Zelená domácnostJak ušetřit doma a hned

Nejčistší a nejlacinější je ta energie, kterou vůbec nemusíme vyrobit, je motto letáčku „Jak ušetřit doma a hned”, který vydalo Hnutí Duha.

Tyto letáčky, které vám poradí s úsporami energie ve vaší domácnosti, rozdávaly energetické brigády Hnutí Duha v jižních a severních Čechách. V roce 1994 dobrovolníci z Hnutí Duha instalovali úsporná opatření 500 domácnostem a 20 školám a úřadům pouze za poloviční cenu materiálu. Za tuto činnost obdržela Duha první cenu Nadace Sasakawa za rok 1994. „Chceme pomoci obcím a občanům, aby si tato opatření dělali svépomocně a tak, aby je to příliš nestálo,” řekl EkoListu vedoucí kampaně Jan Beránek.

Co tedy můžeme pro úspory energie v domech a bytech udělat?

Okna

Únik tepla 30-40 procent celkových ztrát rodinného domku (RD).

  1. Utěsnění oken:
  2. Zvýšení tepelného odporu okna:
Stropy

Únik tepla střechou: 25-30 procent celkových ztrát RD

Únik tepla podlahou: 10-20 procent celkových ztrát RD

  1. Izolace stropu obytných prostor: vlny)
  2. Izolace stropu suterénu (sklepa):
Obvodové zdi

Únik: 20-30 procent celkové ztráty RD

  1. nutné zadat profesionální firmě.
Správná obsluha kotle

Nedodržování doporučených provozních podmínek (např. topení na malý výkon) výrazně snižuje účinnost spalování.

Tepelná pohoda

Doma nemusíme chodit v tričku. V obytných místnostech stačí teplota 18-20 °C. Zvýšení pokojové teploty o 1 °C znamená zvýšení spotřeby o 6%.

Regulace teploty

Teplotu regulujeme snížením výkonu zdroje, ne větráním. Termostat zajistí úsporné využití energie. Peníze vynaložené na jeho zakoupení se rychle vrátí v úspoře.

Odrazová plocha za radiátorem

Umístění odrazové fólie (např. Alobal) za radiátorem sníží tepelné ztráty do zdi.

Závěsy

Záclony a závěsy nesmějí přesahovat přes radiátor, jinak topíme do okna, nikoli do místnosti (ztráta až 40 procent energie).

Vaření

Nezakryté nádoby spotřebují o 150-300% víc energie než hrnce s pokličkou. Průměr dna nádoby má odpovídat velikosti zdroje tepla. U elektrických vařičů má být navíc dno zcela rovné, aby přilnulo k plotýnce. Trouba a elektrický vařič pracují zbytkovým teplem i po vypnutí.

Umývání

Koupel v plné vaně stojí 3x víc energie než šestiminutové sprchování. Pákové baterie, stopventily a perlátory vedou k výrazné úspoře vody a tedy i energie potřebné k jejímu ohřevu. Nádobí zásadně nemyjeme pod tekoucí vodou, ale ve dřezu.

Ledničky

Teplotu zregulujeme na 7 °C a ledničku pravidelně odleďujeme (1 cm námrazy zvyšuje spotřebu elektřiny o 75 procent). Mají být umístěny v chladném prostředí (každý 1 °C odpovídá 6% spotřeby elektřiny).

Pračky

Využíváme plnou kapacitu pračky. Účinější prášky sníží spotřebu vody i energie. Sušičky jsou zbytečné, slunce a vítr jsou zadarmo.

Úsporné zářivky

Šetří 80% elektřiny a mají 6x delší životnost než obyčejné žárovky. Neměly by se ale vypínat na dobu kratší než 20 minut (u žárovek 10 minut).

Podle materiálu Hnutí Duha připravil
Pavel Činčera

Drahé opravy paneláků

Oprava vad jednoho bytu v panelovém domě bude stát 200 tisíc Kč, na opravu všech panelových bytů v ČR se musí vynaložit asi 240 miliard korun. Jak řekl předseda Svazu českých a moravských bytových družstev Ivan Přikryl, bylo ze státního rozpočtu uvolněno 100 milionů korun na odstraňování vad panelové výstavby. Přesný způsob jejich využití však zatím není znám. Odstranění vad panelových domů pomůže také ke snížení nemocnosti v naší republice. „Choroby interiéru” totiž úzce souvisí s tzv. únavovým syndromem. Zvýšená vlhkost bytů se odráží ve větším množství alergií, zvýšená hlučnost v bolestech hlavy. U kuřáka v prostorech s radonem vzroste možnost vzniku rakoviny na desetinásobek. Zateplením panelových domů dojde také k velkým úsporách tepla.
M. Masaříková, ČTA, 14. března

Seriály

Ekorady u Kosenky

Ekoporadny v České republice se rozhodly využít společného zaměření a zefektivnit vzájemnou spolupráci v Síti ekologických poraden. Forma a funkce sítě se má ujasnit na jaře. Ekolist vás bude s jednotlivými ekoporadnami a posléze i sítí postupně seznamovat.

Všechny uvedené poradny se v praxi ekologického poradenství zabývají i následujícími průběžnými činnostmi: poradenskou službou v návštěvních hodinách a po telefonu, půjčováním knih a videokazet, nabídkou informačních materiálů, tvorbou databází firem a organizací zabývajících se poradenstvím pořádáním přednášek, presentací ve sdělovacích prostředcích, a pořádáním akcí pro veřejnost.

Ekoporadna Kosenka ve Valašských Kloboucích se zaměřuje na péči o chráněná území, spolupráci s vlastníky a uživateli při zajišťování péče o krajinu a alternativní zemědělství.

Ve spolupráci se Společností pro trvale udržitelný život a Atlantic Center pořádá semináře, terénní exkurze, studijní pobyty určené pro starosty obcí, vlastníky a studenty z Čech i ze zahraničí. Další směr činnosti je podpora ekoturistiky. Byla uskutečněna i řada akcí pro zahraniční skupiny za podpory zahraničních institucí. Významná je činnost směřující k regionálnímu rozvoji, k posílení sounáležitosti občanů s jejich prostředím, zvýšení sebevědomí občana. V této činnosti - community organizing - je Kosenka významným předvojem.

Ekologická výchova dětí je realizována nabídkou pobytů v přírodě s poznáním kraje.

Kontaktní adresa je: KOSENKA, Miroslav Janík, ZO ČSOP Kosenka Valašské Klobouky, Brumovská 11, 766 01 Valašské Klobouky, tel. (0636) 2069 nebo 2145.
Edita Lehká

Komfort na kolejích

V dalším díle volného seriálu o laciném cestování po železnici zavítáme do Německa

V dalších dvou dílech seriálu o cestování evropskými železnicemi se vám nyní v krátkosti pokusíme představit německé dráhy - Deutsche Bahn AG (DB AG).

Se svojí délkou tratí přes 40 tisíc km patří k největším, ale také nejkvalitnějším železnicím Evropy. Přes 42% sítě je elektrifikováno (oproti cca 28% na ČD). DB AG provozují také 146 km úzkokolejek, lodní provoz přes Baltské moře a Bodamské jezero a nejvíce se rozvíjející oblast - moderní rychlovlaky ICE. Cestování vlakem v Německu je velmi pohodlné a rychlé, má ale svoji cenu. Jízdné se počítá pevnou sazbou za kilometr, která je diferencována pro země bývalé NDR a pro zbytek Německa (viz tabulka). Nárok na poloviční jízdné mají děti od 4 do 11 let.

Na DB AG je nutno podobně jako u nás platit příplatky na vlak vyšší kvality. Mezi ně patří EuroCity/InterCity (6 DM), D-Zug (rychlík) a InterRegio (3 DM). Děti a skupiny nad 6 osob platí příplatky poloviční.

Zcela zvláštní kategorií jsou rychlovlaky InterCityExpress (ICE), které dosahují maximální rychlosti až 280 km/h na nově vybudovaných přímých tratích. U ICE je příplatek diferencován podle rychlosti trati a činí 10-20% ceny obyčejného jízdného. Klimatizace, naprostá čistota, možnost telefonovat za jízdy z automatu je u těchto vlaků již samozřejmostí. U ICE k tomu přistupuje ještě palubní informační počítačový systém, nabídka denního tisku a malá televize se sluchátky v každé sedačce první třídy. V některých spojích DB AG nabízí tzv. manažerský oddíl s telefonem, faxem, psacím strojem a možností připojit vlastní laptop.

Jízdné (DM/km) na tratích DB AG:

Za místenku zaplatíte 3 DM pokud ji kupujete zároveň s jízdenkou, jinak 9 DM. Za přebukování se vybírají 3 DM. Vlastní jízdenka má odlišnou platnost oproti ČD: do 100 km 1 den, ale nad tento limit 4 dny a zpáteční dokonce měsíc.
Richard Bejlek