NázoryKotlíkové fiasko

Říká se sice, že na všem špatném lze najít něco dobrého, ale u činnosti Ministerstva životního prostředí po volbách 1992 je to poněkud obtížné.

Působení MŽP v právě končícím volebním období je charakteristické ochotným odevzdáním kompetencí v územním plánování, lesním hospodářství a vbrzku snad i v oblasti vod, ochrany půdního fondu apod. Causy Tmaň, Rajchéřov, Tlustec, Libkovice, Temelín, Mokrsko, Kašperské Hory aj. jsou jen příklady bezmocného přihlížení ekologického ministerstva k počínání hospodářských resortů.

Způsob uplatňování tzv. Národního programu ozdravění ovzduší (NPOO) se tedy zdá být jen pověstnou třešničkou na dortu nekompetentnosti současného vedení MŽP. Program sliboval občanům až pětadvacetitisícové dotace na záměnu uhelného topidla tzv. „ekologickým” vytápěním (kotlíková dotace). Ministerstvem ŽP špatně připravená a nezodpovědně prezentovaná akce buce znamenat pro většinu žadatelů jen oči pro pláč. 6,1 miliardy korun se velice rychle rozplyne v jistě žádoucí plynofikaci větších kotelen a ve výstavbě plynových rozvodů především v průmyslových centrech.

Je až tragikomické, že MŽP určilo dotační příspěvek v rámci NPOO i na elektrické přímotopné systémy. Vždyť pro topení elektřinou musí tepelná elektrárna spálit dvakrát až čtyřikrát více paliva než kdybychom jím topili přímo. Je-li účinnost topení zemním plynem 60-75%, u elektrického vytápění je to 15-20%. Znečištění ovzduší při topení elektřinou je zhruba 10x vyšší než u plynu. Zbývá jen dodat, že v ČR si v posledních letech lidé pořídili elektrické přímotopy o souhrném výkonu převyšujícím výkon atomového monstra v Temelíně (2000 MW)...

Přístup MŽP k NPOO dokresluje i podivný žebříček okresů, na jehož základě byly a jsou směřovány dotace. Pořadí má být od exhalacemi nejzatíženějších okresů k těm nejčistším. Jen namátkou ocitujme z ministerského žebříčku: 1. Ostrava, 7. Brno-město, 8. Plzeň-město, 9. Ústí nad Labem, 10. Louny, 13. Sokolov, 25. Beroun, 28. Zlín, 29. Kladno, 64. Plzeň-sever, 70. (!!!) Česká Lípa, 76. (poslední) Rakovník... Co myslíte, hrála roli věcná hlediska a číselné údaje o znečištění ovzduší nebo ještě něco jiného?

Nerealisticky a krátkozrace pojatým uplatněním NPOO, a toho vyplývající neracionální administrativou, vznikly další značné finanční náklady. Spousty občanů, pracovníků obcí i řady okresních úřadu podstoupili časově náročnou byrokratickou anabázi a papírovou mašinérii v podstatě zbytečně. Zástupci stovek obcí byli nuceni vypracovávat žádosti včetně výpočtu emisního zatížení, přičemž jejich občané neuvidí ani korunu. Řada obcí dokonce zaplatila různým firmám za zpracování žádosti nemalé částky. Příslušní pracovníci okresních úřadu vedle své obvyklé pracovní agendy museli věnovat (zpravidla bez konečného efektu) spousty hodin Národnímu programu ozdravení ovzduší (konzultace zástupcům obcí a občanům, vyřizování žádostí a jejich postupování do Prahy k rozhodnutí, opakované sestavování žebříčku obcí apod.). Z řady okresů přitom nebyla vybrána takřka žádná obec.

Za pochybenou považuji celou myšlenku NPOO, který je velice nákladný, administrativně náročný a jehož konkrétní uplatňování závisí na ministerském úředníkovi v centru. Mnohem elegantnějším řešením by nepochybně bylo ekologické zdanění výroby tepla (neutrální z hlediska celkového daňového zatížení občanů) v závislosti na emisních faktorech, které by samo o sobě motivovalo občany k přechodu na vytápění ekologicky a pro ně i ekonomicky výhodnějšími palivy.

Jenže: takový systém by nehrál do karet některým energetickým lobby a současný premiér si přece nenechá „zaplevelit” daňovou soustavu. Nu, a oklikou jsme se dostali k tomu, že ve vládě člověka, pro něhož je ekologie jen šlehačkou na dortu, prostě nemůže být na postu ministra životního prostředí místo pro silnou, odborně fundovanou osobnost s ekologickým cítěním. A podle toho to bohužel vypadá...
Ing. Jiří Trhlík

Nebezpečná hloupost

Český premiér Václav Klaus zřejmě není spokojen s titulem profesora ekonomie a rád by přednášel i klimatologům. Na tiskové konferenci po zasedání vlády 3. dubna informoval, podle agentury ČTA, novináře o tom, že letošní únor byl v průměru o 8 °C chladnější než loňský. „Pro všechny přesvědčené obhájce teorie globálního oteplování je to zdrcující zpráva,” dodal. Tento výrok označil např. poslanec Radim Špaček (ODA) za „povrchní a hloupý”.

Mne osobně ani tolik neděsí nesmyslný názor premiéra na změny klimatu - Česká republika to upřímně řečeno nevytrhne. Jako občana mě však musí znepokojovat, že předseda vlády má buď extrémně špatné poradce, anebo - a to je mnohem pravděpodobnější - je natolik přesvědčen o své genialitě, že žádným poradcům nemíní naslouchat. Pokud ODS vyhraje volby a „genialita” jejího předsedy dále poroste, můžeme se brzy všichni velmi divit.
Radek Svítil