Vaše dopisy


Pomozte zachránit prales

Chtěl bych tímto poprosit o pomoc polskému Bialowiežskému pralesu a požádat o zaslání protestních dopisů na adresy polského premiéra a pana prezidenta.

Jak jistě víte, Bialowiežský prales je poslední nížinný prales v Evropě. Má velké druhové bohatství jak fauny tak flóry (žije zde 62 druhů savců, 228 druhů ptáků, 7 druhů plazů, 12 druhů obojživelníků a 10 000 druhů hmyzu). Nejznámějšími obyvateli pralesa jsou zubři, kterých zde žije 260 kusů.

Vedení polských Státních lesů tvrdí, že je schopno udržet produkci dřeva tak, aniž by tím trpěla ochrana lesa. Ale změny lesa v posledních 20-30 letech ukazují, že přírodní lesy nejsou schopné zajistit rentabilní produkci surového dřeva. Produkce dřeva s sebou nese změnu charakteru lesa. A aby se zachoval Bialowiežský prales, je třeba chránit celé jeho území tím nejlepším možným způsobem. Podle polského práva je (obdobně jako u nás) nejvyšší formou ochrany národní park.

Doufám, že se díky protestním dopisům z celého světa podaří, aby národní park pokryl celou polskou část pralesa. V roce 1996 slavila úspěch podobná akce, kdy díky dopisům byl Národní park Bialowiežský prales rozšířen o 5155 ha z původních 47 km2.

Za Bialowiežský prales děkuje.

Návrh dopisu polskému prezidentovi

Pan Aleksander Kwaśniewski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria, ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Szanowny Panie Prezydencie!

Chcę ta droga wyrazić moje najwyższe zaniepokojenie obecną situaciją Puszczy Białowieskiej - ostatniego skrawka lasów naturalnych Europy. Mając na uwadze niezwykłe znaczenie Puszczy dla każdego Polaka, i będąc świadomym, że naturalna Puszcza, w wolnej Polsce, na naszych oczach bezpowrotnie ginie, apeluję do Pana o jak najszybsze podjęcie starań o utworzenie na całym obszarze parku narodowego oraz o natychmiastową interwencję wstrzymującą wycinkę Państwowych. Rozporządzenia, które uchroniły Puszczę do naszych czasów, wydawali polscy królowie, a nawet okupanci. Puszcza nie może dzisiaj, przy naszej bezczynności, zginąć. Ten Królewski Las, chluba narodu polskiego nie może stanowić jednego z  leśnych kompleksów promocyjnych - pola doświadczalnego gospodarki leśnej.

Jedynie pełna ochrona, w ramach parku narodowego, byłaby wyrazem odpowiedzialności za bogactwo naturalne, które historia umieściła w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.

Z poważaniem,

podpis


Kdo se zabývá železnicí?

Vážená redakce!

Nejprve dík za tolik potřebný časopis a informace! Připojujeme svoji prosbu - bylo by možné publikovat seznam aktivit, které probíhají či budou na podporu železnice a proti rušení tratí? Co učinit, kam napsat, jaké petice lze poslat… Jaká hnutí se železnicí zabývají? Díky!

Železniční problematikou se u nás zabývá několik nevládních organizací, např. Sdružení za šetrnou dopravu, Horní 3, 549 57 Teplice nad Metují, tel. 0447/93442; Hnutí DUHA, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel. 02/290909, fax 02/296048, e-mail hduhapr@ecn.cz; Český a Slovenský Dopravní Klub, Jakubské nám. 7, 602 00 Brno, tel./fax 05/539646, e-mail dzbrno@ecn.cz.

V současné době vznikají občanská sdružení či iniciativy proti rušení konkrétních tratí. Příkladem může být trať Tanvald - Harrachov, kde vznikla petice proti zastavení dopravy na této trati. Kontakt na předsedu petičního výboru Jindřicha Berounského je na tel. 0439/ 46841. Úsilí proti zrušení provozu na trati Tanvald - Harrachov vyvíjí i organizace SEVER, 542 26 Horní Maršov, tel. 0439/948181, fax 0439/ 948280, e-mail sever@ecn.cz. Demonstraci proti zrušení tratě Trutnov - Svoboda nad Úpou, která se koná v sobotu 4. října na železniční zastávce Mladé Buky, pořádá Sdružení za šetrnou dopravu. Petice vznikla i proti záměru zrušit trať Vsetín-Velké Karlovice.

Proti tomu, že vláda schválila dopravní strategii obsahující i záměr na omezování železniční dopravy bez toho, aby ji dala v souladu se zákonem k veřejnému projednání v procesu posuzování vlivů na životní prostředí, podalo koncem září stížnost Hnutí DUHA (viz článek na straně 4).