Vyšlo, vychází, vyjdeEvoluce versus Bůh

„Darwinistická evoluční teorie není z vědeckého hlediska o nic moc přesvědčivější než názor, že přírodu i člověka stvořil Bůh.“ Tak by se asi stručně dal shrnout obsah knihy Phillipa E. Johnsona Spor o Darwina. Autor, americký vysokoškolský teoretik práva, se pokouší argumenty evolucionistů rozebrat z hlediska přísné logiky a vědeckosti. Zdůrazňuje, že o evoluci toho víme mnohem méně, než se obecně ve školách tvrdí. Například nevíme, jak mohly vzniknout tak složité soustavy orgánů rostlin a živočichů. Nebyla podle něj nikdy dokázána moc přírodního výběru při vzniku nových druhů. Nemáme pro evoluční teorii v podstatě ani žádné fosilní důkazy - druhy se jeví spíše jako stabilní a neměnné. Mnoho hypotéz darwinismu podle Johnsona neobstojí ani před jednoduchou logikou. I samo ústřední pojetí přírodního výběru jako přežívání těch nejlépe přizpůsobených je tautologie. Navíc přední neodarwinisté vystupují spíše jako hlasatelé nového náboženství a místo zaplňování mezer v hypotézách a racionálním argumentování se věnují zesměšňování protivníků. Veškeré důkazy proti evoluci jsou jimi vykládány právě jako její potvrzení.
Johnson na rozdíl od mnoha vědců skutečně dobře argumentuje a jeho rétorické schopnosti jsou veliké. A to je právě ten problém - autor má pravdu tam, kde vyčítá evolucionistům určitý fundamentalismus a logické mezery v teorii. Ale marná sláva, teorie přírodního výběru je stále pro vysvětlení jevů v přírodě použitelnější než kreacionismus (tj. názor, že přírodu stvořila nějaká vyšší bytost). Jsou-li v evoluční teorii bílá místa, která ani sám Darwin nezakrýval, neznamená to přece nutně oprávněnost kreacionismu (lamarckistické pojetí evoluce Johnson pomíjí).
Kniha není ani tak zajímavá pro nějaká převratná biologická zjištění, jako spíš pro poukaz na skutečnost, že vědecké názory nejsou nic definitivního, byť jsou tak ve školách často předkládány a logika a zásady vědecké argumentace by měly platit pro každého, především pro vědce samé.

Phillip E. Johnson: Spor o Darwina; Praha, Návrat domů 1996. Cena 190,- Kč.

Spor o Darwina


Zprávy přímo do pošty

Infoterra je název jedné ze základních informačních služeb Programu Spojených národů pro životní prostředí (UNEP) a také jedné z nejvyužívanějších diskusních skupin (tzv. listservery) na téma informační zdroje v životním prostředí, globální problémy a vůbec vše o environmentalistice v globálním kontextu.
Listservery může využívat kdokoliv, kdo má přístup k elektronické poště. Do té vám po objednání služby (která je bezplatná) začnou denně chodit všechny zprávy (denně kolem deseti - patnácti, převážně v angličtině), které odeslal kterýkoliv z dalších odběratelů Infoterra, rozmístěných po celém světě. Naopak to, co pošlete vy (dotaz, informaci) dostanou všichni ostatní uživatelé diskusní skupiny. Příspěvky do Infoterry jsou různé- od dotazů typu „Kde jsou na Internetu nějaké návody a techniky na ekologickou výchovu“, přes „Hledám nějakého odborníka, který se vyzná v problému kontaminace PCB“, až po konkrétní zprávy, jako např. „Vládní politika výstavby větrných elektráren v Indii“, či „Výzkum přírodních léčiv u jihoamerického kmene Joruba“.
Chcete-li se i vy do této diskusní skupiny přihlásit, postupujte následovně:
Pošlete e-mailem na adresu majordomo@cedar.univie.ac.at zprávu ve znění „subscribe infoterra + vaše e-mailová adresa“.
Obratem byste měli dostat potvrzující odpověď od dotázaného listerveru s dalšími instrukcemi. Pak už se můžete těšit na hromadu zpráv, která bude denně zavalovat vaši poštu. Přeji příjemné čtení!

Právě vyšlo

Josef Marek: Obec, veřejnost a rozhodování o životním prostředí; Praha, Pražské ekologické centrum 1996. Průvodce obcí a občanů nejen ve sporech v oblasti životního prostředí.

Naše globální sousedství; Praha, Rada pro mezinárodní vztahy 1997. Zpráva Komise pro globální řízení o stavu, situaci a trendech ve světě.

Tomáš Škrdlant: Demokracie přírody; Praha, Originální Videojournal 1996. Filozofující esej o vztahu člověka a jeho krajiny.


Vybrali jsme ze sbírky

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
Zákon č. 16/1997 Sb. o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 17/1997 Sb. MŽP ČR, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Ransko a stanoví její bližší ochranné podmínky.
Z Věstníku MŽP ČR
Instrukce č. j. OOLP/1209/93 MŽP ČR ze dne 26. 11. 1993 o mysliveckém hospodaření na území národních parků se změnami a doplňky k 1. 10. 1996.
Instrukce č. j. OOLP/145/96 MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 o rybářském hospodaření na území národních parků ČR.
Směrnice č. 05-96 s požadavky pro propůjčení ochranné známky Ekologicky šetrný výrobek: Teplovodní kotle na plynná paliva vybavené atmosférickým hořákem.
Směrnice č. 06-96 s požadavky pro propůjčení ochranné známky Ekologicky šetrný výrobek: Teplovodní kotle na plynná paliva vybavené hořákem s nuceným přívodem spalovacího vzduchu.
Směrnice č. 16-96s požadavky pro propůjčení ochranné známky Ekologicky šetrný výrobek: Světlé a tmavé infrazářiče na plynná paliva.