Dokumenty


Jaký vzduch dýcháme ?

Graf - smog
Na grafech jsou zachyceny tříhodinové klouzavé průměrné koncentrace (v mikrogramech na m3 - svislá osa) oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOX) a na dvou spodních i oxidu uhelnatého (CO) v období od 16. března 1997 0:00 do 15. dubna 1997 23:00. Zvláštní imisní limity pro účely vyhlášení signálu upozornění (vyhláška MŽP ČR 41/1992 Sb.) jsou: 250 g/m3 pro SO2, 200 g/m3 pro NOX a 7000 g/m3 pro CO. Data jsou získána z WWW serveru MŽP ČR (http://www.env.cz/orgs/).

O čem jedná Parlament České republiky

Zde přinášíme informace o  zákonech a mezinárodních smlouvách týkajících se životního prostředí, které projednává Parlament České republiky - tedy Poslanecká sněmovna a Senát.
Tisk 31: Vládní návrh zákona o odpadech. Senát vrátil zákon Sněmovně s připomínkami 26. března. Stanovisko Senátu bylo poslancům rozdáno 28. března.
Tisk 34: Vládní návrh zákona na změnu a doplnění vodního zákona č. 138/73 Sb. Prezident se rozhodl zákon nepodepsat 17. března. Stanovisko prezidenta bylo doručeno do Sněmovny 19. března. Opakované hlasování o zákonu proběhlo 2. dubna. Vrácený návrh zákona nebyl vrácen.
Tisk 79: Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie. Senát zákon schválil 19. března. Prezident zákon podepsal 3. dubna.
Tisk 99: Poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona ČNR č. 162/1993 Sb. a zákona 193/1994 Sb. Sněmovna zákon 25. února v 1. čtení schválila a přikázala k projednání zemědělskému výboru.
Tisk 110: Dohoda ČR - Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Sněmovna smlouvu schválila v 1. čtení 26. února a přikázala k projednání zahraničnímu výboru. Zahraniční výbor smlouvu projednal 18. března a vyslovil s ní souhlas.
Tisk 120: Smlouva o všeobecném zákazu jaderných zkoušek.Sněmovna smlouvu schválila v 1. čtení 28. března a přikázala k projednání zahraničního výboru.