měl řešit územní plán a ne dodatečné remcání, že?
Odpovědět
reklama

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů

TOPlist