Zelená domácnost


EKISy nabízejí své služby

Hrůzně znějící slovo EKIS znamená Energetické konzultační a informační středisko. Jsou financována Českou energetickou agenturou a poskytují poradenství v oblasti úspor a alternativních zdrojů energie. Do redakce jsme dostali nabídku dvou z nich.

Prvý byl EkoWATT, který nabízí informace v oblasti obnovitelných zdrojů energie: zdroje elektřiny a tepla, energetika budov, energetická legislativa, ceny, daně, ekonomika hospodaření s energiemi. Konzultace je možné obdržet zdarma na těchto místech a v těchto časech:

  1. Bubenská 6, 170 00 Praha 7, tel. (02) 66710247, fax (02) 66710248, e-mail: ekowatt@ecn.cz. Středa 8:30-11:30, 12:30-17:30, čtvrtek 8:30-11:30, 12:30-17:30.
  2. EkoCENTRUM Boží Dar, 362 62 Boží Dar. Čtvrtek 10:00-12:00.
  3. Poradenské středisko ENERGIE Jihočeských matek, Krajinská 42, 370 00 České Budějovice Pondělí 15:00-17:00, čtvrtek 16:00-18:00

Individuální konzultace v jiném čase je možné dohodnout na téměř jakýkoliv jiný termín předem telefonicky.

Druhé se ozvalo středisko Ligy energetických alternativ, které v Solárním ekopavilonu Nadace Heinricha Blla nabízí základní poradenství a konzultace v otázkách využití obnovitelných zdrojů energie a jejích úspor v domácnostech a rodinných domcích (zejména solární energie, vytápění a tepelné izolace), ekodomy (nízkoenergetické stavby přátelské životnímu prostředí), poradenské projekty médií a tématické videofilmy, ekozemědělství.

V solárním ekopavilonu s funkční střechou z Fresnelových čoček je umístěna výstava Svět úspor energie - aneb jak začít doma a hned! pavilon - areál restaurace Terasy, Barrandovská 1/p, 152 00 Praha 5, tel. (02) 5814175, fax (02) 5814174. Otevřeno: středa a čtvrtek 10-17 h, pátek 10-15 h, výklady pro školy a skupiny po telefonické domluvě.

Specializované frekvence: středy odpol. a čtvrtky dopol. - solární energie, vytápění a tepelné izolace.

Středy od 15 h - zdroje informací, média, videofilmy, ekozemědělství. 2. středu v měsíci od 15 h - poradenství k ekodomům jako referenčním jednotkám. 3. středa v měsíci od 15 h - klub přátel ekodomů (cyklus besed k vybraným stavbám).

Horká linka: dotazy, stručné informace, kontakty, vzkazy po telefonu: úterky 13-15 h na tel. (02) 272345 (agentura BioCIT).
(dek)

Po tratích Železnic Slovenské republiky se slevou. Na cestě do Budapešti ušetříte 460 Kč.

Cesta přes Slovensko se vyplatí

ŽSR se zajímavě odlišují od ČD na poli plošných slev k mezinárodnímu jízdnému při cestách do bývalých socialistických zemí. Díky smlouvám se sousedními zeměmi činí tato sleva plných 70% při cestě do Maďarska (MÁV) a 50% do Polska (PKP), oboje za podmínky zakoupení zpáteční jízdenky. Platnost jízdenky je dvouměsíční. V rámci malého pohraničního styku s Polskem (do 70 km od hraničního přechodu) činí toto zvýhodnění 70%. Jízdenka směrovaná do některého státu bývalého SSSR (BC, UŽ, RŽD, EVR, LG, LDZ) bude zlevněná o 50% oproti mezinárodnímu tarifu. Do konce roku 1996 platí rovněž jednotná cena 200 SK za zpáteční jízdenku Bratislava-Wien.

Díky těmto dohodám je z finančního hlediska poměrně zajímavé uvažovat o rozdělení jízdenky do několika úseků. Příklad: přímá zpáteční jízdenka Praha-Budapešť koupená v ČR zatíží vaší kapsu 1225 Kč. Koupíte-li si však v Praze jízdenku pouze do Bratislavy (420 Kč zpáteční) a v Bratislavě potom za slovenské koruny zpáteční do Budapešti (381 Sk), zaplatíte zhruba o 460 Kč méně.

Nižších vnitrostátních tarifů můžete využít rozdělením jízdenky do pohraničního bodu. Příklad: Praha-Košice přes Čadcu stojí 360 Kč., zatímco kombinace vnitrostátní jízdenky Praha - Čadca St. hr. a jízdenky z mezinárodní pokladny Čadca Št. hr. - Košice vás připraví pouze o 318 Kč.
Richard Bejlek

Obrázek
Z bývalé lesní železničky z Kysúc na Oravu dnes zbylo jen pár kilometrů jako součást skanzenu ve Vychylovce. Foto: archív

Třídění odpadu: jak na to ?

Na jednoho občana v naší republice připadá 350 kg odpadů z domácnosti ročně. Statistika je však věc ošidná a tak jsme se rozhodli zjistit jak na tom jsme v naší domácnosti. A zjistili jsme zajímavé věci. Ale nepředbíhejme.

Už řadu let jsme u nás zkoušeli třídění odpadů, ale k opravdovému šílenství jsme to dovedli, až když jsme na staré kuchyňské váze začali vážit každý obsah odpadového koše. Zavedli jsme jich celkem 10: organický odpad, papír, popel, sklo, hliník, plasty, železo a ostatní odpady jsou v kuchyni baterie, měď a slitiny mám v dílně. Takto třídíme a vážíme jen odpad, který projde takříkajíc naší kuchyní a dílnou. Odpady, nebo spíš odpady vznikající na zahrádce (kamení, plevel, rostlinné zbytky, dřevo) zůstávají a zužitkovávají se na zahrádce a jsou mimo evidenci. Neevidujeme také staré léky vzhledem k jejich nanicovaté váze.

Je pravda, že nezměřeny zůstavují též odpadní vody z dřezu, pračky a záchodu. Vodu bereme z vlastní studny bez vodoměru, takže množství odpadní vody se nedá změřit. Na druhé straně spousta odpadů ani nevznikne, protože se stanou potravou pro domácí zvířata a nebo je pošleme do koloběhu. Možná že někoho zarazí, že nemáme textilní odpad - je to tím, že věci nosíme až na doraz aby se posléze staly hadry na nádobí, hadry na podlahu, hadry na utírání štětců, vystýlkou boudy pro psa, izolaci mezi okna a podobně. Až skončí i tento posmrtný život, jsou rozděleny na hadry organického původu (ty pak po rozcupování skončí v kadlubu našeho kompostu) a syntetického původu (ty pak jsou součástí ostatního odpadu). Do sběru textil nenosíme, použité kusy po dětech rozdáme spřáteleným rodinám s menšími dětmi (mnohé jsme už sami od kohosi dostali) a nebo je doneseme do Armády spásy a podobně.

Na tomto místě bych chtěl poděkovat našim pomocníkům, kteří nám pomáhali likvidovat odpad anebo pomáhali předcházet jeho vzniku. Především jsou to naše žížaly hnojní v kompostu, dále slepice, koza Lucie s kůzlaty a pes Bertík. Také dobrý sluha a zlý pán oheň nám pomáhali likvidovat zbytky dřeva a špinavé papíry. Popel pak zužitkujeme na zahradě.

Oproti jiným domácnostem, zejména panelákového charakteru máme tyto výhody: vlastní kompost, zvířectvo a pec na tuhá paliva. Tady bych chtěl ihned varovat - historicky nejstarší způsob likvidace odpadů je spalování - to šlo za lovců mamutů i za Jana Nerudy - v době plastů je to riziko - kdo se v tom nevyzná, ať raději nic nespaluje.

Pokud jde o léky, tak ty vůbec nevážíme a vracíme je v lékárnách. Ostatní nebezpečný odpad (teploměr, zářivky) odevzdáváme příležitostně do recyklačního auta.

Jak jsem už uvedl, každý člen domácnosti při vyprazdňování jednotlivých košů musel obsah zvážit a zapsat. To nás vedlo nejen k pečlivosti při třídění, ale zpětně i k úvaze zda to či to vůbec kupovat, nebo ne.

Výsledné údaje jsme potom se synem zpracovali na počítači do grafů, ze kterých je vidět, jak byly rozloženy podíly jednotlivých odpadů v roce 1993 a 1995. Údaje z roku 1994 nám trochu nahlodal virus, takže jsou nepoužitelné.

V roce 1993 naše domácnost vyprodukovala 343,7 kg odpadů (to je na čtyři osoby, zvířectvo nepočítaje), z toho nepoužitelný a netříditelný zbytek tvořil pouze necelých 35 kg!!!

V roce 1995 jsme již byli plýtvavější, vyprodukovali jsme 405 kg, z toho netříditelný zbytek tvořil 41 kg. Ostatní struktura odpadů je celkem zřejmá z koláčového grafu (měď a baterie jsou zanedbatelné váhy).

Co z toho všeho vyplývá? I při zcela mizerném stavu separace a recyklace odpadů ve městě Brně je možné v každé domácnosti snížit množství produkovaného odpadu. Je třeba postupovat metodou jednotlivých kroků.

Krok první

Rozhodnout se na kolik druhů budeme odpady separovat. Zpočátku to může být jen málo, ale nesmí chybět papír, organický odpad a sklo. Na tyto separované odpady si pořídit koše sáčky a krabice a řádně je označit. Separační nádoby před návštěvami a tchyněmi neschovávat, ale chlubit se jimi!

Krok druhý

Zavést od prvního ledna příštího roku zápisník či papír visící na ledničce na záznam o odpadech. Připravit či vyčlenit váhu na vážení odpadů. Všechny členy domácnosti přesvědčit, že musí vážit a zapisovat odpady před vynesením. Veďte a vyhodnocujte si záznamy alespoň po měsících. Nepodceňujte toto vážení a vyhodnocování! Bez toho ničeho nedosáhnete. Snažte se snížit váhu netříděného odpadu pod jednu čtvrtinu.

Krok třetí

Vytrvat v separaci a odnášení do kontejnerů na příslušný odpad, i když jsou potíže - kontejner odsunuli, nevyváží ho a podobně. Když nebudou mít v odchodě chleba, půjdete do jiného. Když váš odpad nevybírají tady, doneste ho jinam. Stěžujte si a snažte se o nápravu. Snažte se snížit obsah netříděného odpadu na 10 %

Krok čtvrtý

Při koupi zboží zvažte nejen, zda na to máte, ale i zda se bez toho neobejdete, a také jaký z toho bude odpad, až to nebudete potřebovat. Přestaňte se stydět za to, že používáte a nosíte staré věci. Ti, co používají nové, jsou trapní.

Krok pátý

Odhlašte popelnici, nebudete ji potřebovat.
Mojmír Vlašín

Graf