Zelená domácnostČeská Lena škodí nejméně

Nadace Rosa poskytla EkoListu výsledky testu prostředků pro ruční mytí nádobí, keramických obkladů, WC a van.
Nadaci Rosa čtenáři EkoListu jistě dobře znají. Mimo jiné nepochybně i díky nejrůznějším testům, například pracích prášků, které díky Rose mohli spatřit světlo světa na těchto stránkách. Dnes přinášíme další užitečnou tabulku: prostředky pro ruční mytí nádobí.
Výrobky byly srovnávány z několika základních hledisek. V první řadě se zkoumala biologická rozložitelnost tenzidů. Obvykle se hodnotí tzv. primární rozložitelnost tenzidů, tedy rozložitelnost až do stavu, kdy látka ztrácí aktivitu (což ovšem neznamená zcela nulové znečištění - viz komentář k testu pracích prášků v  EkoListu 6/96).
Z hlediska obsahu fosforu, který způsobuje na vodní hladině takzvaný vodní květ, dopadly všechny testované prostředky pro ruční mytí dobře. To znamená, že žádný z nich fosfor neobsahuje.
Při posuzování vlivu obalu na životní prostředí bylo bráno v úvahu, že výrobky jsou dodávány vesměs v plastovém obalu. Recyklací plastů se u nás zabývá jen velice malý počet firem, tudíž plastové obaly jsou v našich podmínkách prakticky nerecyklovatelné. Jako dobrá vlastnost výrobku je proto uvedena možnost volby náhradního balení. Náhradní obal je obvykle menší a prostředek v něm je často koncentrovaný. Pokud tedy existuje náhradní balení, jeho volbou spoříme materiálem. Jako čistě negativní je hodnocen obal z PVC, protože tato látka představuje značné riziko pro životní prostředí při výrobě a likvidaci obalu (zejména při spalování).
Ve srovnání dopadla nejlépe česká Lena natur ze Zenitu Čáslav, která nabízí náhradní obal a zároveň je v ní užita taková směs tenzidů, která je relativně snadno odbouratelná. Lena natur získala navíc i známku MŽP ČR Ekologicky šetrný výrobek, což se zatím nestalo v případě žádného jiného podobného výrobku denní potřeby.

Název Výrobce Dávka v g na 5 litrů Cena v Kč za 1 dávku Obal Fosfor Rozložitelnost tenzidů Celkové hodnocení
Lena natur+ Zenit Čáslav, ČR 6 0,31 +0 + +
Jar+ Procter & Gamble 5 0,28 +0 + +
Finisch+ Benckiser 2 0,14 00 + +
Tomík Tomil, ČR 6 0,19 0 0 + +
Lena nová Zenit Čáslav, ČR 10 0,49 00 + +
Kronstar+ Kronstar 10 0,55 00 + +
Colon+ Benckiser 6 0.29 +0 0 0
Pur+ Henkel 6 0,29 +0 0 0
Pril+ Henkel 2 0,15 00 0 0
Hit Zenit Čáslav, ČR 6 0,18 00 0 0
Fairy Ultra+ Procter & Gamble 2 0,19 00 0 0
Jarava Rava, ČR 5 0,25 00 0 0
Celestina Missiva, ČR 1 0,28 00 0 0
Zuzka Tatrachema, SR 6 0,35 00 0 0
Raky Marca 5 0,17 00 ? 0
Geo plus Lybar, ČR 5 0,25 00 ? 0
Brio Benckiser 6 0,32 00 ? 0
Sunlicht+ Lever 1 0,16 ! 0 0 !

Obal: (+) k výrobku lze zakoupit náhradní balení, (0) obal představuje průměrné riziko pro životní prostředí (ŽP), (!) obal představuje značné riziko pro ŽP. Fosfor: (0) výrobek neobsahuje fosfor (měřeno v laboratoři Hydrobiologického ústavu AV ČR). Tenzidy: (+) směs tenzidů je velmi rychle biologicky rozložitelná, (0) směs tenzidů je rozložitelná podle norem OECD, (?) údaje nejsou k dispozici (měřeno v laboratoři Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha). Celkové hodnocení: (+) výrobek znamená mírné riziko pro ŽP, (0) výrobek znamená průměrné riziko pro ŽP, (!) výrobek znamená značné riziko pro ŽP. Údaje u výrobků označených křížkem poskytli SZÚ LP a MF DNES. Pořadí v tabulce vypracoval EkoList. Lena natur ze Zenitu Čáslav byla oceněna známkou MŽP ČR Ekologicky šetrný výrobek.

Jeden z testovaných prostředků

Jedním z testovaných prostředků pro ruční mytí nádobí byl i Pur od firmy Henkel.
Ilustrační foto: archiv


Pokračujeme v seriálu „Co s tříděným odpadem" povídáním o tom,

Kde se v Čechách recykluje hliník

Víte, co dělat s nasbíraným hliníkovým odpadem? Víte, co do tohoto odpadu patří a co ne? Potom jistě přivítáte informace, které nám poskytl časopis Veronica.
Výroba letadel, automobilů, elektroniky, apod. - to jsou příklady odvětví, pro která je takřka existenčně důležitým materiálem stříbřitý a velice lehký kov - hliník (aluminium - Al). S hliníkem se ale člověk setkává i v běžném životě, kde je jeho použití vzhledem k ekologické náročnosti výroby hliníku leckdy zbytečné. Víčka zavařovacích sklenic jsou hliníková, stejně tak alobal, šroubovací víčka lahví, plechovky od coly, piva a dalších nápojů. Jako jedna ze složek se objevuje hliníková folie či vrstvička i v takzvaných kombinovaných obalech, jako jsou sáčky od polévek či kávy nebo tetrapakové krabice od džusů.
Hliník se vyrábí z nerostné suroviny bauxitu. Tento nerost se v naší republice nikde netěží a musíme jej dovážet nebo dovážet již hotový hliník. Výroba hliníku z bauxitu je ale navíc energeticky velice náročná. Pro výrobu 1 kg hliníku je třeba 20 kWh vynaložené energie. Navíc zde vzniká velké množství toxického odpadu. Při zpracování 4 tun bauxitu vzniknou 2 až 3 tuny odpadu. Dalším negativním důsledkem výroby hliníku jsou emise obsahující fluor, který může být příčinou vzniku alergií. Také nutnost dopravy hliníku či bauxitu je zátěží pro přírodu. Doprava znamená další emise a spotřebu pohonných hmot. Recyklace šetří i zásoby původní suroviny - bauxitu. Recyklací hliníkových odpadů je možné ušetřit až 90% energie nutné pro výrobu hliníku z bauxitu.
Za příklad si vezmeme technologii firmy Alutherm z Mníšku pod Brdy, která je založena na tom, že se hliníkový odpad drtí. Recyklovaný hliník lze pak ve formě granulí, prášku, či krupice, vzniklé z rozdrceného odpadu, používat buď jako redukční činidlo při výrobě oceli, k výrobě pyrotechnických produktů anebo jako součást slitin se železem. Zde všude může nahradit hliník, který by bylo třeba získat z bauxitu. Technologie firmy Alutherm dokáže navíc zpracovat i surovinu s příměsí až jedné pětiny plastů, ne však směs hliníku s papírem!
Co všechno tedy patří k hliníkovému odpadu? Víčka od sklenic s mlékem, jogurtem či šlehačkou, krycí víčka od jogurtů, biokysů a termixů, vaničky od buchet a koláčů, alobal, hliníkové plechovky od nápojů (ty, které jsou označené „Al“ nebo „alu“), zavařovací víčka Omnia, tuby od zubních a jiných past, alkorky (šroubovací zátky od lahví), staré hliníkové nádobí a příbory, apod.
A co v tomto odpadu být nemá? Samozřejmě nic, co není z hliníku. Například nehliníkové nápojové plechovky, směsné obaly (tetrapakové krabice od džusů, sáčky od kávy, polévek, obaly od žvýkaček, másla, tuků…). Jakákoli cizí příměs výrazně znehodnocuje všechen vytříděný odpad.
A co dělat se sebraným odpadem? Nasbíraný hliník můžete posílat (nejlépe ve větším množství - několik kilogramů) přímo zpracovatelům na adresy Eko Metal Recycling, 8. května, 795 01 Rýmařov; tel.: 0647/3052, 3162, fax: 0647/3042 nebo Alutherm CZ, s.r.o., 252 10 Mníšek pod Brdy 900; tel.: 0305/92565,92384, fax: 0305/92383.

Provoz firmy Alutherm, s.r.o.

Pohled do provozu firmy Alutherm, s.r.o., v Mníšku pod Brdy- jedné z firem, kam lze posílat ke zpracování sebraný hliníkový odpad.


Nový sběrný dům v Brně

BRNO - Jeden z posledních ekodvorů v Brně, který doplňuje síť sběrových středisek odpadů, byl otevřen na Okružní ulici. ČTI to řekl zástupce starosty městské části Brno - sever Ivo Rohrbacher a dodal, že úkolem ekodvoru je neškodná likvidace takových odpadů, které nelze umístit do popelnic. Jde nejen například o plachty či sklo, ale také o příliš velké a neskladné předměty. Ekodvůr se postará o jejich likvidaci v souladu s legislativou a s přátelstvím k životnímu prostředí, a to buď zdarma nebo za mírný poplatek. Služeb ekodvorů využívají nejen občané, ale i firmy, které by jinak zaplatily pokutu za nedovolené skládkování nebezpečného odpadu. Rohrbacher dodává, že důležitou součástí práce ekodvorů jsou organizované sběrné dny, kdy se na určitých místech od občanů či firem odebírají, a někdy dokonce i vykupují.