Názory


Ohrozí SKI 2003 Jizerské hory ?

Velmi rychle se krátí lhůta, kterou má vláda na projednání případné kandidatury České republiky na uspořádání mistrovství světa v klasických lyžařských disciplínách v roce 2003 v libereckém regionu. 31. dubna 1997 je konečný termín pro podání přihlášky k pořádání MS. Mezinárodní lyžařská federace (FIS) vybere pořadatelskou zemi na kongresu v roce 1998. Pro své konečné rozhodnutí si vláda vyžádala stanoviska tří ministerstev - MŽP, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva pro místní rozvoj. Dosud bylo vládě předloženo pouze jednoznačně zamítavé stanovisko MŽP ČR (viz zpráva na str. 4).
Sdružení SKI 2003 si mnoho slibuje od stanovisek obou dalších ministerstev. Akci totiž představuje jako jednoznačně kladnou záležitost z hlediska naší mezinárodní prestiže, sportovního vyžití obyvatel a podpory rozvoje měst a obcí v regionu. Zcela ignoruje veškerá upozornění na převažující rizika a negativní důsledky tohoto podniku. Bohužel je zřetelné, že si často také velmi účelově protiřečí především v hodnocení dlouhodobosti aktivit v území. Akce je představena na jedné straně jako krátkodobá senzace a turistická atrakce s maximálním využitím mobilních prvků, po které v krajině prakticky nic nezbude, na druhé straně je akce označována za jediné možné řešení nevyhovující podoby zázemí obou velkých měst pro zimní sporty.
Dalším faktorem, který může ovlivnit konečné rozhodnutí, bude rozpočet přípravy mistrovství a nutných návazných investic, který musí Sdružení SKI předložit vládě před konečným projednáním a který dosud nikdy nebyl zveřejněn. Při besedě s občany, kterou Sdružení SKI 2003 uspořádalo 24. března, nebyli jeho představitelé schopni říci, jakou částku vlastně budou po vládě požadovat. Sdružení SKI přitom ani příliš nezastírá, že akce je pouze divadlem pro získání státní finanční injekce do regionu - především na realizaci běžných komunálních investic (kanalizace, oprava a výstavba nových komunikací a infrastruktury), na které díky jiným "„důležitějším“" investičním záměrům samospráv prostředky nezbývají, a také na rekonstrukci již letitých staveb skokanského areálu. S řadou oprav a úprav se již započalo, čím především Liberec argumentuje a vynucuje si tak schválení celé akce ve vládě.
Cílem celého snažení Sdružení SKI 2003 rozhodně není šetrné a vyvážené rekreační využití celého území, ale pouze krátkodobý finanční efekt, popularita politických činitelů a "„díky nim“" i měst a teprve kdesi v pozadí zájmy skutečných obyvatel obcí a měst. To je vidět i z nezájmu zjistit skutečný poměr zastánců a odpůrců celé akce přímo v regionu, přestože informační kampaně obou táborů již dosti dlouho probíhají.
Nezodpovězena zůstává celá řada otázek. Co se stane s archeologickými vykopávkami sklárny ze 16. století přímo v místě budoucího stadionu, které dosud čekají na systematické zpracování, jež bude trvat minimálně několik let? Co se stane, rozhodnou-li komisaři FIS o jiné lokalitě? Jaké stavby se dokončí, abychom mohli být připraveni na další nominace? A kdo si přijde příště ukousnout z těžce zkoušené přírody Jizerských hor? Třeba novoměstští opráší projekt vleku na Smrk - nejvyšší vrchol Jizerských hor - nebo jiná obec zatouží jinak přitáhnout turisty nebo sportovce. Proč by to nešlo, když jinde a jindy to šlo?