Eva Říhová "> Dotační seminář pro vlastníky půdy, obce, zemědělce, výrobce potravin se uskuteční již 29. 3. 2022 - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/dotacni-seminar-pro-vlastniky-pudy-obce-zemedelce-vyrobce-potravin-se-uskutecni-jiz-29.3.2022
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Liberecký kraj: Dotační seminář pro vlastníky půdy, obce, zemědělce, výrobce potravin se uskuteční již 29. 3. 2022

25. března 2022 | Liberecký kraj
Autor: Eva Říhová
Liberecký kraj ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje pořádá v úterý 29. března od 10.00 seminář k dvěma programům, které přijímají žádosti o dotaci do 29. dubna 2022.

Seminář se koná v Evropském domě, U Jezu 4, zasedací místnost 4. patro. Je ale možné jej sledovat i on-line. Pozvánka obsahuje odkaz na přihlášku.

Oba programy jsou zaměřené na dlouhodobé zlepšení životního prostředí v krajině i v zástavbě.

Program 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce poskytne celkem 3 mil. Kč na projekty s dotací do 300 tis. Kč, dotace může činit max. 50 % způsobilých výdajů projektu. Příjemcem mohou být fyzické osoby, právnické osoby, podniky do velikosti mikropodniků, neziskové organizace a zemědělci hospodařící na ploše max. 150 ha.

Dlouhodobá podpora včelařství zůstane zachována. Vzhledem k vysokému zavčelení Libereckého kraje a dlouhodobě špatné nákazové situaci však nebude směřována na zakládání nových včelařských stanovišť a rozšiřování stávajících, ale na výměnu starých úlů za nové, které mají výrazně větší efektivitu léčení.

V oblasti zemědělství budou podporovány projekty, které vedle produkce potravin zajistí i předcházení erozi, zachování a obnovu zdravé půdy, zlepšení vodního režimu, podporu biodiverzity či zachování a obnovu krajinného rázu.

V oblasti lokální produkce se podpora soustředí na zemědělce, kteří zpracovávají vlastní produkci, a na potravináře či výrobce krmiv, kteří prodávají své výrobky koncovým zákazníkům v místě produkce a tím přispívají k udržení a zlepšení kvality života na venkově.

Podmínky programu včetně žádosti jsou na stránkách dotačního fondu kraje přímo pod názvem Program 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce

Program 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu poskytne celkem 9,5 mil. Kč na projekty s dotací od 50 tisíc do 1 milionu korun, přičemž dotace může činit max. 70 % způsobilých výdajů projektu. Je možné i spolufinancování větších projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí či dalších dotačních zdrojů.

Cílem programu je optimalizace vodního režimu v krajině, zvyšování odolnosti vodních ekosystémů vůči hydrologickým extrémům, zajištění dostatku podzemní i povrchové vody pro život v krajině a urbanizovaných územích.

Podmínky programu včetně žádosti jsou na stránkách dotačního fondu kraje přímo pod názvem Program 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu

„Nový dotační fond na podporu zemědělství a lokální produkce potravin jsme připravili především pro menší žadatele jako je například komunitní zemědělství a rodinné farmy, které nemají dobrý přístup k dotacím pro větší subjekty. I letos pokračujeme v podpoře retence vody v krajině. Zároveň jsme spustili pro oblasti ohrožené přívalovými povodněmi přípravu krajinných plánů s cílem předejít oběma extrémům, jak přívalovým povodním, tak také ztrátě vody z krajiny,“ uvedl Václav Židek, člen rady kraje za resort životního prostředí a zemědělství.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist