DokumentyJaký vzduch dýcháme ?

Grafy

Na grafech jsou zachyceny tříhodinové klouzavé průměrné koncentrace (v mikrogramech na m3 - svislá osa) oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOX) a na dvou spodních i oxidu uhelnatého (CO) v období od 16. ledna 1997 0:00 do 15. února 1997 23:00. Zvláštní imisní limity pro účely vyhlášení signálu upozornění (vyhláška MŽP ČR 41/1992 Sb.) jsou: 250 g/m3 pro SO2, 200 g/m3 pro NOX a 7000 g/m3 pro CO. Data jsou získána z WWW serveru MŽP ČR (http://www.env.cz/orgs/).


O čem jedná Parlament České republiky

Zde chceme přinášet informace o zákonech a mezinárodních smlouvách týkajících se životního prostředí, které v současné době projednává Parlament České republiky - tedy Poslanecká sněmovna a Senát.
Tisk 31: Vládní návrh zákona o odpadech. Zákon prošel ve 2. čtení obecnou a podrobnou rozpravou dne 15. února na 8. schůzi Sněmovny. 3. čtení by mělo proběhnout ještě na 8. schůzi, pravděpodobně 28. února.
Tisk 77: Poslanecký návrh na vydání zákona o zemědělství. Zákon byl v 1. čtení přikázán Zemědělskému výboru.
Tisk 79: Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie. Zákon prošel ve 2. čtení obecnou a podrobnou rozpravou dne 15. února na 8. schůzi Sněmovny. 3. čtení proběhlo 27. února na 8. schůzi sněmovny a zákon byl schválen.
Tisk 99: Poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona ČNR č. 162/1993 Sb. a zákona 193/1994 Sb. Sněmovna zákon v 1. čtení na své 8. schůzi dne 25. února schválila a přikázala k projednání zemědělskému výboru.
Tisk 118: Vládní návrh zákona o zemědělství. Předložen Sněmovně 17. ledna 1997. Sněmovna zákon v 1. čtení schválila dne 26. února na 8. schůzi sněmovny a přikázala k projednání zemědělskému výboru.
Tisk 120: Smlouva o všeobecném zákazu jaderných zkoušek.Předložena Sněmovně 20. ledna 1997.