Inzeráty


Seznam vegetariánských občerstvení

Celou verzi seznamu najdete na adrese: http://www.ecn.cz/env/radce/jidelny.htm

Sisyfos slaví kulaté narozeniny

Dovolte, abych se Vám představil. Jmenuji se Sisyfos. Píši Vám, protože v říjnu jsem oslavil své osmé - tedy dvakrát kulaté - narozeniny. Valím svůj balvan nepřetržitě již od roku 1988. Na Ústavu pro kulturně výchovou činnost a Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody mne začali jako jednu cyklostylovanou stránku vydávat manželé Kulichovi (dnes působící na středisku SEVER Horní Maršov a zajišťující mé metodické přílohy). Mimochodem, pamatujete si ještě, co to byl cyklostyl?
V podtitulu mám napsáno zpravodaj ekologické výchovy. Nejsem však určen pouze učitelům nebo ekologickým aktivistům a nejsem jen o přírodě a ekologii. Snažím se, abych byl užitečný všem, kterým - jako mně - záleží na budoucnosti, kterým není lhostejný stav světa a společnosti kolem nás a všem, kteří chtějí vychovávat k úctě, svobodě a odpovědnosti. Hovořím proto často rovněž o vztahu člověka k sobě samému, o vztazích mezi lidmi a společností, mezi člověkem a jeho prostředím.
Rád bych poděkoval těm, kteří mi pomáhají na svět - sestavuje mne zkušená novinářka - bývalá redaktorka VTM Hana Kolářová, moji grafickou stránku připravuje olomoucká výtvarnice Jana Kudličková a technicky se o mne stará Jiří Bureš z Ekocentra Pardubice. Chtěl bych také poděkovat desítkám dobrovolných spolupracovníků, které se podílely a pod1ejí na mém vzniku. Vycházím desetkrát do roka v rozsahu 44-52 stran. Většinou jsem rozdělen na dvě základní části; informační část, která přináší aktuální informace o seminářích, projektech, soutěžích, pomůckách, publikacích, filmech, polemiky, rozhovory a úvahy. Metodická část obsahuje náměty a metodické návody a vždy se zabývá jednou tématikou. V minulosti to byla témata jako Simulační hry, Povídání o zahrádkách, Školy pro 21. století, Globální výchova.
Moje jméno Vám může připadat pesimistické. Já je ale vnímám jinak. Vidím v něm symbol vytrvalosti a tvrdošíjnosti, s kterou se snažím posunout krok po kroku o kousek výš. K cíli, který mnohým připadá stejně vzdálený a nedosažitelný jako vrchol hory mého antického jmenovce - ke světu, ve kterém se bude žít dobře nám i příštím generacím. A stále věřím, že se to podaří.
Pokud se chcete o mně dozvědět více, napište si na adresu:
EVANS, Chlumcova 17, 130 00 Praha 3, telefon/fax 02/6837901, e-mail: <evans@ecn.cz,> www: <http://www.ecn.cz/org/evans>.