Ctění čtenáři,

nemilá chyba, za kterou ale tak úplně nemůžeme, se nám přihodila v minulém čísle. U grafů znečištění ovzduší, otištěných v rubrice Dokumenty na straně 9, jsme uvedli, že jde o okamžité hodnoty znečištění ovzduší a dále jsme uvedli limitní hodnoty pro tyto koncentrace. Ukázalo se, že ve skutečnosti jde o tříhodinové průměry koncentrací a že limitní hodnoty jsou uvedeny špatně. V případě limitů jsme vycházeli z hodnot, které byly uvedeny na serveru Ministerstva životního prostředí, jejichž správnost jsme si bohužel neověřili. Za nedopatření se velmi omlouváme. Správná verze (alespoň pevně věřím, že správná) limitních hodnot je uvedena v rubrice Dokumenty v tomto čísle na straně 9.
Pokusím se předpovědět, o čem byste se měli dočíst v příštím čísle. Budeme se snažit sledovat vývoj kolem budoucnosti železnic v České republice, projednávání sporu o vodní dílo Gabčíkovo před Mezinárodním soudním dvorem v Haagu a diskuse o liberalizaci cen energií. Chtěli bychom vás informovat i o výsledcích konference o omezení emisí skleníkových plynů v Bonnu a o tom, jak dopadlo jednání o zákonu o odpadech v českém Parlamentu. Jsem zvědav, zda se nám tyto plány podaří splnit.