Dokumenty


O čem jedná Parlament České republiky

Zde přinášíme informace o zákonech a mezinárodních smlouvách týkajících se životního prostředí, které projednává Parlament České republiky.

Tisk 215: Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích. Senát zákon schválil 13. listopadu. Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 19. listopadu.

Tisk 243: Poslanecký návrh na vydání zákona o právu na informace o životním prostředí. Předseda Sněmovny 26. srpna projednávání zákona doporučil a navrhl přikázat k projednání Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Tisk 258: Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Zákon byl doručen do Senátu 27. října. Senát zákon schválil 13. listopadu. Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 19. listopadu.

Tisk 259: Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 1. čtení proběhlo 3. září a zákon byl přikázán k projednání Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a Zemědělskému výboru.

Tisk 261: Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů. 1. čtení proběhlo 24. října a zákon byl přikázán k projednání Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Tisk 272: Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o železniční dopravě přes společné státní hranice a o ulehčené průvozní železniční dopravě, podepsaná v Praze dne 19. června 1997. 1. čtení proběhlo 6 listopadu a smlouva byla přikázána k projednání Zahraničnímu výboru.

Tisk 283: Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. 1. čtení proběhlo 17. října a zákon byl přikázán k projednání Rozpočtovému výboru.

Tisk 290: Vládní návrh zákon o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 1. čtení proběhlo 24. října a zákon byl přikázán k projednání Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a Zemědělskému výboru.