Vyšlo, vychází, vyjdeŠok z budoucnosti

Alvin Toffler proslul volnou trilogií futuristických prací Šok z budoucnosti, Třetí vlna a Posun moci. V českém překladu dosud vyšla pouze nejstarší z těchto prací, Šok z budoucnosti, kterou v roce 1992 vydalo nakladatelství Práce.

Šok z budoucnosti je studie, která se zabývá zvyšováním životního tempa ve vyspělých zemích. Toto tempo, neustále zrychlované vývojem stále rychlejších a účinnějších technologií, fatálním způsobem dopadá na lidský život.

V kolotoči stálých změn přestávají fungovat staré modely manželství, mizí přátelství „na celý život”, mizí vztah k okolnímu prostředí, který se častým stěhováním nestačí vypěstovat, tak jako k věcem, které jsou po jednom použití vyhozeny...

Stále častěji je na člověka kladen úkol naučit se vše znovu, změnit prostředí, styl života, oblékání, intelektuální módu, přátele i partnery. Vše staré je po krátké době opouštěno a nahrazeno novým, které ale zestárne dříve, než si na něj stačíme přivyknout.

Tento ďábelský spěch ale naráží na přirozené biologické limity člověka. Jsou-li hodnoty maximální frekvence podnětů, na které je člověk schopen odpovědět svoji volbou, překročeny, projevuje se krize neurózami, psychickými poruchami či přímým zhroucením organismu.

Snaha uniknout z kolotoče rychlých rozhodnutí se projevuje v nejrůznějších únikových strategiích, jakými jsou vytváření izolovaných komunit, požívání drog, přimknutí se k jednoznačným ideologiím a únik od tíhy reality vůbec.

Jako řešení Toffler navrhuje větší opatrnost při zavádění nových výrobků na trh a preventivní zvážení společenských důsledků, které každá nová technologie přinese.
Jan Činčera

Toffler, Alvin: Šok z budoucnosti. Vydavatelství a nakladatelství Práce, Praha 1992. 288 s.

Právě vyšlo

Scheffel, Richard L.: ABC přírody. Reader's Digest Výběr, Praha 1996. 328 s.

Obrázková publikace, velice výpravná, se spoustou krásných fotografií a kreseb. Pro školáky i starší přátele přírody skvělý zdroj odpovědí na jejich všetečné otázky. Možná bude jen poněkud dražší.

Šmajs, Josef: Ohrožená kultura. Zvláštní vydání..., Brno 1995. 106 s. 69 Kč.

Západní, euroamerická kultura jako civilizace, která se chystá zničit sebe samu. K této knize brněnského filosofa Josefa Šmajse se, jak doufáme, ještě podrobněji vrátíme.

Andersen, Anders N. a kol.: Energie - kde ji vzít? EkoWatt, Praha 1995. 126 s.

Příručka založená na zkušenostech dánských Spolků pro energii a životní prostředí doplněná databází firem pracujících v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Cena 25 Kč, při odběru nad 30 kusů 20 Kč, při zaslání poštou 49 Kč (objednávky na adrese EkoWatt, Bubenská 6, 170 00 Praha 7, tel./fax 02/66710247). Beránek, Jan V.: Proč je třeba zastavit JE Temelín? Hnutí DUHA, Brno 1996. 26 s.

Útlá knížka, či spíše sešit, představující názor a argumenty Hnutí DUHA k problematice jaderné energie a JE Temelín.

Tengler, Josef: Já, Fantóm Temelína. Nadace proti atomovému nebezpečí, České Budějovice 1996. 48 s.

Sešitek formátu A6 argumentující proti dostavbě JE Temelín.

Animal S.O.S. Nadace Animal S.O.S., Praha 1996. 44 s.

Publikaci věnovanou právům zvířat vám na dobírku zašle Nadace Animal S.O.S., Kafkova 9, 160 00 Praha 6, tel. (02) 322953, cena 20 Kč + poštovné.

Norberg-Hodge, Helena: Dávné budoucnosti. Poslední generace, Brno 1996. 165 s.

Šestnáctiletá zkušenost s tradiční kulturou tibetského Ladaku a její konfrontace s přicházející euroamerickou globální monokulturou. K této knížce se vrátíme v příštím čísle recenzí.

Znát a být připraven

Publikaci určenou zejména pro pracovníky veřejné správy a záchranných složek, které se zabývají prevencí a likvidací mimořádných událostí vydal Okresní úřad v Pardubicích. Publikace vychází v mutacích ve všech okresech východočeského regionu a při drobných úpravách ji lze použít pro kteroukoli oblast v republice. Odborná příručka s názvem „Znát - znamená být připraven” poskytuje podrobné informace o tom, jak se mají obyvatelé chovat v případě krizových situací a mimořádných událostí jako např. při haváriích v chemických závodech nebo při požárech.
(čta)