DokumentyJsme odkázáni na kamení?

Z novoročního projevu prezidenta České republiky Václava Havla jsme vybrali část týkající se ochrany životního prostředí.

„Pokud jde o ekonomiku, zdá se mi v tuto chvíli, že je třeba udělat vše pro to, aby bylo - především zpřesňováním příslušných zákonů - zprůhledněno vlastnictví a nakládání s majetkem. Jde totiž o oblast, kde je v zákonech ještě mnoho mezer, jimiž se mohou prosoukávat podvodníci vzhůru a propadat peníze slušných lidí do nenávratna. Dalo by se to zjednodušeně vyjádřit připomenutím obecně známého pořekadla: příležitost dělá zloděje. Stát by měl podle mého mínění věnovat více pozornosti - samozřejmě způsobem odpovídajícím tržnímu prostředí - restrukturalizaci naší výroby, především ve strategicky důležitých oblastech a v oblastech sociálně citlivých, jako je například bytová politika. Neméně důležitá, zvláště z dlouhodobého hlediska, je tvorba takových pravidel hospodářského života, která by výrazněji než dosud brala v úvahu ekologické zájmy společnosti. Jsem zneklidněn mnoha věcmi, například tím, jak trvale roste vývoz surovin tvořících nerostné bohatství naší země. Považujeme se za zemi rozvinutou, přírodních zdrojů mnoho nemáme, a přesto často s nimi nakládáme, jako kdybychom byli zemí rozvojovou a byli víc odkázáni na různé kamení, které jsme zdědili, než na vlastní um.”
(čta)

Jak se starají o životní prostředí?

Nejhůře se o životní prostředí stará vláda, nejlépe obecní a městské úřady. Tak by se daly shrnout výsledky průzkumu Institutu pro výzkum veřejného mínění, provedeného ve dnech 1.-6. prosince 1995. Oproti převládající nespokojenosti s prací vlády a MŽP však stoupá spokojenost se stavem životního prostředí. Podíl občanů spokojených s čistotou ovzduší dosáhl 34% (v roce 1990 to bylo jen 22%), stejně je i občanů nespokojených (v roce 1990 jich bylo celých 51%). 27% občanů je s ovzduším spokojeno „tak napůl”. Kvalitu pitné vody považuje za dobrou 39% občanů (oproti 21% v roce 1990) a za špatnou 29% (44% v roce 1990). Napůl je spokojeno 32%.
(čta a dek)