Názory

Nechtěné dítě je na světě

Není to vlastně žádné překvapení. Vždyť ministerstvo dopravy ani žádnou dopravní koncepci mít nechtělo. A když už k tomu naše ministerské úředníky ti zlí odboráři donutili, nikdo se přece nemůže divit, že nechtěně zplozené dítko je bastardem.
Dost na tom, že pánové z ministerstva dopravy s povýšeným výrazem ve tváři prohlašují, že zákon o posuzování vlivů na životní prostředí prostě nedodrží. Do dopravní politiky nám nikdo mluvit nabude, a basta.
Dost na tom, že oficiální návrh české dopravní politiky je psán jazykem hodným generálního tajemníka ÚV KSČ. Domnívá-li se pan ministr Říman opravdu, že přepravní potřeby je obtížné přesně predigovat, těžko pak čtenáře překvapí samotný obsah materiálu.
Pokud by tato špatná vláda proti všem očekáváním přežila letošní prázdniny a pánové Říman a Tošovský by tak měli čas provést to, co si naplánovali, je na čase rozloučit se minimálně s třetinou našich železnic. Zapomenout můžeme i na to, že bychom snad my, co nejezdíme autem, přestali dotovat levné pohodlí vlastního automobilu našim spoluobčanům. Zelenou knihu EU Spravedlivá a účinná cena v dopravě naši vládní odborníci neznají nebo znát nesmějí. Státní rozpočet hradí u nás ročně více než 20 miliard ročně jenom na úhradu škod způsobených automobilismem na lidském zdraví. O finančních ztrátách kvůli záboru zemědělské půdy, ničení lesů nebo znečišťování ovzduší ani nemluvě.
Nic z toho však ministerstvo dopravy nevzrušuje. Aut prý přibývá a přibývat bude. A vzhledem k tomu, že peněz máme málo, budeme si muset na další dálnice půjčit. Opravdu nic nového.