Ctění čtenáři


Ctění čtenáři

tiskařský (či spíše počítačový) šotek si na nás v minulém čísle obzvlášť zasedl. Některé popisky obrázků a podpisy byly psány abecedou ne zcela českou. Omlouváme se a doufáme, že se vám většinu takto postižených textů podařilo rozluštit. Jen těžko jste však mohli porozumět popisku u fotografie na straně 5. Ten měl ve skutečnosti znít: "Přibližně v těchto místech by měla plánovaná dálnice D3 přetnout údolí Sázavy. Foto: Jiří Neustupa/EkoList."
Pokud vás tato chyba neodradila od četby EkoListu, věnujte pozornost návodu na poslední straně. Dozvíte se v něm, jak si předplatit EkoList na příští rok. Pokud tak učiníte do 30. listopadu, přijde vás jedno číslo na 8 Kč (celkem 88 Kč), při pozdější platbě zaplatíte 110 Kč (10 Kč za číslo). Bohužel i tato zvýšená částka pokrývá pouze náklady na tisk a poštovné. Snažíme se samozřejmě získat peníze z dalších zdrojů, ale budeme vděčni za jakýkoli příspěvek nad rámec stanoveného předplatného.
Ještě k předplatnému: věnujte prosím ve vlastním zájmu obzvláštní pozornost správnému a čitelnému vyplnění toho dílu složenky, který je označen jako ústřižek pro příjemce. Občas nám dělá potíže rozluštit, komu máme EkoList posílat. Složenku byste měli najít v tomto čísle. Pokud jste si již EkoList na příští rok předplatili, považujte ji prosím za bezpředmětnou.