Ctění čtenáři,

v minulém čísle se nám podařila nemilá chyba v článku „Jedy tečou přímo do Labe“. V grafu, který článek doprovázel, jsme jako jednotku uvedli miligramy na litr. Ve skutečnosti to bylo pravda pouze ve vztahu ke koncentracím kadmia. Koncentrace ostatních tří látek (benzenu, chlorbenzenu a dichlorbenzenu) jsou ve skutečnosti v mikrogramech, tedy tisíckrát menší. Za chybu se omlouváme.
V příštím čísle EkoListu, které vyjde začátkem září, byste se měli mj. dočíst o průběhu blokády Temelína.
Přeji vám pěkné prázdniny či dovolenou.