Zelená domácnostKam odevzdat zbylé léky ?

Jeden ze zatím nevyřešených problémů naší legislativy je zneškodnění nespotřebovaných léčiv.

Pokud je vyhodíme do popelnice, skončí jako součást tuhého komunálního odpadu na skládce. V katalogu odpadů jsou však léky označeny za nebezpečný odpad. Vedle možných škod na životním prostředí hrozí i zneužití starých léků narkomany či dětmi.

Snahou o řešení byl sběr nebezpečných odpadů do auta, pokusně prováděný na Praze 8. Avšak zde nebyl vyloučen únik a zneužití sebraných léků. Také sběr a třídění tohoto odpadu na recyklačních dvorech v Ústí nad Labem byl z tohoto hlediska rizikový.

Nejvhodnější by patrně bylo, kdyby nespotřebovaná léčiva od občanů přijímaly lékárny, ty však tuto povinnost zatím nemají. Přesto je v Praze v deseti lékárnách již možno zbylé léky odevzdat. O jejich odvoz se stará firma REO - RWE Entsorgung, s. r. o. Celý proces probíhá podle pracovníka této firmy RNDr. Pavla Mrázka, CSc., následovně.

Léčiva přinesená občany se vhodí do speciální nádoby s výměnnou plastovou vložkou. Ty jsou po naplnění pod odborným dohledem uzavřeny, zváženy a pak bez dalšího lidského zásahu odvezeny do spalovny nebezpečných odpadů v Roztokách, kde je vložka s odpadem před očima odborníka firmy vhozena do spalovací komory. Zde jsou odpady spáleny, přičemž vznikne popílek, který tvoří asi 10% původní hmoty. Ten je poté uložen na skládce nebezpečných odpadů. Plynné spaliny jsou zachycovány čistícím zařízením spalovny.

Nádoba na léky má objem 110 l (tj. asi 25 kg). Odpad je odvážen průměrně jednou za tři neděle. Poplatek firmě za 1 kg odvezeného odpadu činí 18 Kč. Tento sběr platí většinou obvodní úřad, ale někde si je platí i lékárny samy. REO - RWE Entsorgung je připravena své služby rozšířit i na další lékárny.

Nádoba na sběr léků

Léky můžete odevzdat v následujících lékárnách: Pod Sv. Matějem, Zelená 14A, Praha 6; K jízdárně 9, Praha 9; U Palmy, Jindřišská 11, Praha 1; Faustův dům, Karlovo nám. 40, Praha 2; U zámku, Zbraslavské nám. 457, Praha 5; Tetrafolium s. r. o., Českobrodská 79, Praha 9; Na staré poště, Dukelských hrdinů 33, Praha 7; Zárubova 498, Praha 4; Sindarpham s. r. o., Soukalova 3355, Praha 4.
Zuzana Terčová

Nejlepší jsou přirozené tóny

Po letošní dlouhé zimě s minimem slunečných dní je opět nutné chránit oči slunečními brýlemi. „Současné počasí, kdy je intenzita záření velice silná, začíná pylová sezóna a slabý vítr zvyšuje prašnost prostředí, je velké riziko vzniku podráždění očí,” uvedla Hana Drahoňovská ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Podle jejího vyjádření je nejlepší ochranou nošení slunečních brýlí s UV filtrem.

„Podle našich posledních průzkumů mají i brýle prodávané na stáncích dostatečnou kvalitu. Je však lepší vybrat si brýle s přirozeným tónem a neexperimentovat s různými odstíny modré a červené barvy. Tyto barvy totiž zvyšují účinek slunečního záření,” konstatovala H. Drahoňovská. Osoby, které mají citlivé oči a časté záněty spojivek, se mohou bránit před prachem také čirými brýlemi s UV filtrem bez zabarvení. „Ty nejsou tolik nápadné a mohou se nosit, i když slunce nesvítí,” dodala H. Drahoňovská .

Letošní prudký přechod z dlouhé zimy do slunečného počasí způsobí podle vyjádření H. Drahoňovské také kožní problémy. „Stejně tak jako oči i kůže se musí pomalu přizpůsobit. Občané by měli proto již teď začít používat kosmetické krémy s UV filtrem. I krátký pobyt na slunci může způsobit potíže,” dodala H. Drahoňovská.
(čta)

Poradny Rosa a Veronica připravily nové hodnocení „ekologičnosti” pracích prostředků

Jak si vybrat prací prášek ?

Rosa spolu s brněnskou Veronicou od roku 1992 pravidelně vydává u příležitosti Dne Země letáček, který hodnotí vliv pracích prostředků na životní prostředí.

Jakékoliv hodnocení šetrnosti výrobků vzhledem k prostředí je poměrně složitá věc, protože o vhodnosti či nevhodnosti použití každého výrobku nebo technologie rozhodují konkrétní podmínky a prostředí, ve kterém jsou použity. Teoreticky by takové hodnocení mělo zahrnovat celou cestu výrobku od těžby surovin, přes dopravu, spotřebu energie, balení až po likvidaci odpadu. To všechno je velmi propletený uzel vztahů, který znemožňuje jednoduše známkovat výrobky jako „šetrné” a „nešetrné” k životnímu prostředí.

Pro hodnocení pracích prostředků jsme vybrali tato kriteria:

Obsah fosforu.

Fosfor, resp. jeho sloučenina tripolyfosfát sodný se v pracích prostředcích používá k změkčení vody. Pro užitné vlastnosti výrobku je téměř ideální, pro životní prostředí méně, neboť jeho přísun do povrchových vod je hlavní příčinou eutrofizace a jejího projevu „vodního květu” - jednoho z nejzávažnějších vodohospodářských problémů u nás. Jeho velmi přijatelnou náhradou jsou zeolity, které nemají žádný prokazatelně negativní vliv na vodní prostředí. Bezfosfátový prací prostředek poznáte, bohužel, až po podrobném studiu drobného písma na obalu, kde výrobce udává složení. Tabulka v našem letáčku srovnává prací prostředky právě podle obsahu fosforu, který se dostane do odpadní vody při jednom praní.

Biologická rozložitelnost tenzidů.

Dobrá biologická rozložitelnost je v současné době dalším kritériem hodnocení vlivu pracích a čistících prostředků na životní prostředí, u bezfosfátových výrobků je to kritérium hlavní. Potíž je, že tato hodnota se velmi obtížně měří a srovnává. Většinou se hodnotí pouze tzv. primární biologická rozložitelnost, která udává rozklad tenzidu do stupně, kdy ztratí svoji aktivitu. Neznamená to však, že tenzid je zcela rozložen na oxid uhličitý a vodu, takže i u látek s dobrou primární rozložitelností existuje nebezpečí, že se budou jejich nerozložitelné zbytky hromadit v    prostředí. Často se setkáváme s tvrzením, že se výrobek se vyznačuje úplnou a velmi rychlou biologickou rozložitelností a tudíž velkou šetrností k prostředí. Avšak zatím žádná z těchto firem (konkrétně mám na mysli firmy Amway a Missiva) nám zatím nepředložila výsledky laboratorních testů, které by ji k tomuto tvrzení opravňovaly. Rovněž typ používaných tenzidů odmítají z důvodů obchodního tajemství uvést. Proto jsme velmi zdrženliví k podpoře propagace těchto firem.

Další hlediska.

Pro hodnocení šetrnosti prostředí u pracích prostředků je možné vzít v úvahu celkové množství chemických látek, které se při použití dostávají do odpadní a posléze do povrchové vody. Tzv. kompaktní prací prostředky neobsahují plnidla (většinou síran sodný), která nemají pro vlastní praní žádný význam, pouze zlepšují fyzikální vlastnosti výrobku (lépe se rozpouští a nehrudkuje). Kompaktní prací prostředky poznáme podle sníženého doporučeného dávkování. Na našem trhu v letošním roce to jsou bohužel pouze Persil supra a Omo micro. Rovněž bez bělidel (většinou peroxoboritan sodný) se obejdeme, zvláště u praní barevného prádla, kde nám nejen neposlouží, ale mohou barvě prádla uškodit. Dáváme tedy přednost pracím práškům bez bělidel. Rovněž parfém a optická zjasňovadla nemají pro skutečnou čistotu vypraného prádla žádný význam.

Na závěr ještě praktickou poznámku: stejně jako na pracím prostředku záleží na způsobu praní. Proto namáčejte (a nepředpírejte), skvrny odstraňujte předem (a nezvyšujte dávky pracího prášku), pro praní v ruce dávejte přednost mýdlu nebo mýdlovým práškům (Timi, Hanka), prací prášek předem rozpusťte a dávkujte přímo do bubnu a vyzkoušejte si minimální dávkování (obvykle se uspokojujícího výsledku dosáhne menšími dávkami než doporučenými od výrobce).

Vlaďka Hejzlarová

PersanJako3,5 0,0 universální
ArsilZZN5,5 0,0 universální
Omo MicroLever9,5 0,0 kompaktní
QatroZZN5,5 0,0 universální
Colon Bio AktivBenckieser 6,5 0,0 universální
Moher PlusProcter a Gamble8,5 0,0 na vlnu
Colon colorBenckieser 7,50,1na barevné
Lanza bíláBenckieser8,5 0,1 na bílé
Lanza colorBenckieser 8,50,1 na barevné
Persil supraHenkel8,50,2 kompaktní
Persil bez fosfátů Henkel 8,50,7 universální
Věrka Mika4,51,1 universální
Unimat ZZN3,5 3,0 universální
Big bay Marca 4,53,4 universální
Biomat universal Procter a Gamble5,53,6universální
Vlárka Dúbrava5,53,7 universální
Mimino Dúbrava 7,53,7 universální
Perwol Henkel 10,53,8 na vlnu
Merkur Setuza 5,53,9 universální
SindyQalt5,54,1 universální
Batole Qalt 4,54,2universální
GarbiBilore13,5 4,7universální
TotoSetuza5,5 4,8universální
QaltQalt 5,5 4,8universální
Norit Marca 8,5 5,0 na vlnu
Gabriel Valtech Tors6,55,1universální
Vizír Procter a Gamble 6,55,3 universální
Tix Bio ColorProcter a Gamble7,55,3na barevné
Omo plus Lever8,55,4 universální
Azur novýHenkel 8,55,6 universální
Tix bio Procter a Gamble7,55,7universální
Raky Marca8,55,8 universální
ArielProcter a Gamble 7,55,9 universální
Fewa colorHenkel 9,56,1 na barevné
Titan Setuza 6,56,1universální
Pereto Benckieser6,5 6,8universální
Palmex colorHenkel7,5 6,9na barevné
Persil Henkel 8,56,9 universální
Palmex plusHenkel7,5 7,0 universální
MinidosBilore8,5 7,4universální
Kronstar Kronstar8,58,1 universální
Palmex citrusHenkel8,58,1universální
Cipísek Polena Paczkov8,515,4 universální

V tabulce jsou uvedeny pouze výrobky určené pro automatické pračky, které jsou dostupné v běžné obchodní síti v ČR. Obsah fosforu byl stanoven ze vzorků, které byly náhodně vybrány z nabídky na trhu v březnu a dubnu 1996. Analýza byla provedena v laboratoři Hydrobiologického ústavu AV ČR. Fosfor byl stanoven ve vodném roztoku pracího prostředku a výsledky byly přepočteny podle dávkování, které výrobce doporučuje pro měkkou vodu. Cena za jedno praní byla vypočtena z průměrných cen výrobků v několika místech v ČR a rovněž přepočtena pro výrobcem doporučené nejnižší dávkování.

Oprava z minulého čísla

V minulém EkoListu jsme uvedli staré telefonní číslo, adresu a otvírací hodiny ekologické poradny Rosa v Českých Budějovicích. Takže Informační centrum v Krajinské 42 má telefon (038) 37719 a je otevřeno od pondělka do čtvrtka od 10 do 17 hodin, v červenci a srpnu bude pravděpodobně zavřeno. Hlavní sídlo Rosy je v ulici Na Sádkách 2, obsazeno je nepravidelně a telefony má (038) 49853-4. Staré telefonní číslo (038) 31246 neplatí. Čtenářům i Rose se omlouváme.
(dek)