Ctění čtenáři


Ctění čtenáři

v minulém EkoListu jsme zapomněli řádně vysvětlit význam zkratek v grafech koncentrací oxidů siřičitého a oxidů dusíku na straně 4 (v článku Nová Zpráva je trochu pesimističtější). Vězte, že jejich význam je tento: Os - Ostrava, SzČ - severozápadní Čechy, Ph - Praha, Tzim - teplota v zimě, 95% kv - 95% kvantil. Pokud jste ani z tohoto výkladu nezmoudřeli, snad vezmete za vděk zjednodušeným vysvětlením: Sloupečky udávají průměrné koncentrace příslušné škodliviny (oxidů síry či dusíku). Tenké čáry pak udávají cosi jako maximální (matematici prominou) koncentrace v daném období. Tlustá čára udává teploty v zimním období v příslušných letech.
Zpráva z nejsmutnějších: 7. listopadu tragicky zahynul i se ženou Olgou ing. Karel Velek. "…narozený 22. 6. 1926 v Paříži, vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou a jako uznávaný odborník sloužil celý svůj život ochraně a tvorbě životního prostředí v československých i mezinárodních programech. Jako střízlivý optimista byl přesvědčen o smyslu práce pro občanskou společnost, s duševně mladými lidmi ho spojovala vize trvale udržitelného, skromnějšího života" (slova ze smutečního oznámení). Dodejme, že Karel Velek se významně podílel na snahách ekologických organizací ovlivnit podobu vládního návrhu zákona o odpadech.
Děkujeme všem, kteří si předplatili či ještě předplatí EkoList na příští rok. Zvláštní dík pak patří těm, kteří nás podpořili nějakou částkou nad rámec stanoveného předplatného. Naše čtenáře na Slovensku, kteří si předplácejí EkoList přes Agenturu Poniklec, budeme o předplatném na rok 1997 informovat v příštím, tedy lednovém čísle.
Přeji vám radostné a klidné Vánoce.