Vyšlo, vychází, vyjde


Právě vyšlo

Miloš Anděra: Svět zvířat 1 - Savci (1); Praha, Albatros 1997, 300 Kč. První z 12 svazků ilustrované encyklopedie Svět zvířat. Textová část dává základní informace o dané skupině a přehled jejích zástupců, doplněný údaji o rozšíření, způsobu života a případné ohroženosti druhu.

Ernst W. Bauer, Herman Fay: Můj barevný atlas zvířat; Praha, Fortuna Print 1997. Kniha přináší základní informace o jednotlivých druzích divoké i domestikované zvěře. Doplněno vydařenými ilustracemi.

Miroslav Bouchner: Ptáci bez hranic; Praha, Granit 1997, 399 Kč. Kniha představuje 150 druhů evropských ptáků různých biotopů. Seznamuje nás s pestrou škálou různých způsobů získávání potravy, ochrany před nepřízní počasí a predátory, se způsoby rozmnožování a výchovy mláďat.

Lubomír Hanel: Klíč k určování ryb a mihulí; Brno, EkoCentrum 1997, 58 Kč. Kniha pro začínající i pokročilé rybáře se zabývá nejen určováním těchto vodních živočichů, ale i jejich ochranou.

Joachim Hermann: Hvězdy; Praha, Ikar 1997, 179 Kč. Popis souhvězdí, umělých družic a neobvyklých jevů v atmosféře. Hvězdné mapy pro každý měsíc v roce.

Josef L. Kořenský: Rostlinstvo v národních písních, pověstech a obyčejích; Praha, Bystrov a synové 1997, 88 Kč. Etnograficko - přírodovědný esej z roku 1878 a stať Láska prvních květů jarních od českého populárního cestovatele a přírodovědce.

Danuše Kvasničková, Věra Faierajzlová, Jiří Froněk: Ekologický přírodopis pro 8. ročník; Praha, Fortuna 1997, 89 Kč. Jedna z publikací ucelené řady ekologických přírodopisů pro 6. - 8. ročník ZŠ a pro víceletá gymnázia. Učebnice zpracovaná podle osnov programu Základní škola.

Bedřich Moldan a kol.: Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí; Praha, Karolinum 1997, 98 Kč. Publikace se věnuje ekonomickým souvislostem ochrany životního prostředí.

Využití sluneční energie v obytných a občanských budovách; Brno, Vysoké učení technické v Brně 1997. Sborník seminárních přednášek.

Jiří Zeman a kol.: Finanční příručka Jak postupovat při přípravě komunálních energetických projektů; SEVEn, Praha 1997


Svět očima mravence

Odpoutat se od nemotorné nadměrnosti lidského těla a proniknout do neznáma - mikrokosmu. Vnímat jej zcela a detailně, tak jak nám velký svět obyčejně nedovoluje. Nechat si čupřinu vlasů docela poprášit jedním zrnkem pylu, plavat v oceánu dešťové kaluže, překonávat nebetyčné hory - kameny, prodírat se neprostupnou džunglí trav, zmoknout pod jednou kapkou deště. Objevovat a vnímat - Mikrokosmos.

Francouzský film Mikrokosmos, uváděný v našich kinech od letošního jara, je označován jako fascinující umělecký dokument. Osmdesát sedm minut dlouhému filmu předcházelo patnáct let práce dvou biologů, tři roky natáčení, navrhování speciálních přístrojů a osmdesát kilometrů filmu. Tento umělecký počin si našel cestu jak k široké veřejnosti, tak i k odborné kritice. Dokládají to nejenom vysoké tržní zisky, ale především čtyřikrát udělené filmové ocenění Cézar - za hudbu (Bruno Coulais), kameru, zvuk a střih. Režiséry i scénáristy zároveň jsou Claude Nuridsany a Marie Perennou.

Svěží rozkvetlá louka někde ve Francii zalitá sluncem pozdního jara. Louka, jejíž svět a život je otevřen k objevování po dobu jednoho dne - od časného rána, přes zářivé poledne, po celou noc až k rannímu rozbřesku. Jediný den rovnající se celému ročnímu období, či životu. Beruščino bojování o mšice proti mravencům, hovniválovo koulení kuličky, milenecká dvojice hlemýžďů, několikrát zachycené obrazy zrodu a početí, zcela fantastické tvary živočichů, překvapivé putování housenek v husím pochodu, vzdušný dům pavouka vodoucha… Neznámý svět přírodních jevů ovládaný jinými zákony - chodí se v něm lehce po hladině nebo hlavou dolů.

Mikrokosmos především přináší požitek ze spatřovaného, není doprovázen poučným komentářem; přináší vědomí ohromující diverzity v přírodě, stává se dobrodružným pronikáním do tajemného, neznámého; rejem barev, kontrastů, tvarů; zábavou. Umocňuje estetický pocit z této rozmanitosti, oproti pouhému mechanickému přístupu. Mikrokosmos ale není jen jednoduchým předkládáním jednotlivých, atraktivně vypadajících tvorů. Je tvořen promyšleně zkomponovanými příběhy, které jsou zakončeny pointami, v nichž nepochybně vězí zajímavost tohoto filmu. Pointy totiž vytvářejí mezi divákem a filmem pouto. A pouto založené na chápavém úsměvu, překvapení, pozornosti nutká k větší zainteresovanosti a také - přináší potěšení.

Významná se mi zdá funkce zvuku, hudby. Vynikajícím způsobem dotváří účinek filmu. Pozornost je totiž pečlivě věnovaná i detailům - ťapkání mravenců i zvuky dotyku jejich tykadel, různé způsoby dopadání dešťových kapek či vytváření neslyšených zvuků.

Celý film zanechává pocit čistoty, upravenosti. Některé ze zvlášť kontrastně podařených sekvencí však na mě zapůsobily až příliš uhlazeně. Vyznívají uměle - jako by byly natočené v ateliérech akvária.

To jedinečné a zvláštní, co vytvořilo z tohoto dokumentu dokument umělecký, je nepochybně důraz kladený na neobvyklé sledování detailů. Tím se z tak známého jevu jako je déšť stává fascinující pozorování kapky dopadající na vodní hladinu, krovky brouků či listy rostlin.

Ještě jedna věc stojí za úvahu. Co vedlo k rozhodnutí, že film Mikrokosmos není vhodný pro mládež do dvanácti let?

Obrázek