NázoryKonec zálohovaných lahví

Ministerstvo životního prostředí připravilo nový návrh zákona o odpadech. Podle ministra Františka Bendy bude nový zákon podporovat minimalizaci odpadů a zvyšovat odpovědnost každého původce odpadu. Jak k této myšlence přispívají podniky, které pro nás vyrábějí a balí výrobky denní potřeby, se můžeme přesvědčit podle přístupu Jihočeských mlékáren k inovaci. Až dosud byly České Budějovice jedním z mála míst v naší republice, kde se dalo koupit mléko v lahvích. Takto balené mléko mělo i výbornou chuť a mám dojem, že mu zákaznící dávali přednost. Podle našeho loňského průzkumu v několika prodejnách se totiž takto balené mléko vyprodalo nejdřív. Jihočeské mlékárny však mají jiný názor - s linkou na balení mléka do lahví byly neustálé potíže, byla zastaralá a poruchová. Navíc prý lahvové mléko nechtěli prodejci, hlavně velké obchodní společnosti typu Meinl, Spak aj. Přistoupily tedy k inovaci - mléko se bude od 1. ledna 1996 balit výhradně do třívrstvých krabicových obalů (polyetylén - papír - polyetylén). Zmizí láhve i polyetylénové pytlíky.

Pro zákazníka se zdánlivě nic nezmění, takto balené mléko je pouze o 0,50 Kč dražší. Že mu přibudou starosti s odpadem, to pochopitelně není starost mlékáren. Třívrstvý krabicový obal se nedá vzhledem k vrstvě polyetylénu recyklovat, neměl by se ani spalovat doma v kamnech. Skončí tedy na skládce. Jde možná o nepatrné množství odpadu, ale stejně plíživě postupují změny obalů u ostatních výrobků. Jogurt ve skle zmizel z Budějovic již před půl rokem, nabídka nápojů v PET lahvích, nevratném skle či plechovkách se stále rozšiřuje, obce jsou stále zoufalejší ze vrůstajícího množství domovního odpadu. A řešení?

Již druhým rokem leží na Ministerstvu životního prostředí návrh zákona o obalech, kde byla výrazně formulována povinnost výrobce postarat se o svůj obal. Podle posledních zpráv nemá tento zákon v nejbližší době naději na projednávání. Mezitím ovšem výrobci budou inovovat podobně jako Jihočeské mlékárny, návrat k obalům šetrným pro životní prostředí bude mnohem složitější a nákladnější. Příští rok budou volby a jistě i předvolební mítinky. Pokud budete mít chuť, ptejte se také na zákony o obalech!

Vlaďka Hejzlarová, Nadace Rosa

Chtějte jinou vládu

Česká vláda 3. ledna schválila návrh nového zákona o odpadech. Zákon problematiku obalů neřeší, pouze zmocňuje vládu vydat nařízení k jejímu řešení. Zatímco proces přijímání zákona v parlamentu je relativně průhledný a veřejností ovlivnitelný, nařízení může vláda vydat raz dva (anebo taky vůbec - žádná závazná lhůta v zákoně není). Uvážíme-li, že za celou dobu zpracovávání návrhu zákona se MŽP ČR neodhodlalo jej poskytnout nevládním organizacím, je šance na ovlivnění vlády ve prospěch životního prostředí nulová. Poučení? Chcete-li zákon o obalech, chtějte ve volbách jinou vládu!

Radek Svítil