Zelená domácnostDetektivní Delvita

„Na zcela konkrétní otázky jsem se dočkal obecných odpovědí,” postěžoval si nám náš čtenář ing. Eduard Sequens z Kolína. Vše začalo článkem „Lev si kráčí na Kolín” v týdeníku Kolínské noviny z 31. srpna 1995. V reklamně laděném článku o chystaném otevření prvního kolínského (v ČR již sedmnáctého) supermarketu akciové společnosti Delvita se mimo jiné praví: „V podstatě se dá říci, že Delvita se jeví celkově velmi aktivně. Ve svých prodejnách má tzv. ekologický koutek, kde je možno se zbavit odpadu (papír, hliník, baterie či PET lahve), s nímž si nevíme rady, (...)”.

Když chtěl ing. Sequens vědět, jak je využíván odpad z ekologických koutků, musel pro odpověď napsat až na ředitelství Delvity. Odtud mu 13. prosince sdělili, že „odpad z ekologických koutků je s ohledem na velmi malý objem zatím stahován na centrálu Praha. Tato praxe se týká především baterií, které jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad a jsou centrálně odevzdávány smluvní firmě k likvidaci v Praze.” „Kam jde hliník, plasty a další odpad jsem se bohužel nedozvěděl,” konstatuje v dopise naší redakci ing. Sequens.

Podle pracovníka Delvity ing. Sedláka byly ekologické koutky dosud rozmístěny jen ve dvou obchodních domech z celkových dvaceti, které Delvitě patří. Brzy se však počet ekologických koutků zvýší na 10. Sebraný papír je odvážen do papírny, o osudu dalších odpadů příliš nevěděl a odkázal mne na příslušné firmy - RPS a USU. Pan Reitschmied z RPS mne poučil, že plastů se zatím sebralo 12 kg. Až jich bude více, tak je budou odvážet k recyklaci do Transformu Stod. Hliníku se zatím sebralo 5 kg. Odvážen bude do Kovošrotu Kralupy, který prý dokáže zpracovat i hliníkové fólie. Ing. Patera z firmy USU mi sdělil, že sebrané baterie jsou odváženy na skládku nebezpečného odpadu ve Vrbičanech u Litoměřic.
Radek Svítil

Vesnice z nepálené hlíny

Nová ekologická vesnice by měla vyrůst u Průhonického parku v Osnici. V současné době probíhají projekční práce na tento vyjímečný sídelní celek. ČTA to řekl Petr Suske, vedoucí Skupiny ekologické architektury, která je autorem projektu.

Princip projektu spočívá v použití nepálené hlíny, ale i ostatních nezávadných stavebních materiálů.Bydlení v ekologické vesnici je určejno pro všechny sociální vrstvy s obrovskými i malými parcelami.Koncept je založen na rovnováze vodního režimu- hospodaření s dešťovou vodou, recyklovaném odpadovém režimu, kompostování bioodpadů.Domy budou vybaveny suchými záchody a ve vesnici by mělo být i kompostovací zařízení na přírodní odpady.

V rámci tohoto komplexu bude velké zdravotnické zařízení a lůžková kapacita s pečovatelskou službou, škola, obchody, úřady,restaurace a kaple.

Stavba bude umístěna na 80 hektarech soukromého pozemku. Vesnice bude pojata jako krajinářské dílo s pracovním názvem Česká krajina, do kterého bude šetrným způsobem umístěno bydlení pro téměř 1000 lidí.Rozpočet projektu je ve výši dvou miliard korun.
Zuzana Hájková,ČTA,8.ledna


Seriály

Jak získat ekoWatt?

EkoWatt, Středisko pro obnovitelné zdroje energie, sídlí v Praze 7.

Tato nevládní nezisková organizace, základní článek Hnutí Brontosaurus, byla založena roku 1990. Informační středisko pro veřejnost funguje od listopadu 1992 a pravidelné návštěvní hodiny jsou ve čtvrtek od 10 do 17 hodin (polední přestávka od 11:30 do 13:30).

EkoWatt zaměstnává dva stálé zaměstnance a další externí spolupracovníky. Činnost informačního střediska není v současnosti financována žádným grantem, proto nejsou podrobné konzultace poskytovány zdarma.

Podle ing. Jana Truxy tvoří asi polovinu klientely zájemci o odborné informace (např. podnikatelé, zástupci obcí). Ve čtvrtek přichází 5 až 15 lidí, středisko odpovídá na řadu telefonických a písemných dotazů.

Dotazy adresované EkoWattu se týkají především obnovitelných zdrojů energie: solární energie, tepelných čerpadel, malých vodních a větrných elektráren, energie biomasy. Zájemci o odborné infomace z jiných oblastí energetiky (např. úspory energie) jsou odkazováni na specializovaná střediska, ale základní informace obdrží i zde.

EkoWatt vydává řadu publikací, organizuje semináře, zprostředkovává kontakty, vypracovává studie a energetické analýzy. Mimo jiné spolupracuje s MŽP ČR, MPO ČR a Asociací energetických manažerů na úpravách energetického zákona a nové energetické politiky a se Střediskem pro efektivní využívání energie (SEVEn) na databázi výrobců energeticky efektivních výrobků a služeb a databázi energeticky úsporných technologií. EkoWatt v současné době disponuje aktuální databází firem zabývajících se obnovitelnými zdroji energie v ČR; databázi týkající se úspor energie obhospodařuje SEVEn, Slezská 7, 120 56 Praha 2, telefon (02) 24247552.

Kontaktní adresa je: EkoWatt, Bubenská 6, 170 00 Praha 7, tel./fax: (02) 66710247.
Edita Lehká

Kilometrická banka nekrachne

V prvním pokračování seriálu o úsporném cestování po železnici se podíváme na další druhy slev u Českých drah.

Junior Pas

Jak už název napovídá, jedná se o slevu pro častější uživatele železnice do 26 let. Za 690 Kč na rok nebo za 390 Kč půlročně můžete jezdit za polovic. U ročního Pasu je třeba najezdit alespoň 3500 km/rok, aby byla investice rentabilní. Vzhledem ke zrušení žákovského jízdného poskytují ČD od 1. 1. 1996 majitelům Junior Pasu navíc 30% slevu na traťové jízdenky.

Kilometrická banka

je jakési předplatné na 2000 km, z kterého se odečítají projeté kilometry. Kilometrickou banku (KMB) je možno zakoupit za 740 Kč ve formě sešitku s kupónky na jednotlivé jízdy, kam si cestující sám vyplní údaje o jízdě. Majitel KMB tak dostává slevu 7,5% z běžného tarifu, navíc ovšem platí, že maximální odpočet činí 400 km. Jakákoliv vzdálenost ujetá nad tento limit je tím pádem zdarma. Na druhou stranu minimální odpočet činí 100 km, což je nevýhodné při použití na vzdálenost do tohoto limitu. KMB mohou použít současně až 3 dospělí, 2 děti do 15 let jsou považovány za jednoho dospělého. V první třídě se odečte 1,5krát více kilometrů. KMB platí 6 měsíců a je přenosná. Její použití je tedy výhodné pro delší cesty více osob současně. Dále lze její použití doporučit při jízdách ze zahraničí (zvláště ze Slovenska), kdy si stačí koupit jízdenku pouze ke hranici a dále po síti ČD pokračovat na banku. Rozdíl oproti obyčejné přímé jízdence je poměrně markantní.

Sleva pro skupiny

Na tuto slevu má nárok skupina alespoň 6 cestujících, která o ni zažádá nejpozději 3 dny před odjezdem a ve formuláři uvede přesný seznam účastníků, jejich věk a konkrétní vlaky, které budou použity. Výše slevy se řídí podle stáří stejně jako u karty R, jízdné se platí najednou za všechny. Pokud pojede ve skutečnosti méně osob, než za kolik je zaplaceno, je možno žádat o vrácení přeplacené částky.

Mezinárodní slevy

Při cestě vlakem do zahraničí může mládež do 26 let získat mezinárodní slevu BIJ Wasteels (činí 10-30%), ta je ale poskytována jen do vybraných větších měst nebo hraničních přechodů. Pro studenty je ještě v mezinárodní přepravě velmi zajímavá sleva, kterou poskytují na kartu ISIC polské (50%), ruské (40%) a další železnice zemí bývalého SSSR a Jugoslávie.

Jízdní řád na disketě

Pokud vlastníte počítač PC kompatibilní, můžete si pořídit elektronický jízdní řád. Ke koupi by měl být na každém větším nádraží.
Richard Bejlek