Vaše dopisy


Ladák v Karpatech

Dobře vím, že Ladák je zemička vysoko v Himálajích.Ostatně každý čtenář „Dávných budoucností“ anglické autorky Heleny Norberg-Hodgeové ví, že v této izolaci žili Ladačané po celá staletí skromně, ale soběstačně, podle našich měřítek chudě a nepohodlně, avšak - ekologicky nahlíženo - harmonicky, vyrovnaně. Dnes tolik vzývanou udržitelnost prokázali pouhou svou (dlouhodobou) existencí. Přitom byli vnitřně spokojení a šťastní, možná se špetkou fatalismu. Recept na řešení sousedských i rodinných rozepří je prostý „Či čän? - Co na tom záleží? Musíme žít pospolu.“
Tuhle idylu, ten mír mezi lidmi a přírodou i mezi lidmi navzájem zbořila civilizace. Za podpory ústřední indické vlády se začala rozvíjet infrastruktura, průmysl i turistický ruch. Tradiční ekonomika i kultura byly přitom rozvráceny. H. Norberg-Hodgeová teď usiluje o jejich obnovu a inspiruje (podle E. Koháka také mylně chlácholí) hledače trvalé udržitelnosti na celém světě, zejména v Evropě.
Co podobného můžeme najít v horách karpatského oblouku mezi Moravou a Srbskem? Osady českých a slovenských emigrantů v rumunském Banátu žili donedávna způsobem, zakonzervovaným mnoho desítek let. Přesnou představu nám mohou dát například obrázky Josefa Lady. Do československého i rumunského převratu v roce 1989 se o osudy našich krajanů málokdo zajímal (předtím naposledy koncem čtyřicátých let, když probíhal nábor pro znovuosídlení našeho sudetského pohraničí). V nových poměrech se postupně rozvinuly kulturní, novinářské a do určité míry i politické kontakty se „starou vlastí“. Důsledky nejsou nepodobné situaci v Ladáku. Co vlastně banátští Češi potřebují a co chtějí? Vláda ČR do určité míry podporuje projekty školské, divadelní a jiné spolupráce, ale hlavně schválila přímou pomoc ve výši asi 30 miliónů korun. Hlavní investicí bude asfaltování cest spojujících horské polohy s městy a průmyslovými podniky v okolí. Pro lepší spojení dostanou v odlehlých vesnicích tři radiotelefony.
Je to příklad expanze moderního způsobu života. Ti radikálnější a romantičtější „ekologové“ hodnotí osud Ladáku i Banátu jako export naší současnosti do společenství, které nás mohlo učit žít v budoucnosti.