Názory


Klamavá ČEZí reklama

Dvě třetiny našich elektráren nekouří, hlásají celostránkové inzeráty Českých energetických závodů, a. s. A zbylá třetina přestane kouřit do konce roku 1998. Prima. A jak taková nekouřící elektrárna vypadá?

Uhelná elektrárna s výkonem 1000 MW a s optimálním odlučovacím zařízením vyprodukuje podle Milana Nebesáře, tiskového mluvčího Jaderné elektrárny Temelín, ročně přibližně pět tisíc tun oxidu siřičitého, čtyři tisíce tun oxidů dusíku, čtyři sta tun těžkých kovů a šest a půl miliónu tun oxidu uhličitého. Zůstane po ní také půl miliónu tun pevných odpadů z odlučovačů. Tak to pan Nebesář tvrdil ČTI 30. června letošního roku.

Ekologické organizace vystupující proti dostavbě Temelína často uváděly, že výstavba Temelína nepomůže severním Čechám, protože v době, kdy bude uveden do provozu, už budou severočeské elektrárny odsířeny. Tento argument mi vždy připadal nesprávný - z důvodů, které tak přehledně shrnul pan Nebesář, nemluvě o vlivu těžby hnědého uhlí na krajinu a koneckonců i na ovzduší. (Tím mimochodem nechci říci, že podporuji zjevně nekonečnou výstavbu Temelína.) Nyní ČEZ tuto argumentaci v podstatě přejal. Pokud tato firma dokáže, že její uhelné elektrárny nekouří, proč proboha ještě staví Temelín? Pokud to nedokáže, proč z nás dělá (za naše peníze) hlupáky? Sečteno a podtrženo: od ČEZu je chvályhodné, že své uhelné elektrárny odsiřuje, modernizuje, popřípadě ty nejzastaralejší odstavuje. Nedělá to z nějaké dobroty srdce, ale protože to požaduje zákon o ovzduší. Klamavou reklamou - nic jiného zmíněné ČEZí inzeráty nejsou - prokazuje ČEZ sám sobě medvědí službu.