Dokumenty


Životní úroveň a spotřeba elektřiny

Graf 1

Graf 2

Pouze 8% občanů si myslí, že pro zvyšování životní úrovně a další rozvoj v ČR je nutné zvýšení dnešní spotřeby elektrické energie (viz graf 1). Vyplývá to z průzkumu IVVM, který se konal od 1. do 7. října mezi 1490 respondenty staršími 15 let. Padesát procent dotázaných se domnívá, že lze zvyšovat životní úroveň a rozvoj i bez zvýšení spotřeby elektřiny, 18% se domnívá, že je možné dosáhnout tohoto požadavku i při snížení dnešní spotřeby a dalších 24% neví.
Dále měli respondenti volně uvést svou představu o řešení rostoucí spotřeby elektřiny v ČR (graf 2). Asi 22% z dotázaných neuvedla žádný námět, 32% pak navrhovalo zaměřit se na úspory elektrické energie u podniků, 12% doporučuje vyhledávat netradiční zdroje výroby elektřiny a 11% radí podporovat využívání spotřebičů s nízkým příkonem. Relativně častým návrhem bylo vyrábět elektřiny více než dosud, to navrhuje devět procent, systémové změny navrhovalo šest procent, zdražení elektřiny doporučovaly tři procenta.
(čti a dek)