Vyšlo, vychází, vyjde


Na vině jsou hodnoty

„Při hledání hodnot pro trvale udržitelný život bychom se měli zaměřit především sami na sebe, na hodnoty dominující v evropsko americké civilizaci, jejíž jsme součástí. Nejen proto, že jen tak můžeme změnit svoje vlastní chování, a tím řešit problémy našeho regionu, ale také proto, že právě tato civilizace dnes rozhodujícím způsobem ovlivňuje dění ve světě. Konstatujeme-li tedy neudržitelnost existujících globálních vývojových trendů, musíme zároveň přiznat zásadní podíl evropsko amerických hodnotových systémů na tomto neuspokojivém vývoji. Začneme-li u sebe, můžeme pomoci celému lidstvu,” cituje Jan Keller ve své nové knížce Josefa Vavrouška.

Srozumitelné přiblížení toho, jak si bývalý předseda FVŽP představoval strategii trvale udržitelného rozvoje, či, jak říkal, trvale udržitelného života, je to, co tato knížka dává. Díky Kellerovi se tedy dostala na trh stručná a výstižná „příručka”, jakési shrnutí toho, co se Vavroušek celý svůj život snažil říct a co bohužel nestihl v takto ucelené formě nikdy publikovat. Vavroušek nebyl ekologem v pravém smyslu slova, byl filozofem, sociologem, politikem, zkrátka jakýmsi univerzálním člověkem. To se projevuje i v jeho vizi této strategie jako všechny resorty překleňující základní teze. Nejde tu o direktivu nebo o ideologii. Jde o změnu hodnotového žebříčku, o způsob myšlení zodpovědnější k budoucnosti, jde o to, přemýšlet nikoli o tom, co bude do konce volebního období, ale o tom, co bude za dvacet či sto let. Zkrátka naučit se myslet na „voliče” nejen žijící, ale i na ty, kteří se ještě nenarodili. V souvislosti se změnou hodnot redefinoval Vavroušek i lidskou svobodu. Říkal, že „svoboda jednotlivce končí tam, kde začínají práva druhého a práva přírody.” A o tom je nová Kellerova kniha.
Jakub Kašpar
Jan Keller: Přemýšlení s Josefem Vavrouškem. G plus G, Praha 1995, 178 stran, 70 Kč.