Vyšlo, vychází, vyjdeDesatero již potřetí

Brněnské EkoCentrum vydalo na konci roku 1996 již třetí, inovovanou a aktualizovanou verzi populárního Desatera domácí ekologie dvojice autorů Aleše Máchala a Mojmíra Vlašína. Myslím, že představovat tato desatera nějak podrobně, by bylo podobné házení hrachu na zeď či nošení dříví do lesa. Proto jen letmo o některých kapitolách. V kapitole Voda najdete praktické rady jak s vodou šetřit při mytí nádobí, praní a splachování. Nechybí tu ani tabulka pracích prášků podle obsahu jednotlivých škodlivin. Kapitola Energie je především o úsporách, které může provést doslova každý z nás. Jak říkají autoři, mluví-li se o úspoře energie, neznamená to ... vzdát se topení a třást se zimou. Jde jen o to začít přemýšlet, zda všechnu energii spotřebováváme opravdu účelně a v Desateru je několik zlepšováků, které by podle mého stálo za to znát. Kapitola Konzum je hlavně o nakupování (ale nejen o něm). Jakým výrobkům a podle jakých kritérií je dobré dávat přednost. Co znamenají některé značky, které na nich najdete (Ekologicky šetrný výrobek, Modrý anděl, Grne Punkt) atd. V kapitole Ovzduší najdete mimo jiné i zhodnocení vlivu paliv, která používáme na vytápění svých domovů, na životní prostředí. V kapitole Odpady se snaží autoři odpovědět na otázky, jak omezit vznik odpadů, jak využít obal, či jak recyklovat odpad. Kapitoly Zahrada, Doprava, Strava a Sounáležitost obsahují stejně důležité informace. Velikým kladem této knížky je již tradičně to, že je konkrétní. Dozvíte se zde prakticky použitelné informace a nemusíte kvůli tomu louskat žádné zbytečné fráze kolem.


Novinové zprávy na Internetu

Chcete-li zjistit, co se k nějakému tématu psalo a píše v novinách či agenturních zpravodajstvích, můžete více či méně efektivně využít i Internet. Na jednotlivých serverech, které vystavují plné texty deníků, jako je třeba Medea (http://www.medea.cz/), můžete využít jednoduché vyhledávací nástroje, kdy zadáte požadovaný řetězec a dostanete články, ve kterých se zadané slovo vyskytovalo.
Bohužel tento způsob není nejvýhodnější, protože ve výsledné rešerši je často vysoká hladina šumu a u obecnějších dotazů řadu článků vůbec nenajdete.
Databáze Monitor, kterou od konce roku 1996 vystavuje na serveru Econnect Brontosauří ekocentrum Zelený klub (http://www.ecn.cz/inf/monitor/) pracuje na jiném principu. Zmíněné nepříjemné šumy by tak měly odpadnout. Databáze prozatím obsahuje plné texty agenturních zpráv ČTI, které se týkají životního prostředí. Autoři databáze hodlají tuto nabídku dále rozšířit přinejmenším na vybrané celostátní deníky. Jako jeden ze tvůrců této databáze vám přeji příjemné vyhledávání!


Právě vyšlo

Karl Beurlen, Gerhard Lichter: Zkameněliny; Praha, Ikar 1997. Další díl edice atlasů Průvodce přírodou.

Aleš Máchal a Mojmír Vlašín: Desatero domácí ekologie; Brno, EkoCentrum 1996. Cena 21,- Kč. Lze objednat na adrese:

EkoCentrum, Jakubské nám. 7, 602 00 Brno.

Karel Jiřík, Stanislav Mottl: Atlas zvěře; Praha, Brázda 1997. Cena 295,- Kč. Atlas druhů, žijících na území ČR, doplněný černobílými i barevnými fotografiemi na křídovém papíře.

Z. Laštůvka a spol.: Zoologie pro zemědělce a lesníky; Brno, Konvoj 1996. Cena 115,- Kč. Příručka zoologie koncipovaná jako učebnice pro VŠ.

Martin Milfort: Chvála Šumavy; Sušice, R. Rebstck 1997. Cena 320,- Kč.Sto dvacet fotografií Šumavy na 152 křídových stránkách.

Milly Schr-Manzoliová: Holocaust; Praha, AG STG - Atra, Nadace spisovatelů za práva zvířat 1996. Kniha o pokusech na zvířatech.

Miroslav Vaněk: Nedalo se tu dýchat; Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Cena 75,- Kč. Historické ohlédnutí do období normalizace: jakou úlohu tehdy hrál stav životního prostředí, jaká byla role ČSOP, Brontosaura apod. Knihu je možné získat na adrese:

 ÚSD AV ČR, Vlašská 9, Praha 1.

Vybrali ze Sbírky

Zákon č. 315/1996 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1997.
Vyhláška č. 318/1996 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu o dovozu zemního plynu do České republiky.
Vyhláška č. 319/1996 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 118/1987 Sb. o veterinární ochraně státního území, ve znění pozdějších předpisů.
Nález č. 3/1997 Sb. Ústavního soudu ČR ze dne 5. listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení 90 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.