Vyšlo, vychází, vyjdeBalím, balíš, balíme

České průmyslové sdružení pro obaly a životní prostředí (ČPSOŽP) vydalo pod tímto názvem sadu informačních listů z pera D. Žemlové. V současné době se zřejmě distribuuje toto dílko do škol. Student se v textu dozví, že lidé mají chránit přírodní zdroje a že správné je odpad recyklovat. Až potud není publikaci co vyčíst.
Problém je v tom, že rady od provázející figurky Tondy Obala (na obrázku) jsou až nebezpečně jednoduché. Na druhém listu se dozvíte, o kolik je plechovka výhodnější než vratné láhve (kvůli vyšší hmotnosti při dopravě). Čtenář je závěrem ujištěn, že ve světě se plechovky recyklují a u nás je lepší hodit plechovku do popelnice, než ji zahodit na zem!
Podobný ráz mají i informační listy o plastech: Věci vyrobené z plastu jsou podstatně lehčí a obvykle spotřebují méně surovin než výrobky z jiných materiálů. Udělejte si hromádku ze stejného množství nákupních tašek papírových a plastových a uvidíte rozdíl.Závěrem se opět dozvíte, že je dobré plastové obaly recyklovat a neplýtvat s nimi. Jak? Inu vysvětlíte rodičům v obchodě, že ... domů by bylo zbytečné kupovat pět půllitrových láhví, když můžeme koupit jednu velkou. Tu po vypití vyhodíte do správného kontejneru na plast a bude Vám lehko u srdce, protože jste zase jednou trošku pomohli té naší přírodě.Snadné, ne?
Tonda Obal vás přesvědčí i o tom, že je snadné spalovat nápojové kartóny, protože jejich spalování je čisté. Kdybyste tomu snad úplně nevěřili, můžete si z tetrapakové krabičky udělat dle obrázku krmítko pro ptáčky. A třetí možností je recyklace. Dozvíte se, že je nutné, aby byl recyklován materiál, který je možné zužitkovat, a že tady je příležitost pro vás. Seznam míst, kde se vyskytují zmíněné správné kontejnery na krabičky od džusu, tu ale chybí.
Jako chudší příbuzní jsou v závěru představeny obaly skleněné a papírové. Účelem celého povídání není zjistit jednoznačně, která láhev je lepší, ale ukázat si, že odpověď je závislá vždy na člověku.
K místům, kde jsou vhodnější nevratné lahve, patří například benzínové pumpy. Tam se přistaví kontejner na prázdné obaly, protože žádný řidič ani spolujezdec se nechce vláčet s prázdnou lahví sem a tam.
Mezi zajímavá a užitečná fakta o obalových technologiích a doporučení k ekologicky šetrnějšímu chování je šikovně namíchána řada reklamních triků. Vzniklá směs pod zdáním objektivity přesvědčuje o bezproblémovosti hliníkových, plastových a tetrapakových obalů a agituje pro jejich užívání.


Informační archiv na Síti

Server EnviroLink najdete na adrese: <http://www.envirolink.org/envirohome.html>. Je jedním z největších on-line archivů informací o životním prostředí. Je budován v síti EnviroNet jako centrální středisko ekologických informací. Jsou zde údaje o ekologických akcích, informace o stavu životního prostředí (ŽP), ekologických publikacích, nevládních organizacích, či ekologicky šetrných výrobcích a službách.
Na adrese <http://www.envirolink. org/ environet> můžete nalézt i aktuální zpravodajství o problémech ŽP z celého světa - službu Environmental News Service (ENS). Pokud byste odtud chtěli dostávat pravidelně zprávy, můžete si je objednat tak, že napíšete na adresu listproc@envirolink.org a do těla zprávy zadáte subscribe environews + vaše jméno a příjmení. Druhou velkou informační službou EnviroLink je E-Wire, archiv tiskových zpráv k různým environmentálním problémům. Objednat si ho můžete podobně jako ENS, do zprávy napište subscribe e-wire + jméno a příjmení.


Právě vyšlo

Jaroslav Dufka: Vytápění domů a bytů; Praha, Grada 1997. Cena 89,- Kč. Praktické rady, jak si vyhřát své hnízdečko a co nejvíce při tom ušetřit.

Erazim Kohák: Průvodce po demokracii; Praha, Slon 1997. Cena 89,- Kč. Srozumitelná a čtivá příručka o tom, co je to vlastně demokracie.

Marian Páleník a spol.: Ohrožené přírodní krásy Ústecka; Ústí n. L., Přátelé přírody 1996Fotografická publikace ze severních Čech.

Vladimír Sládeček a Alena Sládečková: Atlas vodních organismů se zřetelem na vodárenství, povrchové vody a čistírny odpadních vod - 2. díl: Konzumenti; Praha, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost 1997. Druhý díl velice podrobného atlasu, určeného zejména pro odborníky vodohospodáře.

G. Steinbach: Sladkovodní ryby; Praha, Ikar 1997. Další z edice fotografických Průvodců přírodou nakladatelství Ikar.


Vybrali jsme ze Sbírky

Vyhláška č. 50/1997 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní.
Nařízení vlády č. 64/1997 Sb. kterým se vyhlašuje 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace.
Nález č. 71/1997 Sb. Ústavního soudu ČR ze dne 18. 3. 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mladá Boleslav č. 883 ze dne 17. 9. 1996 k regulaci individuálních zdrojů znečišťování ovzduší na území města.