Zprávy


Počet obyvatel planety Země

V příštích třiceti letech zůstane počet obyvatel v průmyslových zemích na současné úrovni, ale v Africe a Asii velikost populace dramaticky vzroste. Ve své výroční zprávě to uvádí soukromá americká organizace Úřad pro studium populace (The Population Reference Bureau), která se populačními trendy zabývá téměř 70 let. Zpráva vychází z předpokladu, že budou pokračovat současné trendy vývoje porodnosti a úmrtnosti. Evropská populace zestárne, což bude znamenat zejména menší penze a změnu ve struktuře poptávky po zboží a službách. Nejvíce obyvatel na světě - 1,25 miliardy - má Čína. Ale míra porodnosti v Číně je nyní dokonce o trochu nižší než v USA a třikrát menší než v Indii. V roce 2025 by tak v Číně mohlo žít 1,5 miliardy lidí a v Indii 1,4 miliardy. Africká populace prudce poroste. Podle zprávy se do roku 2025 počet obyvatel Afriky zdvojnásobí a Nigérie bude po Pákistánu a Indonésii šestou nejlidnatější zemí světa. Dodejme, že podle jiné zprávy dosáhl k letošnímu Dni Země počet obyvatel naší planety 5 819 940 000. (voa, dek)

Dětský parlament v Senátu

PRAHA-V zasedacím sále Senátu Parlamentu České republiky v pražském Valdštejnském paláci proběhlo další zasedání Sněmu dětí České republiky pro životní prostředí. Mladé slečny poslankyně a páni poslanci se ptali neohroženě, ale hlavně velice konkrétně a věcně. Na jejich otázky odpovídali zástupci jednotlivých resortů české vlády, například náměstek ministra životního prostředí Vladislav Bízek nebo Petr Nouza z Ministerstva průmyslu a obchodu. Škoda, že nebyli přítomni poslanci ze skutečné Sněmovny. Mnozí z nich by si mohli z těchto dětí vzít příklad. Ministři Skalický a Lux, kteří měli původně také čelit dotazům zástupců Sněmu, nakonec nepřišli kvůli jednání Poslanecké Sněmovny. (kaš)

Ministr Dlouhý rezignoval

PRAHA-Současná politická a ekonomická nestabilita bude mít zřejmě vliv i na politiku státu v oblasti životního prostředí. Na svůj post už rezignoval ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý (ODA), tedy muž, kterému byl v minulosti udělen titul Ropáka a kterému ekologické organizace vyčítaly prosazování dostavby Temelína. Vladimír Dlouhý tak zřejmě nesplní svůj slib zahájit s ekology dialog o Temelínu a poskytnout jim dosud utajované informace o vlivu budované jaderné elektrárny na životní prostředí. Jaký bude postoj jeho nástupce, právníka Karla Kühnla, je velkou neznámou. Ekonomická krize a z ní vyplývající rozpočtové škrty se samozřejmě mohou dotknout například výstavby dálnic nebo naopak dotací do veřejné dopravy. Hnutí DUHA již poukázalo na to, že pokles kursu koruny zvýší náklady na dostavbu Temelína. Ohlášené snižování životní úrovně může vést k tlaku na odložení plánované deregulace cen energií. (dek)

Genetika podle zákona

PRAHA-Návrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy by měl být dokončen v letošním roce Ministerstvem životního prostředí ČR. Vyplývá to ze zprávy Kanceláře Akademie věd ČR. Zákon má podle těchto informací umožnit v ČR využití všech přínosů moderní biotechnologie při zachování pravidel předběžné opatrnosti, zajistit nejkvalifikovanější dohled nad všemi bezpečnostními předpisy a odstranit možnost omezení vývozu našich zemědělských i průmyslových produktů. Skupina odborníků, která na podobě zákona spolupracuje, má podle této zprávy zabezpečit, aby nebyl ovlivněn souběžnou přípravou zákona o nebezpečných látkách. Od roku 1975 proběhly na světě statisíce genových manipulací, byly vytvořeny desetitisíce geneticky modifikovaných organismů a mnoho jich je běžně v prodejní síti. Doposud nebyly zjištěny žádné negativní účinky těchto organismů ani na člověka, ani na přírodu, uvádí se ve zprávě Kanceláře Akademie věd. (čti)

Přehrada ve Vesci

Odbor ochrany přírody Ministerstva životního prostředí ČR přerušil řízení o výjimce, která by umožnila firmě AKVA KB postavit přehradu ve Vesci nedaleko Liberce. Proti projektu se staví ekologická organizace Děti Země. Podle stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny, která je poradní orgánem MŽP, je lokalita (na snímku) z botanického a krajinného hlediska velmi cenná a žijí v ní zvlášť chráněné druhy živočichů. Náhrada přirozeného meandru potoka rekreační nádrží je proto nežádoucí. MŽP nyní firmě AKVA KB nařídilo provedení komplexního biologického průzkumu, který bude trvat nejméně rok. (dek)

Dopravní strategie České republiky nemá být posouzena podle vlivů na životní prostředí

Poruší Ministerstvo dopravy zákon?

Ministerstvo dopravy definitivně potvrdilo, že nehodlá dopustit, aby byla připravovaná dopravní politika posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona č. 244/92 Sb.
V odpovědi na memorandum zástupců ekologických organizací a nezávislých dopravních odborníků to uvedl ministr Říman. (Text memoranda jsme otiskli v EkoListu 4/97). Bude tomu tak prý z věcných a formálních důvodů. Tyto důvody už ministr nijak dále nespecifikoval.
Vedoucí jednoho z odborů ministerstva dopravy ing. Zubek 20. května na tiskové konferenci stanovisko ministerstva potvrdil. Zubek nepopřel, že ministerstvo se tím dopustí porušení zákona, prohlásil ale, že ani ministerstvo životního prostředí nenechalo svůj materiál Politika životního prostředí procesem posouzení vlivů na životní prostředí projít. Ing. Zubek bohužel zapomněl na to, že orgán státní správy, který proces posouzení vlivů na životní prostředí vede (tedy MŽP), neposuzuje podle paragrafu 14 odstavce 4 tohoto zákona koncepce, které sám předloží.
Ministerstvo dopravy se tímto nezákonným postupem vystavuje nebezpečí, že Ústavní soud v budoucnosti platnost dopravní koncepce zruší.
Ministerstvo již zmíněnou koncepci, kterou nazvalo Dopravní strategie České republiky, vypracovalo, zatím ji však oficiálně nezveřejnilo. Redakci EkoListu se dokument podařilo získat. Pro uživatele Internetu je materiál přístupný na stránkách EkoListu na adrese <http://www.ecn.cz/env/organ/bezk/ekolist/stratuvo.htm>.
Lze očekávat, že pokud by zákon byl dodržen, nebyla by role překladatele posuzované koncepce, tedy ministerstva dopravy, vůbec jednoduchá. Stát v tomto návrhu dopravní koncepce očekává do roku 2005 nárůst nákladní silniční dopravy o dalších více než 50%, individuální automobilové dopravy pak o jednu čtvrtinu. Tomuto trendu hodlá stát vyjít vstříc budováním dalších kapacitních silnic a dálnic. Návrh koncepce výslovně doporučuje financovat tyto stavby z půjček.
Třetina železniční sítě, tedy všechny regionální tratě, mají být nabídnuty k privatizaci bez stanovení podmínky zachování provozu. Tratě, o které nebude mít nikdo zájem, budou zrušeny. Majitelům zprivatizovaných tratí má být na provozování osobní dopravy poskytnuta dotace do výše příspěvku na dopravu autobusovou. Železniční dopravce si přitom bude i nadále nucen plně hradit náklady na svojí dopravní cestu.
Harmonizace podmínek pro jednotlivé druhy dopravy zahrnující i poplatky za dopady na životní prostředí nemá být do roku 2005 naším cílem. Vzhledem k tomu, že harmonizace podmínek je oficiálním plánem Evropské unie, má se prominutí této podmínky stát dokonce předmětem vyjednávání o podmínkách našeho členství v EU.
V pondělí 19. května předložil ministr Říman poradě ekonomických ministrů Teze reformy železnice a Českých drah, které jeho úřad zpracovává z vlastní iniciativy paralelně s koncepcí dopravní. O obsahu tohoto materiálu jsme informovali v minulém čísle EkoListu. Ministři teze projednali a vrátili Ing.. Římanovi k dopracování s tím, že schválili jeho postoj k dalšímu osudu regionálních tratí.
Proti záměrům ministerstva dopravy protestuje kromě železničních odborů také celá řada ekologických organizací. Ústav pro ekopolitiku předložil 20. května na tiskové konferenci požadavky na obsah dopravní koncepce. Jejich součástí je i posouzení vlivů navrhované koncepce na životní prostředí. Hnutí DUHA začalo před jednáním vlády 19. května distribuovat po české železniční síti letáčky upozorňující na vládní záměry zrušit jednu třetinu tratí. Těsně před jednáním ministrů uskutečnilo Hnutí DUHA před budovou Úřadu vlády happening s cílem vyjádřit svůj nesouhlas s prosazovanou dopravní politikou.

Protestující Hnutí DUHA

Členky Hnutí DUHA protestují před Úřadem vlády v Praze na Klárově proti plánům ministra Římana.

Foto: Radek Svítil /EkoList


„Bystřička“ pronajmuta

PRAHA - O pronájmu úzkokolejné tratě Jindřichův Hradec - Nová Bystřice společnosti Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) do dokončení privatizace této trati rozhodla 16. května Správní rada Českých drah. Privatizaci této trati odsouhlasila Vláda ČR koncem března letošního roku. Majitelem trati by se měla stát právě JHMD, která zde již několik let provozuje dopravu vlastními vlaky. Na uvedené trati vyhlásil její dosavadní provozovatel České dráhy počátkem letošního roku dlouhodobou výluku. Tento postup se setkal s odmítavým stanoviskem JHMD, která argumentovala, že přerušením provozu na této trati hrozí celková devastace majetku a technického zařízení. (čti)

Jedy tečou přímo do Labe

Jako hodně tmavé červené víno vypadala tekutina ve skleněné baňce, která stála na stole při tiskové konferenci české pobočky organizace Greenpeace.
Baňka ale ve skutečnosti obsahovala odpadní vodu ze Synthesie Pardubice. Vodu, které je tak znečištěná, že ji firma raději vypouští přímo do Labe, aby si nezničila čističku odpadních vod.
Aktivisté Greenpeace při své nedávné plavbě po Labi odebrali celkem 57 vzorků odpadních vod z výpustních kanálů chemických závodů Spolchemie Ústí nad Labem, Sepap Štětí, Spolana Neratovice a Synthesia Pardubice a zároveň osm vzorků říčních sedimentů nad a pod výpustěmi těchto podniků.
Laboratoř na univerzitě v Exeteru v Británii provedla orientační rozbor vzorků a určila, na jaké látky je třeba se zaměřit. Česká laboratoř Ecochem provedla detailní kvantitativní rozbory. Organizace Greenpeace se tak za více než 60 tisíc korun, dozvěděla smutnou pravdu o vodě v Labi.
První šok jsme zažili, když jsme při odběrech jednotlivých vzorků viděli, jaké svinstvo teče do řeky, z níž lidé pijí. Druhý šok jsme utrpěli, když jsme se dozvěděli, že to všechno může být v souladu se zákonem, prohlásil tiskový mluvčí Greenpeace Václav Vašků.
Legislativa je v této oblasti zatím velice chatrná. Podle Ing. Čestmíra Hrdinky, koordinátora toxické kampaně Greenpeace, posuzujeme čistotu v našich řekách podle velmi obecných ukazatelů, jako je například pH nebo biologická spotřeba kyslíku. Vůbec se nebere v potaz přítomnost těch největších jedů, mezi něž patří zejména chlororganické látky jako dioxiny, PCB, hexachlorbenzen nebo DDT, vysvětlil Čestmír Hrdinka, koordinátor toxické kampaně Greenpeace.
Za nejzávažnější považuje Greenpeace následující zjištění:
Podnik Synthesia Pardubice vypouští nejtoxičtější část svých odpadních vod bez čištění přímo do Labe. Hodnoty škodlivin naměřených ve vzorcích odpadních vod ze Synthesie přitom dosahují enormně vysokých hodnot. To vše se děje s plným vědomím a souhlasem Okresního úřadu v Pardubicích.
Při měření koncentrace toxických látek (chloroform) z odpadní výpustě Spolchemie se naměřené hodnoty mezi jednotlivými odběry lišily až 650krát. To v praxi může znamenat, že i v případech, kdy tzv. slévané 8 nebo 24 hodinové vzorky vyhovují limitům, náhlá zvýšení koncentrace jedů v odpadních vodách mohou poškodit vodní ekosystém. Alarmující je rovněž přítomnost vysoce toxického karcinogenu hexachlorbenzenu v odpadních vodách Spolchemie. Hexachlorbenzen je přitom jeden z jedů, kvůli nimž labské ryby stále ještě nejsou jedlé.
Podle Václava Vašků přestane Greenpeace se svým úsilím až tehdy, kdy bude voda v Labi znovu pitná a ryby z něj poživatelné.

Graf

Na grafu nahoře vidíte výsledky rozboru odpadních vod vytékajících z retenční nádrže v Synthesii Pardubice přímo do Labe. Z množství látek jsme vybrali tři organické látky (benzen, chlorbenzen a dichlorbenzen) a jeden těžký kov (kadmium). Interpretace tohoto grafu není zrovna jednoduchá.
Vládní nařízení 171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod, nestanovuje pro chemický průmysl žádné limity vypouštění látek uvedených v našem grafu. Ukazatelé podle 171/92 uvedené v grafu jsou hodnoty pro ostatní [tj. nevodárenské] povrchové vody. Ty udávají přípustné znečištění povrchových vod po smíšení s odpadními vodami. Vzhledem k tomu, že nařízení nestanovuje, v jaké vzdálenosti od výpusti jsou vody již smíšené, nelze prakticky říci, zda podnik tento ukazatel překračuje. Náš graf je tedy jen orientační - porovnává koncentrace přípustné ve smíchaných vodách s tím, co Synthesia vypouští.

Aktivisté Greenpeace

Aktivisté Greenpeace nabírají vzorky odpadních vod, které Synthesia vypouští přímo do Labe.

Foto: Václav Vašků/Greenpeace


V Temelíně už je jaderné palivo

S maximálním utajením a za mimořádných opatření byla 21. května brzy ráno do jaderné elektrárny Temelín dopravena první zásilka jaderného paliva.
Stalo se tak o čtyři měsíce dříve než České energetické závody původně ohlásily, zástupci elektrárny však prohlašují, že palivo dorazilo přesně podle smlouvy s firmou Westinghouse z roku 1993. Již v listopadu 1996 dodala firma Westinghouse do Temelína místo cvičných palivových proutků naplněných olovem palivové články s uranem. Omyl byl zjištěn až v polovině dubna, nicméně podle ČEZu nebyl nikdo ohrožen.
Palivo bylo do elektrárny přivezeno ve stejný den, kdy se předseda Poslanecké sněmovny (PS) Miloš Zeman (ČSSD) setkal se zástupci Hnutí DUHA, kteří mu předali petici nazvanou Demokracii a právo i pro Temelín. Předsedu PS prý v petici oslovila především skutečnost, že ministr průmyslu Vladimír Dlouhý (ODA) svého času několikrát závazně prohlásil, že rozpočtové náklady i dokončení výstavby Temelína budou dodrženy a nikdy se mu tento slib nepodařilo splnit. M. Zeman se domnívá, že zmíněnou petici by měl projednat nejen petiční výbor PS, ale také výbor pro životní prostředí a hospodářský výbor.
Člen Hnutí DUHA Jan Beránek petici předal také předsedovi Senátu Petru Pithartovi. Prezident Václav Havel a předseda vlády Václav Klaus (ODS), jimž je petice také adresována, zatím na výzvu ekologů nereagovali.
Petici Demokracii a právo i pro Temelín, která žádá mj. zpřístupnění dokumentace o JE Temelín a její veřejné projednání, během jediného týdne podepsalo 5414 občanů. Mezi signatáři jsou i více než dvě desítky poslanců a senátorů, mj. Libor Ambrozek (KDU-ČSL), Petra Buzková, Pavel Rychetský, Vladimír Špidla a Vlasta Štěpová (ČSSD), Čestmír Hofhanzl a Ivan Mašek (ODA) či Richard Falbr (nezávislý). Petici podepsala také řada významných osobností kulturního a politického života, mj. 14 profesorů a docentů právnické fakulty MU v Brně, spisovatelé Ludvík Vaculík a Jiří Stránský (předseda PEN-Klubu), herci Vlasta Chramostová a Jiří Suchý, sociolog Ivan Gabal, publicisté Přemysl Janýr a Petr Uhl, dále např. Tomáš Halík (prezident České křesťanské akademie) či Karel Schwarzenberg (bývalý kancléř prezidenta Havla).
Libor Ambrozek, poslanec (KDU-ČSL), ke svému podpisu řekl: JETE je poslední stavbou socialismu. Její dostavba je nehorázným plýtváním zvláště nyní v době škrtů ve státním rozpočtu. Na stavbě došlo k závažné změně bezpečnostních systémů, požadavky petice na zveřejnění informací, vypracování studií atd. jsou nejlepší možnou cestou, jak odstranit nedůvěru veřejnosti k jaderným elektrárnám. (čti a dek)

Dotace na energetiku ničí životní prostředí

PRAHA - Na dotace energetických systémů, které způsobují globální oteplování, klimatické změny a zvyšují riziko jaderné katastrofy, připadne každoročně téměř 15 miliard dolarů. Vyplývá to ze zprávy Greenpeace, kterou připravil Institut pro environmentální studia při univerzitě Vrije v Amsterodamu a která byla zveřejněna 20. května v Bruselu. ČTI o tom informoval tiskový mluvčí Greenpeace ČR Václav Vašků.
Zpráva nazvaná Dotace na energetiku v Evropě uvádí, že více než 90 procent přímých dotací, jimiž evropské vlády podporují energetický průmysl, jde na fosilní paliva a jadernou energetiku. Jaderná energetika přitom dostává 28 procent a průmysl fosilních paliv dokonce 63 procent veškerých dotací. Pro rozvoj čistých, obnovitelných zdrojů energie, jako jsou větrná energie, využívání biomasy, solární články a úsporné technologie, tak zůstává pouhých 9 procent z dotací. Přitom právě tyto zdroje jsou do budoucna jedinou cestou, jak zabránit globálnímu oteplování a klimatickým změnám.
Je naprosto zjevné, že peníze evropských daňových poplatníků jsou nyní používány k podpoře odvětví, která mohou nastartovat katastrofu v podobě klimatických změn, uvedla Kirsty Hamiltonová, zabývající se v Greenpeace International problematikou klimatu s tím, že pokud budou Evropská unie (EU) a její členské státy i nadále poskytovat masívní dotace průmyslu fosilních paliv, nebudou moci dostát svým závazkům zredukovat emise skleníkových plynů o 15 procent do roku 2010. Greenpeace proto vyzývá Evropu, aby přesměrovala dotace od fosilních paliv a jaderné energie do solárních technologií a energetické účinnosti.
Podle Hamiltonové by EU a jejím členským státům stačilo méně než 650 milionů dolarů k tomu, aby do roku 2010 postavily milion solárních domů, což by jednak vytvořilo několik tisíc pracovních míst, jednak ušetřilo dva miliony tun emisí oxidu uhličitého ročně. I návrh tohoto programu předložilo Greenpeace na tiskové konferenci v Bruselu.
Podle koordinátora klimatické kampaně Greenpeace v ČR Tomáše Neničky každý občan ČR podpořil v letech 1990 až 1995 nechtěně ze svého částkou 10 tisíc korun hrozbu klimatických změn, jejichž příznaky se v podobě tání ledovců projevují dnes v Antarktidě. Tato částka totiž tvoří přímé státní dotace z peněz každého z daňových poplatníků na levné ceny energie za posledních pět let. Podle Neničky dotuje česká vláda každoročně částkou 20 miliard korun výrobu elektřiny a tepla z uhlí, zemního plynu a případně ropy. Těmito dotacemi působí vláda přesně proti těm cílům, které jako účastnický stát Rámcové úmluvy spojených národů o změnách klimatu deklarovala - předejít nebezpečným důsledkům klimatických změn, upozornil Nenička.


Čeští sokolníci lapeni na Choči s orlími vejci

Tři čeští občané byli zadrženi 5. května 1997 v okrese Dolný Kubín zanedlouho poté, co odcizili dvě vejce vzácného orla skalního z hnízda na vrchu Choč v Národní přírodní rezervaci Chočské pohoří. Pachatelé, členové Klubu českých sokolníků, byli zajištěni na základě upozornění pracovníků Slovenskej agentury životného prostredia Liptovský Mikuláš právě ve chvíli, kdy se chystali se svým lupem odjet zpět do České republiky. Oba zárodky přes snahu ochranářů uhynuly.
Všichni obvinění byli vyhoštěni z území SR se zákazem vstupu na 10 let. Pachatelé jsou podle mezinárodních dohod za svůj skutek stíháni orgány ČR. Celková vzniklá škoda byla Okresným úradem vyšetrovania Dolný Kubín odhadnutá na 480 000 Sk, přičemž podle českých zákonů je ještě vyšší.
Za posledních pět let bylo na území SR vykradeno 23 hnízd orla skalního a desítky hnízd dalších sokolnicky atraktivních ptáků. Tito ptáci jsou využíváni ke komerčním účelům. Pachatelům této trestné činnosti hrozí v SR až 8 let odnětí svobody. V mnoha případech se podle ČSOP na tomto rabování podíleli čeští sokolníci, avšak kvůli nedostatečné legislativě jim tato činnost nebyla prokázána.
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) v této souvislosti upozornil na trend některých severoevropských států směřující k úplnému zákazu sokolnictví na svém území. Na druhé straně však ČSOP se sokolníky spolupracuje např. na  projektu zavádění sokola stěhovavého do městských aglomerací.
ČSOP požaduje, aby MŽP a další státní orgány urychleně přijaly opatření proti ničení hnízd dravců v ČR a okolních státech českými sokolníky. Konkrétně navrhují provádění DNA testů u všech držených jedinců, aby se podařilo zmapovat skutečný původ všech chovaných jedinců i zpětně. Na Slovensku si tento test v hodnotě asi 1400 Sk hradí každý chovatel ve vlastním zájmu sám.

Postup českých sokolníků při rabování (podle ČSOP)
1. Sokolník oznámí, že jeho legálně držená orlí samice se spářila s jiným legálně drženým orlem a lze očekávat, že bude mít mláďata.
2. Poté brzy z jara prohledá místa (možná známá z minulosti) výskytu orla. Ve chvíli, kdy nalezne obsazené hnízdo, za pomoci horolezecké techniky k němu vyšplhá a vybere jeho obsah - většinou nasezená vejce v době těsně před vylíhnutím mláďat.
3. Vejce či mláďata uloží do inkubátoru a automobilem co nejrychleji dopraví přes relativně nestřežené hranice.
4. Sokolník poté oficiálně oznámí příslušným úřadům, že se jeho orlici skutečně vylíhla mláďata (či, že snesla vejce). Příslušný úředník referátu životního prostředí, MŽP či ČIŽP přijde tuto věc ověřit a skutečně mu jsou ukázána vejce či mladí orlíci. Tím je celá věc zlegalizována, noví orli jsou zaneseni do databáze a mohou být bez problému nabídnutí k prodeji jiným sokolníkům.

Orel skalní

Foto: archív


Zákon o odpadech definitivně schválen

PRAHA - Po téměř dvouletém pobytu v parlamentu byl 13. května definitivně schválen nový zákon o odpadech. Pokud ho prezident Havel podepíše (a to je téměř jisté), vstoupí zákon v platnost 1. ledna 1998. Téměř okamžitě po jeho schválení náměstek ministra životního prostředí Ing. Vladislav Bízek, CSc., přiznal, že zákon není v souladu s legislativou Evropské unie. Harmonizace s předpisy Evropské unie přitom byla podle důvodové zprávy jedním z důvodů, proč Ministerstvo životního prostředí nový zákon o odpadech navrhlo.
V novém zákonu například chybí povinnost původců odpadů zpracovávat tzv. programy odpadového hospodářství (POH). Tuto povinnost obsahoval dosud platný zákon o odpadech z roku 1991 a požaduje ji i legislativa Evropské unie. Na nový zákon se velmi dlouho čekalo, proto jsme jeho zdržení nechtěli pozdržet tím, že bychom ho ještě upravovali, řekl podle Mladé fronty Dnes V. Bízek. Dosavadní praxe [ohledně POH] byla nešťastná a vedla ke zbytečné byrokracii a k formalismu. Do budoucna budeme muset najít rozumný kompromis, dodal Bízek.
Kompromisu, který schválil Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny, však do poslední chvíle úspěšně bránil Bízkův nadřízený, ministr a poslanec Jiří Skalický (ODA). Výbor navrhoval zachovat POH s tím, že by je okresní úřad nemusel schvalovat. Při hlasování o pozměňovacích návrzích v Poslanecké sněmovně však ministr Skalický doporučil, aby tento návrh nebyl schválen, což se i stalo.
Nový zákon o odpadech dále mj. zavádí zákaz obalů z PVC od 1. ledna 2001.

Obrázek

Zvýšení poplatků za skládkování navržené v novém zákoně považují mnozí odborníci i ekologické iniciativy za nedostatečné.

Ilustrační foto: Jan Branč


Krátké zprávy

Svou podporu záměrům současného vedení Českých drahzbavit se jedné třetiny tratí vyslovil 26. května ministr životního prostředí Jiří Skalický. Zachování regionálních tratí v rámci Českých drah by položilo železniční dopravu jako celek, uvedl podle Hospodářských novin ministr. (čti)
Odsiřovací jednotky v Elektrárně Prunéřov II
,na dvou blocích v Elektrárně Ledvice a na třech v Elektrárně Počerady přibyly v letošním roce k již provozovaným odsiřovacím zařízením v elektrárnách Prunéřov I. a Počerady. V současné době je do provozu uváděno odsíření čtyř bloků v Elektrárně Tušimice. Plný provoz by měl být zajištěn do poloviny tohoto roku. (čti)
Plán instalovat v Evropě do roku 2010 půl milionu jednotek
na získávání elektrické energie ze slunečního záření oznámil 5. května komisař Evropské unie pro energii Christos Papoutsis. Ch. Papoutsis zároveň prohlásil, že EU přijme strategii, která povede ke zdvojnásobení podílu využívání obnovitelných zdrojů energie na krytí celkové potřeby energie v Evropské unii na dvanáct procent. Do roku 2010 by se díky tomu mělo vytvořit 294 tisíc nových pracovních míst. Americký viceprezident Al Gore již na příštích deset let oznámil program využívání solární energie v jednom milionu budov. Japonsko financuje program na výstavbu 70 000 slunečních kolektorů na střechách budov, který by měl vyústit v získávání 400 MW elektrické energie ze slunečního záření do roku 2000 a 4600 MW elektrické energie do roku 2010. (čti, reuter)
Malé elektromobily pro jízdu ve městě vyvinuly japonské automobilky
Toyota Motor a Honda Motor. Toyota vyrobila dvousedadlový model, jehož maximální rychlost je 80 km/hod. Auto ujede na jedno nabití baterií asi 100 kilometrů. Honda vyvinula modely dva. Prvním je jednomístné hybridní vozidlo ICV-1, které může být poháněno jak elektřinou, tak benzinem. Dvoumístný model ICV-2 pak může jezdit pouze na elektřinu. (čti, afp)
Na dvacet měsíců vězení s podmíněným odkladem na dva roky
byl 15. května Okresním soudem v Olomouci odsouzen dělník Pavel Werner (55 let), který byl jediným obžalovaným v cause havárie v podniku Farmak. Werner v březnu 1996 přečerpával kyselinu sírovou a nedbalostí způsobil únik chemikálie na volnou plochu. V důsledku havárie zemřeli dva lidé. (čti)
Energetická politika České republiky je stále diskutována
s předními podnikatelskými subjekty v této oblasti. ČTI to 28. dubna sdělil mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Miroslav Konvalina s tím, že teprve poté bude koncepce bude předložena k posouzení Vládě ČR. Materiál energetické politiky by měl podle něj rovněž obsahovat dokončení privatizace osmi energetických společností, ve kterých má stát prostřednictvím Fondu národního majetku významné podíly. (čti)
O odchycení a záchranu čápa, který sídlí na komínu lihovaru v Blatné
na Strakonicku, zatím marně bojují rybáři společnosti Blatenské ryby. Čáp si při hledání materiálu na jarní úpravu hnízda omotal kolem krku a zobáku provázek, který mu znemožňuje příjem potravy a pokračování v pracích na hnízdě. Má problémy i s létáním, protože nemůže obvyklým způsobem natáhnout krk. Rybářům se plachého čápa nepodařilo chytit ani pomocí sítí. Podle vedoucího referátu životního prostředí Okresního úřadu ve Strakonicích Oldřicha Pazderníka nezbývá než čekat, až bude čáp natolik vyčerpaný, že nebude moci ulétnout.(čti)