Adresář poraden

DOMÁCÍ EKOLOGIEAdonis

(Poradenské středisko pro trvale udržitelný rozvoj)

Nabízí: Poradenství v oblasti ekoloického zemědělství, zdravého životního stylu a šetrné turistiky.
Kontaktní osoba: Ladislav Ptáček
Kontakt: Adonis, Mikulov 692 01. Tel.: 0625/38 29, fax: 0625/28 55.
WWW stránka: <http://www.ecn.cz/env/radce/poradny.htm>.


Centrum trvale udržitelného života Josefa Vavrouška

Nabízí: Knihovna, videotéka
Právní poradenství v oblasti životního prostředí
Rady o předcházení konfliktům a jejich řešení
Kontaktní osoba: Jiřina Juláková
Kontakt: CETUŽ, U Podolského sanatoria 3, 147 00 Praha 4. Tel.: 0603/42 89 37, fax: 02/24 91 40 85.


Ekologický právní servis

Nabízí Právní poradenství v oblasti životního prostředí
Kontakt: EPS, Bubenská 6, 170 00 Praha 7. Tel.: 02/80 23 35, fax: 02/66 71 02 45.
EPS, Jakubské nám. 7, 602 00 Brno. Tel.: 05/42 21 04 38, fax: 05/42 21 03 47.


EkoWatt

(Středisko pro obnovitelné zdroje energie)

Nabízí: Informační středisko pro veřejnost - osobní konzultace pro zájemce (čtvrtek), k dispozici knihovna EkoWattu.
Energetické a ekonomické analýzy hospodaření s energií pro obytné domy, farmy, podnikatele a provozy.
Analýzy vztahu mezi energetikou a životním prostředím.
Energetické audity, předprojektové energetické studie a studie proveditelnosti pro průmysl, služby, veřejné a obytné budovy.
Informační studie v oblasti energetiky a obnovitelných zdrojů.
Regionální studie v oblasti energetického hospodářství a životního prostředí a plánování rozvoje regionu a obcí.
Pořádání školení a seminářů pro odborníky z oblasti energetiky a místní zprávy.
Kontakt: Bubenská 6, 170 00 Praha 7. Tel. a fax: 02/66 71 02 47. E-mail: <ekowatt@ecn.cz>.
WWW stránka: <http://www.ecn.cz/env/organ/ekowatt>.


EVANS Praha

(Středisko ekologické a globální výchovy EVANS)

Nabízí Nabízíme školám, nevládním organizacím a dalším zájemcům širokou paletu dílen a seminářů z oblastí: Globální výchova, týmová práce, systémové myšlení a pojetí světa, hra Fish Bank Ltd., projekt Wild, sociální a manažerské dovednosti pro udržitelný rozvoj, výchova prožitkem.
K dispozici je knihovna k ekologické výchově
Nabízíme i konzultace v oblasti počítačové techniky a napojení na počítačové sítě.
Kontaktní osoba: RNDr. Milan Caha <milan.caha@ecn.cz>
Kontakt: EVANS, Chlumova 17 (3. patro), 130 00 Praha 3. Tel. a fax: 02/68 37 901. E-mail: <evans@ecn.cz>
WWW stránka: <http://www.ecn.cz/env/vychova/SEV/EVANS.HTM>


Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací

Nabízí: Služby Informačního oddělení se svýmí databázemi kontaktů na více než 1 000 našich i zahraničních neziskových organizací a sponzorů. Knihovnu s českou a zahraniční literaturou. Poradenské služby, včetně právních a účetních.
Přednášky a školení pro pracovníky neziskových organizací.
Návštěvní hodiny: Úterý, čtvrtek 10 - 12, 13 - 16; Středa 10 - 12, 13 - 18; Pátek 10 - 12.
Kontaktní osoba: RNDr. Jana Ryšlinková, CSc.
Kontakt: ICN, Karoliny Světlé 4, 110 00 Praha 1. Tel.: 02/26 72 30, 26 72 33, 24 22 71 99, 24 22 99 43, fax: 02/24 22 81 21. E-mail: <icn@ms.mff.cuni.cz>.
WWW stránka: <http://www.ecn.cz/icn/icn_ces.htm>.


Kosenka

(ZO ČSOP Kosenka Valašské Klobouky)

Nabízí Pořádání seminářů, terénních exkurzí, studijních pobytů, apod. v oblasti šetrného hospodaření v krajině, alternativního zemědělství a ekoturistiky. Spolupracujeme se Společností pro trvale udržitelný život a Atlantic Center.
Kontaktní osoba: Miroslav Janík
Kontakt: ZO ČSOP Kosenka, Brumovská 11, 766 01 Valašské Klobouky. Tel.: 0636/20 69, 21 45
WWW stránka: <http://www.ecn.cz/env/radce/poradny.htm>.


Rosa

(Jihočeská nadace pro ochranu přírody)

Nabízí: Databanku informací - knihovna, kontakty na regionální odborníky, evidence právních norem souvisejících s ŽP, rešerše z fondů Rosy k daným tématům. (Mgr. Lada Čuriková)
Poradnu domácí ekologie - informace o pracích prostředcích, o nakládání s obaly, kompostování, úsporách vody. (Ing. Vladimíra Hejzlarová)
Ekopedagogickou poradnu. (Ing. Libuše Jožková)
Ekologicko právní poradna. (JUDr. Svatomir Mlčoch)
Kontaktní osoba: Ing. Vladimíra Hejzlarová
Kontakt: Rosa, Prašná 2, 370 05 České Budějovice. Tel.: 038/31 245, 74 51 048, fax: 038/31 247, 74 51 182
WWW stránka: <http://www.ecn.cz/env/radce/poradny.htm>.


Sluníčko

(Nadace pro ochranu životního prostředí a podporu obnovitelných zdrojů energie)

Nabízí: Poskytujeme "první pomoc" lidem, kteří chtějí snížit svou spotřebu energie a nevědí jak na to. Naše činnost se zaměřuje především na úspory energie při vytápění rodinných domků a chalup. Při bezplatné konzultaci se zájemce dozví, jaké možnosti energetických úspor či využití obnovitelných zdrojů přichází v jeho případě v úvahu. Pro skupiny zájemců pořádáme přednášky.
Vytváříme rešerše pro firmy: Na požádání vyhledáme v odborné literatuře články, zabývající se daným problémem z oboru sluneční energie, obnovitelných zdrojů, globálního oteplování, atd.
Kontaktní osoba: Karel Murtinger
Kontakt: Nadace Sluníčko, U cihelny 5, 370 06 České Budějovice, tel.: 038/31 349 (i fax)
WWW stránka: <http://www.ecn.cz/env/energ/organ/slunicko>


SEVER Horní Maršov

(Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory)

Nabízí Konzultace k ekologické výchově
Kursy, semináře, ubytování, stravování
Knihovna, videotéka
Kontaktní osoba: RNDr. Jiří Kulich <jiri.kulich@ecn.cz>
Kontakt: SEVER, 542 26 Horní Maršov , tel.: 0439/94 81 81 (i fax), 94 82 80; e-mail: <sever@ecn.cz>
WWW stránka: <http://www.ecn.cz/env/organ/sever>


Veronica

(Ekologická poradna ZO ČSOP Veronica)

Nabízí: Informace z oblastí: Prací prostředky, odpady a krajina a zemědělství. Organizační práce pro ekologické poradenství.
Kontaktní osoba: Dr. Yvonna Gailly
Kontakt: Panská 9, 602 00 Brno. Tel.: 05/42 21 83 51.
WWW stránka: <http://www.ecn.cz/env/radce/poradny.htm>.


Vita

(Sdružení pro ekologickou výchovu a poradenství)

Nabízí: Ekologické poradenství v oblasti bydlení a stavění, zejména ozeleňování budov. Poradenství pro pedagogy a pracovníky v oblasti ekologické výchovy.
Kontaktní osoba: Věra Jakubková
Kontakt: Vita, gen. Janouška 4, 702 00 Ostrava. Tel.: 069/57
WWW stránka: <http://www.ecn.cz/env/radce/poradny.htm>.


Zelené hnutí

Nabízí Jak se má chovat spotřebitel co nejekologičtěji
Informace o ekoturistice
Knihovna
Kontakt: Poradna Zeleného hnutí, Poschoďová 329, 382 73 Vyšší Brod


[Hlavní stránka s rámci]  [Hlavní stránka bez rámců]  [EkoTýdeník]  [Kalendář akcí]  [Zelená domácnost
[Co je nového]  [Zprávy na Internetu]  [O EkoListu]  [Napište nám]  [Předplaťte si EkoList]