Monitor


EU vadí česká energetika

Fin Matti Wuori je právník Evropské unie pro ekologii. Dotazník unie o životním prostředí, který ČR v rámci své kandidatury na přijetí zaslala do Bruselu, posuzoval právě on.
Co vytýkáte faktům, která ČR v dotazníku uvedla?
Nejde jen o fakta. Mám pocit, že vaše země nebrala otázky týkající se životního prostředí dostatečně vážně. V dotazníku zdůraznila pouze ekonomická hlediska pohledu na přírodu. Hlavní problém u vás je pak energetická politika.
To je u nás obecně bráno jako daň kapitalismu. Narůstá výroba, narůstá spotřeba energie...
Pravdou je, že se ČR zapojuje do soutěže s hospodářstvím EU a zvyšuje a zkvalitňuje výrobu. Ve státech vyspělé Evropy jsou ale nejvíce ceněny výrobky, jejichž výroba vyžaduje energie minimum. Nejjednodušší cestou ke zlepšení energetické politiky je tedy důsledné využívání nynější produkce elektráren. Také zanedbáváte využívání alternativních zdrojů energie, například větrné a sluneční.
Jak ale chcete přesvědčit podnik, aby investoval do strojů s nízkou spotřebou energie?
Podnik těžko, ani myšlení ČEZ se změnit nedá. Ty chtějí co nejvíce energie vyrábět a prodávat, aby co nejvíce vydělaly. Je třeba ovlivnit spotřebitele. Vysvětlit jim, že nadměrnou spotřebu energie zaplatí špatným vzduchem nebo předraženými výrobky. Podnikatele pak ovlivní oni svými požadavky.
Co kromě energetiky bychom podle vás měli změnit?
Pro přírodu v ČR jsou největším problémem toxické látky ve vodách a znečištěné ovzduší. Ale o tom víte a snažíte se s tím něco dělat. O čem se ale obecně mnoho neví, je problém chloru. Máte jej kolem sebe ve všem, počínaje plastickými hmotami a konče papírem. Přitom všechny renomované evropské trhy výrobky obsahující chlor přijímají minimálně nebo vůbec ne. Stávají se neprodejnými, protože západní spotřebitelé si stále více uvědomují nebezpečnost chloru. (Lidové noviny, 11. prosince 1996)