https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nekula-vodni-dilo-skalicka-na-prerovsku-ma-mit-podobu-bocni-suche-nadrze?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Nekula: Vodní dílo Skalička na Přerovsku má mít podobu boční suché nádrže

23.5.2022 08:37 | ÚSTÍ (ČTK)
Vizualizace vodního díla Skalička na webu Povodí Moravy.
Vizualizace vodního díla Skalička na webu Povodí Moravy.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Povodí Moravy
Dlouho plánované vodní dílo Skalička na Přerovsku, které má pomoci ochránit před povodněmi přes 100.000 obyvatel Pobečví, by mělo mít podobu boční suché nádrže. Dohodli se na tom ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) a ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL). Návrh je v připomínkovém řízení, v červnu by ho měla projednat vláda. Hráz suché nádrže bude postavena tak, aby v budoucnu umožnila napuštění vodního díla, pokud se nepotvrdí riziko ohrožení místních pramenů minerálních vod. Novinářům to v Ústí na Přerovsku řekl Nekula, podle kterého by stavba vodního díla Skalička mohla být zahájena za čtyři až pět let.
 

Odborníci loni na základě analýzy označili za nejvýhodnější variantu vodního díla Skalička boční víceúčelovou vodní nádrž, to se ale nelíbilo okolním obcím ani správě nedalekých jeskyní. Naopak za nejméně vhodné řešení považují experti průtočnou víceúčelovou nádrž a boční suchou nádrž. K multikriteriální analýze vodního díla Skalička obdrželo ministerstvo životního prostředí zhruba tři desítky připomínek.

"Dohodli jsme se s paní ministryní životního prostředí na variantě bočního suchého poldru. V současné době probíhá meziresortní připomínkové řízení a v červnu, předpokládám, tato materie půjde na vládu a materiál bude schválen," uvedl Nekula. Ministerstva se k variantě boční suché nádrže podle něj přiklonila kvůli připomínkách starostů okolních obcí a Lázní Teplice nad Bečvou, které se týkaly například negativního vlivu vodního díla na prameny minerálních vod.

Studie toto riziko nepotvrdila, ministerstva se podle Nekuly pro variantu bočního suchého poldru rozhodla z důvodu předběžné opatrnosti. "Hráz bude vybudována technicky tak, aby umožnila někdy do budoucna napuštění vodního díla, pokud by další revizní posudky potvrdily, že nedojde k ohrožení léčivých pramenů," dodal Nekula.

Případná víceúčelová nádrž by podle Nekuly sice pozitivně ovlivňovala nadlepšování průtoků v Bečvě v období sucha, nesplňovala by ale podmínku pro vodárenský odběr. "Boční suchá nádrž zajistí požadovanou protipovodňovou ochranu a dokáže ovlivnit i souběhy povodní. Nemusí se kvůli ní zasahovat do pravobřežního území, ani přerušovat říční kontinuita Bečvy," řekl Nekula. "U Skaličky jsme se dokázali dohodnout na variantně suchého poldru, který plní funkci ochrany před povodní a zároveň nebude nijak zásadně zasahovat do přírodních podmínek tohoto místa, to je win-win opatření," podotkla Hubáčková.

O vodním díle Skalička se mluví od povodní v roce 1997. Je součástí souboru protipovodňových opatření, která mají být na Bečvě postupně budovány až k obci Troubky u Přerova. "Tento soubor opatření se bude v aktuálních cenách pohybovat kolem šesti miliard korun, z toho vybraná varianta vodního díla Skalička, tedy boční suchý poldr, bude představovat čtyři až 4,5 miliardy korun," dodal Nekula.


reklama

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

reklama

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (2)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

hi

23.5.2022 14:07
Opět špatné rozhodnutí politiků, kteří zavrhují vybranou variantu na základě multikriteriální analýzy, ke které se vyjadřovali obce i lázně Teplice n. B.
K čemu týmy odborníků rok zpracovávaly analýza, když nekompetentní politici ji zavrhnou, aniž by řádně zdůvodnili své rozhodnutí.
Suchý poldr nepředpokládá žádný zkušební provoz . Při rychlém naplnění až při padesátileté povodni by se mohly projevit případné skryté vady díla a je zde nezanedbatelné riziko havárie s rizikem protržení 8 km dlouhé hráze s nedozírnými následky.
Oproti tomu doporučená varianta boční vodní nádrž má řadu výhod:

1. Předpokládá zkušební provoz s trvalým monitoringem hrází, průsaků, hladiny podzemní vody, vlivu na minerální vody i jeskyně.

2. Při využití předpouštění zajišťuje prakticky stejnou protipovodňovou ochranu jako suchý poldr.

3.Umožňuje zachycení části velkých průtoků, které rychle odtékají Bečvou bez užitku , a využít je pro nadlepšování průtoku v suchém období s řadou benefitů:
- zlepšení kvality vody v Bečvě v suchém období naředěním vypouštěného zbytkového znečištění z ČOV včetně snížení koncentrace mikroplastů a zbytků léků.

- omezení růstu řas v teplém suchém období a umožnění rekreačního koupání v Bečvě.

- doplňkové hydroenergetické využití v MVE /malá vodní elektrárna/ pod nádrží a zvýšení využití na stávajících MVE na jezech na Bečvě a Moravě.

4. Umožňuje adaptaci na budoucí vývoj klimatu změnami objemu ochranného a zásobního prostoru.

5.Vodní nádrž je rovněž možno využít pro likvidaci případného havarijního úniku vysoce toxických látek z Dezy nebo Tesly Rožnov, kdy by bylo možno zajistit až 50x naředění toxických látek v Bečvě pod přehradou a tím zamezit úhynu ryb dále po toku.

Obavy veřejnosti z negativních vlivů vodní nádrže budou průběžně řešeny při další přípravě stavby.
Boční varianta vodní nádrže zachová průtok stávajícím korytem Bečvy podél levobřežní hráze nádrže po celý rok. Nádrž se bude plnit pouze při špičkách povodní, kdy bude snižovat max. průtoky a snižovat rozsah zatopeného území. Zachycená voda se bude postupně vypouštět pouze při nadlepšování průtoku v suchém období a nebo při předpouštění při riziku povodně. Pohyb štěrků stávajícím korytem bude prakticky stejný jako v současnosti a funkce biotopu pro chráněné živočichy bude zachována. Obavy ze zahlubování koryta v důsledku stavby nádrže tak jsou zbytečné.
Boční vodní nádrž umožní zachycený objem vody cca 24,7 mil. m3 ze špičky povodní využívat pro nadlepšování průtoku v suchém období. Tuto vodu plošná opatření v krajině nejsou schopna zadržet a odtéká při povodních rychle z krajiny a způsobuje značné povodňové škody.
Nadlepšování průtoku bude probíhat pozvolně pouze v suchém teplém období. Hladina bude proto klesat velmi pomalu a úbytek plochy hladiny bude v suchém období velmi rychle vysychat. Riziko pláží plné bahna a komárů je tak minimální. Nadlepšené průtoky pod přehradou zlepší kvalitu vody a zamezí růstu řas. Výrazně se tak zlepší vodácká atraktivita řeky a možnosti rekreačního koupání v Bečvě v celé délce řeky pod přehradou.
Odpovědět
SM

Stanislav Mudra

23.5.2022 18:43
Berete to za správný konec - přírodu je nutno stále vylepšovat, nadlepšovat, kontrolovat a řídit. Ona se dosud totiž dosud vyvíjela a fungovala úplně blbě. A přitom na tom také trošku narýžovat.
Odpovědět
 
reklama
reklama

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist