Vyšlo, vychází, vyjde


Právě vyšlo

Winfried M. Bauer: Tyranie blahobytu; Praha, Volvox Globator 1997, kresby V. Jiránek. Publikace věnující se krizi identity a identifikace člověka v moderní průmyslové společnosti, se kterou je spojena ztráta odpovědnosti za sebe samého, za společnost, přírodu a životní prostředí.

Peter Jordan, S. Wheelar: Velká kniha o houbách; Bratislava, Perfekt 1997. Spolehlivý, bohatě ilustrovaný průvodce po houbách.

Stanislav Komárek: Dějiny biologického myšlení; Praha, Vesmír 1997, 126 Kč. Kniha podává přehled vývoje biologických paradigmat a biologie vůbec jakožto vědní disciplíny. Součástí knihy je i kapitola věnovaná vývoji ekologie jako vědy i společenského myšlenkového proudu. Obsažná příloha se věnuje křídelním kresbám motýlů.

Konrad Lorenz: Odumírání lidskosti; Praha, Mladá fronta 1997. Cena 129,- Kč. Světoznámý etolog dochází v této práci k závěru, že budoucnost lidské civilizace závisí především na tom, do jaké míry si dokáže uchránit svoje lidství před technizací a odlidštěním.

Caitlín Matthewsová: Zpívej své duši na cestě domů; Praha, Alternativa 1997. Nová kniha světově uznávané odbornice a znalkyně keltské kultury.

Jan Moudrý: Bioprodukty; Praha, Institut výchovy a vzdělávání MZe ČR 1997. Přechod na ekologický způsob hospodaření; Praha, Institut výchovy a vzdělání MZe ČR 1997. Praktické příručky pro zemědělce.

Martin Nawrath: Separace a recyklace komunálních odpadů v ČR; Brno, Veronica 1997. Publikace věnující se podmínkám a perspektivám, pilotním projektům, roli a pohledu nevládních organizací a zapojení veřejnosti v tomto oboru.

Petr Ptáček, I. Štoll: Objevitelé přírodních zákonů; Praha, Fragment 1997. Ilustrovaná publikace pro všechny.

Helgard Reichholf-Reihmová: Hmyz a pavoukovci; Praha, Ikar 1997. Atlas obsahuje kromě množství fotografií a detailních kreseb i podrobné popisy, charakteristiku, určovací znaky hmyzu a pavoukovců Evropy.

Josef Šmajs: Ohrožená kultura; Praha, Hynek & Dobromysl 1997. Cena 220,- Kč. Druhé, rozšířené vydání knihy populárního brněnského filosofa - ekologa Josefa Šmajse.

Miroslav Šuta: Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví; Brno, Český a Slovenský dopravní klub 1996. Spoluautor RNDr. Miroslav Patrik.

John R. R. Tolkien: Příběhy z Čarovné říše; Praha, Mladá Fronta 1997. Vějíř příběhů dosti rozmanitých - esej O pohádkách, básnický cyklus Příhody Toma Bombadila, balada, elegie a ještě tři odlišně laděné příběhy.

Unabomber: Manifest; Olomouc, Votobia 1997, 99,- Kč. Program amerického teroristy usilujícího o návrat k přírodě pomocí výbušnin. Přeloženo z anglického originálu publikovaného v síti Internet.

Patrick Whitefield: Permakultura v kostce; Praha, Synergie 1996, 99,- Kč. Základní příručka pro každého, kdo hledá tvůrčí možnosti ozdravení svého života (obálka knížky na obrázku vlevo).

World Atlas of Desertification; UNEP 1997; Cena 145,- USD. UNEP vydal na začátku října již druhou, inovovanou, verzi Světového atlasu desertifikace (šíření pouští). Knihu lze objednat na adrese SMI Ltd., P.O.Box 119, Stevenage, Herts SG1 4TP, UK. Fax: +44 1438 748844, e-mail anthony@smibooks.com.


Muž, který sázel stromy

Roku 1953 napsal francouzský spisovatel Jean Giono na přání vydavatele časopisu Reader's Digest příběh o nejpozoruhodnějším člověku, s nímž se kdy setkal. Touto povídkou chtěl vzbudit zájem o zalesňovací program, a vydavatel mu ji tehdy s nepochopením odmítl. O rok později byla otištěna v časopise Vogue pod názvem „Muž, který sázel naději a vypěstoval štěstí“. A tato nerozsáhlá próza byla rychle přeložena do mnoha jazyků a obletěla svět. Jean Goino se narodil roku 1895 v malém provensálském městě Manosque na jihovýchodě Francie. V jeho prvních knihách jako by nebyli hlavními hrdiny lidé, ale Země a příroda sama: řeky, hory, půda.Ve třicátých letech vytvořil řadu děl, ze kterých zaznívá oslava obyčejného, venkovského člověka žijícího zcela intuitivně v dokonalém souladu s přírodními zákony. V próze „Muž, který sázel stromy“ se po letech J. Giono navrátil k tématu prostého člověka a jeho hlubokého vztahu k přírodě. Hlavní postava - Muž, který sází stromy - svojí pokornou, vytrvalou, spontánní prací nejenom vdechl život krajině ve svém okolí, ale i umocnil kořeny, které ho, člověka, poutají k Zemi, a harmonické soužití s přírodou. (vf)

J. Giono: Muž, který sázel stromy; Praha, Vyšehrad 1997, 56 str., 98,- Kč.


Vybrali jsme ze Sbírky

Sdělení č. 241/1997 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v oblasti jaderné energetiky a jaderného průmyslu.

Zákon č. 243/1997 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 244/1997 Sb. Poslanecké sněmovny k počítání lhůty stanovené pro prezidenta republiky v čl. 50 odst. 1 Ústavy české republiky při vrácení přijatého zákona Poslanecké sněmovně.

Sdělení č. 250/1997 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 2 k Programové dohodě mezi vládou České republiky, kterou zastupuje Ministerstvo financí, a Municipální finanční společností, a. s., na straně jedné a vládou Spojených států amerických, kterou zastupuje Agentura pro mezinárodní rozvoj, na straně druhé k financování municipální infrastruktury.

Zákon č. 252/1997 Sb. o zemědělství.

Vyhláška č. 256/1997 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech.