ZprávyParní lokomotiva

PRAHA/PAŘÍŽ - Parní lokomotivy již nejezdí ani ve Francii, ani v Čechách. V  přístupu k cestujícím se však Česká republika za Francií značně opožďuje. Zatímco České dráhy reagují na klesající zájem cestujících snižováním nabídky vlaků, ve Francii se železnice snaží cestující přilákat. Vedení francouzské státní železniční společnosti SNCF, která se potýká s ekonomickými problémy, 18. června oznámilo, že v případě zpoždění vlaků bude SNCF kompenzovat cestujícím část jízdného prostřednictvím speciálních kupónů. Pokud bude mít vlak zpoždění větší než půl hodiny, obdrží cestující kupón v  hodnotě 25 procent ceny jízdenky, pokud bude zpoždění větší než jedna hodina, budou dráhy vracet polovinu jízdného. Základní jízdné bude sníženo o 15 procent. Akce na získání dalších zákazníků jsou součástí rozsáhlého plánu na oživení finačního zdraví společnosti. Zásadním krokem však bylo rozhodnutí francouzské vlády z minulého týdne o odpuštění téměř dvou třetin z dluhu společnosti, jehož celková výše dosahuje hodnoty okolo 200 miliard franků (38,39 miliardy dolarů).
(čti, reuter a dek) Foto: archív


tola naděje

Město Kašperské Hory podalo u Okresního soudu v Klatovech návrh na soudní vyklizení pozemků u štoly Naděje (na snímku), ze kterých společnost TVX Bohemia důlní zkoumá ložiska zlata. TVX Bohemia důlní totiž údajně nerespektuje předběžné opatření tohoto soudu, podle něhož má vyklidit obecní pozemky. Firma však namítá, že štola patří státu a nikoli obci.
(dek a čti) Foto: Jaroslav Vorlíček


Spor o Rajchéřov se vyhrotil


Benda je se sebou spokojen

Petr Roch, ČTI, 3. července


Nové limity EU pro auta


Stavba Temelína nabrala zpoždění


Dybův úřad schválil cementárnu a zanikl

Petr Roch, ČTI, 2. července


Aby se půda nevyčerpala

Edita Lehká


Praha chce kompostovat odpad

Petr Roch, ČTI, 23. června

Hromada kompostu

Hromada kompostu „vyrobená“ z netříděného domovního odpadu v dnes již neexistující kompostárně v Praze - Štěrboholech. Foto: Radek Svítil/EkoList


Nasadíme Evropské unii růžové brýle?

Radek Svítil


Vesla se ujímá Jiří Skalický


Krátké zprávy


Libkovický kostel

O víkendu 14.-16. června proběhl v severočeských Libkovicích kulturní festival Libkovická cihla. Během něj byly představeny urbanistické plány na obnovu vesnice, vypracované studenty Fakulty architektury ČVUT. Libkovice byly téměř celé zničeny kvůli údajnému ohrožení hlubinnou těžbou uhlí, symbolem snah o záchranu obce se stal kostel (na snímku), který letos získal novou střechu. Foto: archív


Jeden rok - čtyři nádory

Pavel Mittner, ČTI, 19. června