Ctění čtenáři

v tomto čísle se rubrika Zelená domácnost výjimečně zmenšila ze dvou stránek na jednu. Nejde o stav trvalý, v dalších číslech bude mít opět dvě stránky.
Začínají nám docházet minulá čísla EkoListu z tohoto roku. Neobjednávejte si proto prosím EkoList zpětně na celý rok 1997, ale až od následujícího (v tomto případě květnového) čísla.
V příštím čísle byste se měli mj. dočíst o výsledcích soutěže Ropák 1996, dále máme připravený článek o vlivu automobilové dopravy na životní prostředí a snad zbude místo i na neotřelý dopis, popisující vztah žáků jisté školy ke zvířatům.
Chtěl bych se zde omluvit, že z časových důvodů nestihneme odpovědět na všechny dopisy, které od vás dostáváme. Aspoň touto cestou za ně děkujeme.