https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/stat-da-lesnikum-penize-na-setrnejsi-hospodareni.podle-ochrancu-prirody-za-ne-chce-malo?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Stát dá lesníkům peníze na šetrnější hospodaření. Podle ochránců přírody za ně chce málo

3.2.2022 16:24 | PRAHA (Ekolist.cz)
Holina s dřevěným oplocením připravená k výsadbě.
Holina s dřevěným oplocením připravená k výsadbě.
Foto | Robin Ambrož / VÚLHM
Ministerstvo zemědělství dnes otevřelo program na podporu adaptace lesů na změnu klimatu. Má motivovat státní i nestátní vlastníky lesů, aby hospodařili ve větším souladu s přírodou. Peníze budou moci využít ti, kteří budou dělat v lese menší holiny, budou vysazovat druhově pestřejší lesy, používat šetrnější lesní techniku a ponechají v lese stromy na zetlení. Nastavení programu ale čelí kritice. Ekologické Hnutí DUHA považuje podmínky za nedostatečné, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) naopak za příliš přísné.
 

„Majitelé lesů budou moci získat každoročně až 4,1 miliardy korun. Peníze jsou určeny pro ty, kteří se dobrovolně zaváží při hospodaření v lesích jít nad rámec zákona,“ řekl dnes na tiskové konferenci ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Jedním z požadavků je, aby průměrná velikost holin po kácení nebyla v daném roce větší než 0,3 hektaru, zatímco lesní zákon umožňuje při běžné těžbě holiny do 1 hektaru, někde až do 2 hektarů.

Vlastník, který bude chtít podpory využít, také musí sázet více druhů dřevin, například na kalamitní ploše nad jeden hektar musí vysázet minimálně tři různé druhy stromů. Záměrem je podpořit větší zastoupení listnáčů a jedlí nebo modřínů jako melioračních a zpevňujících dřevin a pestřejší druhovou skladbou, která vede ve srovnání s monokulturami k větší stabilitě lesů.

Výsadba lesa na holině.
Výsadba lesa na holině.

Při těžbě v lese starším než 60 let musí vlastník lesa na každém hektaru ponechat tři stromy k zetlení. To by mělo podle záměru ministerstva zlepšit půdní a biologické podmínky i zadržování vody.

Podpora pro jednoho vlastníka může dosáhnout až 1540 Kč na hektar za rok, záleží na velikosti lesního majetku a splnění různých podmínek. K podpoře je možné přihlásit se od dnešního dne tím, že podá ohlášení krajskému úřadu. Příspěvek na adaptaci se mu pak bude vypočítávat od podání ohlášení do konce roku.

Nevládní organizace Hnutí DUHA ale považuje požadavky za málo ambiciózní, nepovedou podle nich k žádoucí změně stavu českých lesů.

„Podpora vlastníků na opatření ke zlepšení zdravotního stavu lesů nad rámec zákonných povinností je více než žádoucí a potřebná. Ale zatuchlý úřednický aparát ministerstva zemědělství připravil pro nového ministra Nekulu dotační programový zmetek. Nasype do něho miliardy korun, aniž by skutečně výrazněji motivoval k adaptaci lesů na změny klimatu,“ komentoval nový motivační program Jaromír Bláha s Hnutí DUHA.

Nevládní organizace ve své tiskové zprávě upozorňuje na to, že nastavení některých podmínek nepožaduje více, co už dnes vlastníci splňují, jinde je práh nastavený velmi nízko.

Příkladem je požadavek na ponechání 10 % lesa přirozené obnově. Ten platí pouze pro větší vlastníky lesa, kteří mají vypracovaný lesní hospodářský plán. Pro zajištění odolnosti porostů by podle Hnutí DUHA měl být podíl přirozené obnovy nejméně 50 % lesa. V České republice se ale zatím celkově využívá na 16,5 % (v roce 2020). Samy Lesy ČR si schválily ve Strategii rozvoje podniku zvýšení podílu přirozené obnovy na nejméně 40 % do roku 2024. Nyní má pro motivační podporu stačit pouze 10 % přirozené obnovy.

Podobná kritika se vztahuje i na ponechání pouze tří kusů stromů k zetlení na plochu jednoho hektaru lesa. Aby se ale do půdy vrátilo potřebné množství živin a podpořilo zadržení vody a biologická rozmanitost, bylo by podle Hnutí DUHA potřeba alespoň desetkrát větší množství ponechané dřevní hmoty.

Ministerstvo chce podpořit i využívání šetrnějších způsobů přibližování dřeva, například s využitím koní.
Ministerstvo chce podpořit i využívání šetrnějších způsobů přibližování dřeva, například s využitím koní.
Licence | Volné dílo (public domain)
Zdroj | pxhere

Hnutí upozorňuje i na to, že maximální velikost holiny 0,3 ha je průměrná hodnota za lesní majetek. To nevylučuje dělat hektarové, popřípadě dvouhektarové holiny. „Závažný nedostatek podmínek je, že omezení se netýká holosečí v prudkých svazích, kde je dřevo vytahováno lanovkou a kde dochází k největší erozi půdy – takové holiny se do průměru nezapočítávají, vlastník jich může udělat, kolik chce, a podporu na adaptaci lesů na změnu klimatu stejně obdrží,“ uvádí Jaromír Bláha.

„Program by mohl být přísnější, ale pak je otázka, kolik vlastníků by na něj dosáhlo,“ reagoval na kritiku Tomáš Krejzar z ministerstva zemědělství.

Naopak Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů považuje podmínky za zbytečně přísné a obtížně aplikovatelné.

„SVOLu se nicméně podařilo v rámci jednání zmírnit požadavky na velikost holiny, množství ponechaného dříví k zetlení i na procentické zastoupení stanovištně nevhodných dřevin,“ uvádí předseda SVOL Jiří Svoboda. Nestátní vlastníci lesů doufají, že ještě dojde k úpravě podmínek této podpory.

SVOLu se také nelíbí, že podpora se nevztahuje na lesní majetky, které po kůrovcové kalamitě nemají co těžit a byly již znovu zalesněny. Podle Svobody právě ti vlastníci, kteří udělali maximum pro rychlé zalesnění, jsou znevýhodněni, protože nemohou podporu čerpat.

Ministerstvo zemědělství připouští, že podmínky programu se mohou upravit podle toho, jaké podněty a zkušenosti přinese jeho uplatnění v praxi. Na přípravě programu ministerstvo spolupracovalo se zástupci státních i nestátních lesů, odborníků z lesnických univerzit, Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti a zástupců vybraných krajů.


reklama

foto - Kováříková Zdeňka
Zdeňka Kováříková
Autorka je redaktorkou Ekolistu.cz.

reklama

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (13)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

kk

karel krasensky

3.2.2022 12:39
Vždy když si přečtu názory a moudra veterináře Bláhy co a jak v českých lesích upadnu do hluboké deprese,že si něco takového polehku,spokojeně žije z mých dani
Odpovědět
kk

karel krasensky

3.2.2022 13:09
To nemá chybu ty plky.Hnutí duha si přeje,aby padesát procent nových porostu bylo z přirozené obnovy,zmlazení.Poručíme větru,déšti.Jestli mám v česku padesát procent starých porostu kde je zmlazení které dává smysl tak jsem siamské dvojče
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

3.2.2022 13:24 Reaguje na karel krasensky
Váš problém (i všech ostatních plantážníků) je, že vůbec nevíte co je to les.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

4.2.2022 08:49 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Hlavně že to víš ty a Bláha, Kašpárku. Jak dlouho nám takoví z nebe spadlí experti na lesy budou ještě svými výmysly ztrpčovat život?
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

4.2.2022 10:46 Reaguje na Jarek Schindler
Do té doby, než takový jako ty otevřou oči, uvidí realitu a začnou se chovat zodpovědně...

Teď v "lesích" vládnou těžaři a zalesňovači.... a podle toho to v těch takzvaných "lesích" vypadá....
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

4.2.2022 12:30 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Promiňte ale vypadá to tak, že se v těch vašich takzvaných lesích vyhlašovali NP a další se vyhlašovat chtějí. No a realirta je taková, že čím víc do toho různí expertina les a ekofanatici kecají tím víc to jde do kopru.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

3.2.2022 13:19
Jako začátek nutných změn v lesnictví dobré, ale celkově zatím hluboce nedostatečné. Například ponechání 3 stromů na hektar k zetlení sice pomůže, ale, že by to měla vyloženě něco zásadně změnit, tak to určitě ne. Každopádně změny je třeba dělat postupně, takže na úplný začátek je to asi dobrý kompromis. Spíš je hodně smutné to, že muselo uplynout 32 let na to, aby se vůbec něco pozitivního začalo dít. To je obraz toho, jak to v ČR funguje.

Další důležitý aspekt pro změnu na racionální lesnictví je maximalizování využívání přirozené obnovy místo sázení. Sázením nikdy neuděláte les, ale jen plantáž se stromy, které nikdy nemohou být tak vitální a plnohodnotně fungující jako ty, které přirozeně vyrostly na dané lokalitě a mají v sobě geny optimalizované pro místní mikroklima a jiné podmínky.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

4.2.2022 09:00 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Mám jen jednu otázku. Proč se ti duhoví dobrodějové na té Šumavě v minulosti k těm stromům, na těch vašich plantážích se stromy vůbec přivazovali?
Ano uplynulo 32 let od doby co se tu různí duhoví nazdázci vyskytli a pohybují. No a výsledek? Čím dál tím horší stav pomalu čehokoliv. Kolik let ještě bude muset uplynout než si normální občan uvědomí co je zač ta "duhová lehkoživka" a jak moc v důsledku škodí přírodě.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

4.2.2022 10:51 Reaguje na Jarek Schindler
Na Šumavě tehdy šlo v podstatě o nelegální těžbu řízenou státem, a tak tito opravdový hrdinové zasáhli a určitou část Šumavy zachránili.

Oni ale zachránili přírodu... ne zájmy těžařských společností a na ně napojených... a to je právě to, co takovým jako vy vadí... ani nevíte co to příroda a nemá pro vás žádnou hodnotu, a tak považujete za jedinou hodnotu prachy....

Zlatý věk bezohledných správců krajiny skončil.... trvalo nám to "jen" 32 let....

Odpovědět
JS

Jarek Schindler

4.2.2022 12:47 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Ale , pane Kašpárku. Nelegální těžba by to byla jen v případě pokud by šlo o nějaké "původní lesy" které by byly právem zařazeny do těch I. zóon.
No a podle vás jsou u nás všude jen plantáže se stromy, které nikdy nemohou být tak vitální a plnohodnotně fungující. Napsal jste to tak, ne? No a na ty plantáže ať se vám to líbí nebo ne se vztahuje zákon o lesích. No a ten přímo nařizuje kroky směřujicí k likvidaci kalamitních škůdců.
Jinak máte pravdu. Trvalo vám to jen 32 let než jste přivedli naši přírodu a krajinu na hranici kolapsu. Co dalšího máte v plánu v rámci vaši záchrany přírody ještě zmršit?
Odpovědět
JV

Jaroslav Vozáb

4.2.2022 13:03 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Pokud jsme před 800lety vykáceli pralesy a nahradili je hospodářskými lesy, tak bez výsadby nevznikne původní pestrý prales tedy v čase který je rozumný ( odhad 1000 let-10 generací). A to chcete? Z čeho tam nalítne semeno, když tam nic jiného není?
Odpovědět
RV

Radek Větrovec

5.2.2022 09:23 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Pane Kašpárek vy si docela protiřečíte. Na jednu stranu bojujete za vyšší ekologickou stabilitu a na druhé straně ji odmítáte. Pokud mám les v bukovém nebo jedlo-bukovém vegetačním stupni se zastoupením 100% smrku, tedy s dřevinnou skladbou na hony vzdálenou té přirozené (ekologické), tak jak jinak, než cíleným umělým vnášením stanovištně vhodných dřevin zajistím odpovídající přírodě blízkou dřevinnou skladbu?
Tedy přirozená obnova ano, má svá jednoznačná pozitiva. Ale neudělá mi ze smrkové plantáže bohatě strukturovaný smíšený les.
Odpovědět

Ludmila ŘÍh

26.1.2023 13:50
Lesníkům peníze dají, to je jasné, ale aby se třeba zamysleli nad hospodařením státu a nějaké prostředky dali přes investování do půjček přes portál https://www.julu.cz, tak to by samozřejmě našemu státu ekonomicky pomohlo ještě více než tento paskvil. Hlavně že hospodaří se schodkem přes 300 mld. ale investovat neumí.. achjo.
Odpovědět
 
reklama
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist