Názory


Nový život do Zeleného kruhu

V posledních letech se zástupci ekologických iniciativ stále častěji domlouvají, jak spolupracovat na tématech, kterým se dosud dlouhodobě věnovali samostatně. Vznikají společné pracovní týmy, které vedou kampaně (za záchranu Rajchéřova, proti jaderné elektrárně Temelín, za lepší odpadový zákon atd.), společně pořádají demonstraci, výstavu, koncert. Ve výjimečných případech si organizace s velmi blízkou pracovní náplní založí i společnou síť (např. síť ekovýchovných středisek Pavučina). V době porevolučního nadšení vznikla myšlenka společné organizace zelených hnutí, která by přispívala k intenzivnější výměně informací a dorozumívání se pestrých názorových proudů uvnitř hnutí. Taková organizace také byla založena a nazvána Zelený kruh (dále jen ZK). Naplňovat vytčený cíl se jí však dařilo jen málo. Zprvu kvůli hledání identity a ambicím jednotlivých subjektů na zelené scéně, později také kvůli ambicím vlastním. ZK postupně ztrácel svůj význam, původní počet několika desítek nakonec klesl na pouhou desítku členů.
Letošní Valná hromada zbývajících členů ZK rozhodla o změně ve způsobu práce ZK, která by měla znovu oživit jeho původní smysl a význam.
Po několikaměsíčním období transformace by se výhradní činností Zeleného kruhu mělo stát shromažďování a poskytování informací o činnosti občanských ekologických inciativ (členů i nečlenů ZK), o pracovních skupinách v ekologickém hnutí, o aktivitách ministerstva životního prostředí, o legislativě a o informačních zdrojích.
Nově zvolená rada ZK určí jakým způsobem a v jakém rozsahu bude kancelář ZK informační servis zajišťovat. Rozsah takové služby bude samozřejmě limitován množstvím peněz. Je proto velmi povzbudivé, že členské organizace se rozhodly upřednostnit příslušné projekty, připravené kanceláří a schválené radou ZK, před svými vlastními projekty. Rozhodnutím valné hromady došlo také ke zvýšení příspěvků na činnost ZK. Nutnou podmínkou pro udržení důvěry členů je průhlednost a efektivita vynaložených prostředků. V kanceláři má proto pracovat na plný úvazek pouze několik profesionálů.
Nový Zelený kruh zjednoduší orientaci občanských ekologických iniciativ, ministerských úředníků, poslanců a dalších občanů v složité problematice životního prostředí a napomůže tak jejich intenzivnější vzájemné spolupráci.

Autor byl členem ekologických organizací ČSOP a Brontosaurus, Rady Zeleného kruhu, působí v Hnutí DUHA.