DokumentyJaký vzduch dýcháme ?

Grafy

Na grafech jsou zachyceny okamžité koncentrace (v mikrogramech na m3 - svislá osa) oxidu siřičitého, oxidů dusíku a na dvou spodních i oxidu uhelnatého v období od 1. ledna 1997 0:00 do 15. ledna 1997 23:00. Přípustné hodnoty okamžitých koncentrací těchto látek jsou: 1100 g/ m3 pro SO2, 600 g/ m3 pro NOX a 3500 g/ m3 pro CO. Data jsou získána z WWW serveru Ministerstva životního prostředí ČR (http:/www.env.cz).


O čem jedná Parlament České republiky

Zde chceme přinášet informace o zákonech a mezinárodních smlouvách týkajících se životního prostředí, které v současné době projednává Parlament České republiky - tedy Poslanecká sněmovna (PSP) a Senát.
Tisk 31: Vládní návrh zákona o odpadech. Zákon byl v 1. čtení přikázán Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí (VVSRRŽP). Tento výbor přijal 22. ledna usnesení, kterým zákon sněmovně doporučil ke schválení s pozměňovacími návrhy. 2. a 3. čtení má proběhnout na 8. schůzi Sněmovny, která začíná 3. února 1997.
Tisk 77: Poslanecký návrh na vydání zákona o zemědělství. Zákon byl v 1. čtení přikázán Zemědělskému výboru.
Tisk 79: Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie. Zákon byl v 1. čtení přikázán Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Tento výbor 15. ledna nedoporučil Sněmovně zákon schválit. 2. a 3. čtení má proběhnout na 8. schůzi Sněmovny.
Tisk 99: Poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona ČNR č. 162/1993 Sb. a zákona 193/1994 Sb. 1. čtení zákona má proběhnout na 8. schůzi Sněmovny.
Tisk 118: Vládní návrh zákona o zemědělství. Předložen Sněmovně 17. ledna 1997. 1. čtení zákona má proběhnout na 8. schůzi Sněmovny.
Tisk 120: Smlouva o všeobecném zákazu jaderných zkoušek. Předložena Sněmovně 20. ledna 1997.