Zprávy


Proběhl veletrh P+P

Na pražském Výstavišti proběhl ve dnech 12. -15. 11. veletrh obalů a obalové techniky P+P '96. Z pohledu životního prostředí byly zajímavé expozice papíren, zvláště Jihočeských papíren Větřní. Rádi bychom se ale vrátili v některém z příštích čísel k výrobku, který získal jedno z ocenění Obal roku. Je jím speciální folie, použitelná např. jako pytle na bioodpad, kterou pod názvem Ecofol vyrábí Fatra Napajedla. Základním materiálem je polyetylén, obohacený škrobovými aditivy. Díky těmto přísadám se má folie, podle tvrzení zástupce Fatry ing. Strnadela, po třech měsících skládkování rozložit.
(kaš)

Odmítnuté (zlaté) milióny

PRAHA- Údiv nad postojem správy Národního parku Šumava i městského zastupitelstva v Kašperských Horách, které shodně odmítly finanční nabídku těžařské společnosti TVX Bohemia důlní, vyjádřil 8. listopadu pro ČTI Michal Donath z firmy Burson-Marsteller, zastupující před novináři akciovou společnost TVX Bohemia důlní.„ Nevím, jestli si ředitel NP Šumava Ivan Žlábek a starosta Kašperských Hor František Stíbal dostatečně uvědomují podstatu nabídky“, řekl M. Donath. Podle jeho slov by finanční garance ve výši jednoho milionu dolarů pro správu NP sloužila jako záruka při odstraňování způsobených škod. Možnost způsobení nějaké havárie je sice velice nepravděpodobná, ale kdyby k nějaké škodě skutečně došlo, peníze na nápravu by byly okamžitě k dispozici.
(čti)

MŽP nepovolí další průzkumy zlatých ložisek

Před pražským sídlem společnosti TVX Bohemia, která zkoumá ložiska zlata v Kašperských horách, proběhla 14. listopadu protestní akce Hnutí DUHA. Zástupce Duhy Vojtěch Kotecký předal řediteli společnosti Františku Hájkovi dopis vyzývající TVX Bohemia k zastavení veškerých průzkumných prací. Ministerstvo životního prostředí mezitím oznámilo, že nebude vydávat další licence na průzkum zlatých ložisek, dokud vláda nepřijme koncepci využívání nerostných surovin

Protestní akce Hnutí Duha

Foto: Jakub Kašpar/EkoList


„Faktor čtyři“ na EEBW

PRAHA - Ve dnech 5.-7. listopadu proběhla v pražském Kongresovém centru mezinárodní konference „EEBW: Úspory energie '96“. V části nazvané „Úspory energie: cesta k trvale udržitelnému rozvoji“ byla představena důležitá práce Wuppertalského institutu pro klima, životní prostředí a energii a amerického Rocky Mountains Institutu, nazvaná Faktor čtyři. „Faktor čtyři“ má být řešením, které by spojilo ekonomické aspekty s ekologickými tak, aby se svět mohl dále rozvíjet, zvyšovat svůj hmotný blahobyt a zároveň neohrožovat svoji vlastní existenci. Autoři vidí cestu k dosažení tohoto stavu ve čtyřnásobném (odtud faktor čtyři) snížení energetické spotřeby a tedy i zvýšení efektivity jejího využívání.


Kdo je organizovaný, přežije ?

PRAHA - Vztah k živé přírodě se podle dr. Emilie Strejčkové, ředitelky ekologického centra Toulcův dvůr v Praze 10 - Hostivaři, nejsnáze rozvíjí tzv. imprintingem, to jest vtištěním, ve věku 1 až 3 let. Právě v tomto období je nejdůležitější přímý kontakt s přírodou, což postrádají děti „interiérové“, jak nazývá E. Strejčková populaci odchovanou mezi panely, cihlami a asfaltem. K areálu ekocentra patří přírodní lokality - mimo jiné mokřad, údolí potoka Botiče, lužní les, louka a sad. Na Toulcově dvoře vznikla dětská ekofarma a ekozahrada, které poskytují pro praktickou ekologickou výchovu další vhodný prostor. Nabídky ekocentra využívají mateřské školky, základní a střední školy, ale i matky s malými dětmi. Na besedě, pořádané 16. 11. MUDr. František Koukolík konstatoval, že přežívají organizace, nikoliv jakkoli nadšení jedinci. Pouze organizace s jasně formulovanou ideologií, filozofií a určitou kázní, mohou konkurovat současnému trendu a působit proti deprivujícím vlivům, jejichž počet, rozsah i závažnost ve světě roste spolu s počtem deprivantů.


Hnutí DUHA- ČEZ 1:0

Ve čtvrtek 7. listopadu proběhlo na obvodním soudě pro Prahu 1 poslední kolo soudního sporu Hnutí Duha versus ČEZ a jeho generální ředitel ing. Petr Karas.
Ve sporu, který se táhl od článku v Českobudějovických listech, ve kterém označil Petr Karas Hnutí Duha za teroristy, kteří vyhrožují umístěním bomby do areálu rozestavěné JETE, nakonec vyhrála Duha. Přestože žalovaná strana všechna obvinění odmítla a snažila se za použití všech možných prostředků dokázat, že členové Hnutí Duha onen osudný výrok vskutku pronesli, že se o nich jako o teroristech psalo i jinde (Svobodné slovo) a že vlastně žádnou újmu neutrpěli, rozhodl nakonec soud v její neprospěch.
Zatímco ing. Petr Karas byl obvinění zproštěn s odůvodněním, že inkriminovaný dopis psal jako člen společnosti ČEZ a ne jako soukromá osoba, Českým energetickým závodům bylo dáno za povinnost poslat Duhou naformulovaný opravný dopis Sdružení měst a obcí regionu (SMOR) JETE, formou placené inzerce uveřejnit omluvu v Českobudějovických listech a jako odškodné zaplatit Duze 300 000 Kč. V odůvodnění soud konstatoval: “Jestliže někdo takový dopis [jako poslal Karas SMOR JETE] napíše, musí si být stoprocentně jist, že Hnutí Duha skutečně umístěním bomby v reaktoru JETE hrozilo. Pokud by snad nějaký její výrok mohl být tímto způsobem vykládán, bylo povinností autora ověřit si, jak byl míněn. Tvrzení, že Hnutí Duha hrozí umístněním bomby, je nepravdivé“. Soud rovněž odůvodnil, proč snížil výši finančního odškodného ze žalobcem navrhovaného jednoho miliónu Kč: „... [protože] členové žalobce nebyli dostatečně obezřetní při jakékoliv zmínce o bombě. Duha má nárok na přiměřené finanční odškodnění, ovšem vzhledem k situaci, ve které padaly výroky o bombě, soud požadovanou částku snížil“.
Soud tedy proběhl a uvidíme, zda na něm odvolání žalované strany něco změní. Myslím, že z celé kauzy plynou následující poučení: Petr Karas ani nikdo jiný si už doufejme nebude plést pojmy s dojmy, protože se zdá, že se to nevyplácí. Hnutí Duha očistilo svoje jméno a potažmo jméno ostatních ekologických organizací. Na druhé straně i samotní ekologičtí aktivisté budou snad opatrnější na to, co říkají a jakou formou prezentují své - nenásilné - představy. Možná vznikne i nějaký slovník „stop slov“, slůvek, která by mohla být špatně pochopena a kterých se tedy aktivisté na kontroverznějších akcích budou vyvarovávat.


Temelín se zpozdí

PRAHA - Termín zahájení provozu Jaderné elektrárny Temelín (JETE) nebude znát elektrárenská společnost ČEZ dříve než v prosinci letošního roku. Podle uzavřené smlouvy mělo být v JETE v září 1997 zahájeno zavážení paliva. To znamená, že výroba elektřiny by začala o několik měsíců později. Již dnes je zřejmé, že tento termín nebude dodržen. Ředitel sekce plánování a analýz ČEZ Petr Vobořil informoval v polovině listopadu o čtyř až třinácti měsíčním zpoždění, přičemž reálné odhady se blíží horní hranici tohoto intervalu.
(čti)

Temelín

Foto: Zuzana Terčová/EkoList


Přibylo 400 MW přímotopů

PRAHA - Elektrické přímotopné panely o celkovém výkonu asi 400 MW byly od začátku letošního roku instalovány v ČR. Celkový přímotopný výkon se tak blíží 2500 MW. Elektrické přímotopné vytápění je pro dodavatele elektřiny náročné, neboť diagram spotřeby se mění skokem. Pokud se ochladí, obyvatelé hromadně zapnou přímotopy a výrobci jsou nuceni okamžitě zvýšit výkon dodávaný do sítě.
ŠTĚCHOVICE - Česká energetika nebude mít v nadcházejícím zimním období dostatek zdrojů, aby vyhověla požadavkům západoevropské sítě, a to i při dovozech kolem 1000 MW a spuštění neodsířených bloků severočeských elektráren. Na tiskové konferenci 7. listopadu to řekl mluvčí elektrárenské společnosti ČEZ Miroslav Novák. Jak uvedl, očekává se během ledna maximální zatížení 10 500 MW, což je o 1100 MW méně, než činí výkon elektráren a smluvní dovozy. Podle pravidel západoevropského sdružení UCPTE, kam se loni připojila i česká energetická soustava, má být udržována rezerva o výkonu zhruba 20 procent energetické spotřeby státu. V případě České republiky by to znamenalo mít připraveny zdroje o celkovém výkonu 12 600 MW. ČEZ si sice ponechal v záloze neodsířené bloky severočeských elektráren, ale ani při jejich spuštění nepřekročí celkový výkon včetně již sjednaných dovozů 12 100 MW.
(čti)

Auta měla zakázanou Prahu

PRAHA - Poprvé od února 1993 (a celkem podruhé) přikročil pražský magistrát ve středu 13. listopadu k regulaci dopravy v Praze. Vzhledem k nedostatečné informovanosti veřejnosti došlo v průběhu dne v Praze k dopravnímu kolapsu.
Smogová situace nastala vlivem vysoké koncentrace oxidů dusíku, které jsou do pražského ovzduší ze dvou třetin vypouštěny z výfuků automobilů. Koncentrace mnohokrát překročily hygienickou normu, která stanovuje maximální přípustnou koncentraci NOX v ovzduší ve výši 100 g na metr krychlový. Na některých měřících stanicích dosahovaly koncentrace v průběhu úterý a středy hodnot přes 1000 g NOX na metr krychlový.
Podle platné tzv. smogové vyhlášky, která byla radou Magistrátu naposledy novelizována v září letošního roku, se k vyhlášení regulace mobilních zdrojů znečištění, tedy v podstatě silničního provozu, v tzv. městské zóně II (viz obrázek) přistupuje tehdy, jsou-li na pěti měřících stanicích tříhodinové průměry koncentrace NOX vyšší než 350 g na metr krychlový. Měřící stanice automatického imisního monitoringu (AIM) jsou umístěny v širším centru Prahy, ale nikdy v bezprostřední blízkosti hlavních komunikací. V samotném centru města jsou tři stanice: Náměstí Republiky (kde jsou hodnoty dlouhodobě velmi vysoké), Výstaviště a Riegrovy sady. Je možné očekávat, že vzduch u násosek těchto měřících stanic se může i výrazně lišit od toho, který dýchají Pražané např. poblíž magistrály.
Nižším stupněm reakce na znečištění ovzduší je vyhlášení tzv. signálu upozornění na možný výskyt smogové situace, popř. regulace stacionárních zdrojů znečištění. Při vyhlášení signálu upozornění Magistrát např. nedoporučuje vycházet nemocným lidem a apeluje na řidiče, aby omezili jízdy do centra Prahy. Signál upozornění je vydán pokud je na několika stanicích překročena hranice 200 g NOX na metr krychlový. K vyhlášení signálu upozornění přikročil magistrát v minulých letech několikrát.
Zajímavý je v souvislosti s výskytem automobilového smogu článek z březnového čísla British Medical Journal, který uvádí výsledky výzkumu prováděného za smogových situací v Londýně. Výzkum ukazuje, že při zvýšených koncentracích hlavních znečišťujících látek v ovzduší stoupá úmrtnost mezi lidmi s potížemi srdce a dýchacích cest o 5,4%, průměrná úmrtnost o více než 3%.

Mapka Prahy

Na mapě Prahy je černou barvou přibližně vyznačena oblast tzv. městské zóny II, do které může být za určitých podmínek při smogové situaci zakázán vjezd automobilům. Zóna je vymezena následující hranicí: hranice obvodů Prahy 7 a 8 - K Pazderkám - Čimická - Kobyliské náměstí - Pod sídlištěm - Střelničná - Levínská - Vysočanská - Prosecká - Čakovická - Mladoboleslavská - Kbelská - Průmyslová - Teplárenská - Sazečská - Černokostelecká - Úvalská - Na padesátém - Průběžná - Jižní spojka - Barrandovský most - K Barrandovu - Geologická - V bokách II - Pražského - Mir. Hamra a dále pomyslnou hranicí podél severního okraje sídliště Barrandov - podél severního okraje Klukovic - podél jižního a západního okraje Nové Vsi - na křižovatku Jeremiášova/Bucharova/Řeporyjská/Radlická - Bucharova - Rozvadovská spojka - Bavorská - Jeremiášova - Slánská - Karlovarská - Bělohorská - Patočkova - Milady Horákové - Svatovítská - Vítězné náměstí - Jugoslávských partyzánů - Podbabská - Roztocká a dále přes Vltavu na hranici obvodů Prahy 7 a 8. (Podle MHD)


Česká vláda prý nezákonně schválila koncepci dálnic

PRAHA - „Česká vláda porušila zákon při schvalování čtvrté aktualizace koncepce výstavby dálniční sítě v ČR ze dne 16. října, neboť ministerstvo dopravy nezajistilo analýzu vlivu koncepce na životní prostředí, což mu ukládá zákon č. 244/92 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí“. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl Petr Kužvart, právní zástupce Dětí Země a dvou fyzických osob, které proti tomuto postupu podaly 27. října již druhou stížnost Ústavnímu soudu (ÚS) na ministerstvo dopravy a českou vládu. První námitka k ÚS, která byla podána 5. února tohoto roku, se týkala rozhodnutí vlády ve stejné věci ze dne 6. prosince 1995.
Hlavním cílem stížnosti je podle Miroslava Patrika, vedoucího sekce Za ekologicky čistou dopravu občanského sdružení Děti Země, donutit ministerstvo dopravy k provedení analýzy ekologických vlivů dálniční sítě, která by měla být konzultována s ministerstvem životního prostředí a odbornou veřejností. Zástupci vlády však podle M. Patrika od počátku sporu námitky ekologů proti procedurálním nedostatkům při schvalování aktualizace rozvoje dálnic odmítají, neboť v tomto podle nich nejde o koncepci, nýbrž o realizační rozhodnutí, které z koncepce pouze vychází.
Kromě procedurálních připomínek mají Děti Země podle M. Patrika vážné výhrady i k obsahu vládní koncepce výstavby dálniční sítě.„ Vláda počítá do roku 2005 s výstavbou 1500 kilometrů dálniční sítě, což si vyžádá 200 miliard korun. Takovouto dálniční síť však považujeme za značně předimenzovanou“, řekl M. Patrik.


Odbouratelné oleje povinně

JIHLAVA - Pokuta do výše 100 tisíc korun hrozí od nového roku těm vlastníkům a uživatelům lesa v celé ČR, kteří nebudou k mazání řetězů motorových pil povinně užívat výhradně biologicky odbouratelných olejů. České ekologické oleje, například Primol eko či Biomil, lze zakoupit v prodejnách lesní techniky. Oleje jsou v průměru asi o 20 korun dražší než běžné oleje, ovšem jejich výhoda spočívá v snadném odbourávání v přírodě.
(čti)
Přes peněženky vede kratší cesta, říká Jan Keller v rozhovoru pro EkoList

Přemýšlení s Janem Kellerem

Myslíte si, že je lidstvo schopno se zastavit před hrozící ekologickou krizí na základě apelů na morálku či vědeckých studií, anebo až v momentě, kdy to pocítí ve svých peněženkách ?
Na účinnost morálních apelů příliš nevěřím. Mají větší význam pro člověka, který je vysílá, než pro ty, kteří by je měli přijmout. Apelujeme na druhé proto, abychom si potvrdili, že jsme se ještě nestali slepí a hluší vůči tomu, co velká část lidí vidět a slyšet prostě nechce. Myslím, že přes peněženky vede cesta kratší. To by ovšem museli ti, kteří si založili kariéru na řečech o trhu, souhlasit se započtením enviromentálních nákladů do ceny zboží a služeb. Zatím se tak neděje, takže příroda ani nezaregistrovala, jak velká revoluce u nás proběhla.
Je podle Vás chyba pouze v přístupu euroamerické civilizace, či je kořistnictví a rozpínavost přirozenou lidskou vlastností?
Jsem optimista a proto si myslím, že chyba je v moderní společnosti, v její krátkozrakosti a neuvěřitelně kořistnickém charakteru, nikoli v člověku a lidské kultuře obecně. Musíme být v tomto bodě optimisté, protože jinak bychom to mohli pochopitelně všechno zabalit a těšit se na to, až vymřeme.
Jaké by se daly podniknout konkrétní činy, aby se ekologické myšlení rozšířilo mezi větší počet lidí?
Ty konkrétní činy místo ekologů podniká dnes např. ČEZ svou neschopností obejít se bez neodsířených provozů, hodně pomáhají dopravci ojetých automobilů, hloupí radní, kteří otevírají středy měst dopravě, a chytří úředníci, kteří se z důvodů jim dobře známých snaží prosazovat co nejvíce co nejdražších silničních tahů a obchvatů. Pokud se těm všem dohromady nepodaří přesvědčit občana o neperspektivnosti dnes převládajících trendů, nezmohou ekologové vůbec nic.
Mělo by podle Vašeho názoru smysl založit jakousi ekologickou politickou stranu, která by lidem nabízela určité alternativy k současnému převládajícímu životnímu stylu?
O této možnosti uvažoval Josef Vavroušek a pak se raději vrátil ke Svobodným demokratům. Dnes už tu není ani Vavroušek, takže šance na životaschopnou ekologickou stranu jsou ještě podstatně nižší. Spíše než založení ekologické politické strany bych doporučoval, aby se zrušili Zelení. V podobě, v jaké působí, ekologickou otázku spíše ztrapní. Celé téma politických stran je ovšem námět na mnohastránkové, ne příliš veselé povídání.
V souvislosti s Josefem Vavrouškem se často objevuje pojem trvale udržitelný život. Pokuste se ho definovat. Kde je hranice mezi životem konzumním a trvale udržitelným?
V obecné rovině je definice poměrně jednoduchá: je to takový způsob života, který umožňuje i příštím generacím zopakovat si ho. Způsob života, kterým žijeme dnes, si naši vnuci nezopakují. Planeta na to bude příliš těsná. Především její schopnosti absorbovat zplodiny našeho konzumu jsou již delší dobu neúměrně překračovány. Hranice mezi životem konzumním a trvale udržitelným se určuje nesnadno a není zcela ostrá. Je lepší vyjít z mezních typů. Typ dokonalého konzumenta i dokonalého spotřebního askety si dokážeme představit vcelku snadno. Není cílem stát se dokonalým asketou, měli bychom se snažit udržovat si dostatečnou distanci od typu konzumenta. To ale znamená mít jasno o politických a ekonomických mechanismech, které nás do pozice dokonalých konzumentů neustále tlačí. Chystám knížku Abeceda prosperity, která se k tomuto tématu vrací. Snažím se tam popsat méně atraktivní stránky konzumentství.
Za povídání děkuje

Jan Keller
(*1955) je jednou z nejvýraznějších osobností naší současné sociologie. Poté, co v Brně vystudoval obor historie - sociologie, působil krátce jako vědecký aspirant Filozofického ústavu Akademie věd v Praze. Poté byl v rychlém časovém sledu zaměstnán jako závozník v Pivovaru Nošovice, v Dálkové dopravě a na Dívčí škole v Havířově. V roce 1983 se vrátil do akademického prostředí - na katedru sociologie Masarykovy univerzity v Brně, kde přednáší dodnes. Ve svých knihách analyzuje současné společenské a ekologické problémy a nastavuje naší civilizaci nemilosrdné zrcadlo pravdy. První z takto zaměřených publikací Nedomyšlená společnost vyšla v roce 1992, o rok později se na pultech objevila kniha, která se setkala s poměrně velkým ohlasem - Až na dno blahobytu. V roce 1995 se čtenáři mohli seznámit s Přemýšlením s Josefem Vavrouškem, kde jsou stručně shrnuty otázky trvale udržitelného života a s 12 omyly sociologie. Letos vyšly Hodnoty pro budoucnost (spoluautoři F. Gal a P. Frič.), Sociologie, byrokracie a organizace a Šok z ekologie.

Silnice versus zahrada

TÁBOR - Zastavit práce Městského úřadu v Táboře, které směřují k vybudování dvouproudové silnice přes horní část botanické zahrady je jedním ze základních požadavků občanského Sdružení pro ochranu botanické zahrady. Od roku 1992, kdy městské zastupitelstvo v územním plánu znovu schválilo variantu řešení dopravy v Táboře s přetnutím botanické zahrady, již podepsalo petici proti rozhodnutí zastupitelstva více než 6 tisíc osob. Jak 14. listopadu uvedl na tiskové konferenci mluvčí sdružení Pavel Doucha, firma FOCUS provedla v této souvislosti výzkum názorů táborské veřejnosti, kterého se zúčastnilo 500 respondentů. Jaromír Volek z firmy FOKUS pak novinářům doložil výsledky výzkumu, podle kterých botanickou zahradu navštěvuje pravidelně 15% dotazovaných a 58% občas. O záměru přetnout botanickou zahradu silnicí ví 87% respondentů. S tímto záměrem jich 80% nesouhlasí. Zajímavý je také podle J. Volka názor 64% řidičů, kteří uvedli, že komunikaci přes botanickou zahradu by nevyužívali, protože nebude řešit problém dopravy v Táboře.
(čti)

Chystá se zákon o ošetření energií

PRAHA - Zainteresovat majitele objektů na šetření energií a přispět tak k tomu, aby bylo realizováno více úsporných opatření, má za cíl zákon o hospodaření s energiemi, který v současné době připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO). Jak 31. října ČTI informoval vedoucí oddělení teplárenství Vilibald Zunt, MPO bude usilovat dokončit práci na návrhu tak, aby mohl být předán Poslanecké sněmovně na začátku příštího roku.
Návrh zákona zavádí pro všechny subjekty spojené se státním rozpočtem (včetně obcí) povinnost nechat vypracovat energetický audit všech svých budov a zařízení. Stejné povinnosti budou podléhat i všechny autorizované subjekty zabývající se výrobou a rozvodem tepla. Pokud audit ukáže možnost úsporných opatření s návratností investice do pěti let, bude povinností provozovatele objektu toto opatření učinit. Podle V. Zunta má zmíněné ustanovení změnit dosavadní stav, kdy například majitelé domů nejsou nijak motivováni šetřit energií. Tyto náklady pak mohou být účtovány nájemníkům, kteří často nemají možnost se proti tomu bránit.
Druhou významnou změnou, kterou má zákon o hospodaření energií zavést, je povinnost městských a obecních úřadů zpracovat energetickou koncepci území a následně ji zahrnout do územního plánu. Plán by měl být sestaven tak, aby zásobování energií bylo maximálně dvoucestné. To například znamená, že do stejného území nemá být veden současně plynovod, teplovod i elektřina určená pro topení. Podle V. Zunta umožní zpracování energetických koncepcí území obecním a městským zastupitelstvům účinně ovlivňovat investiční koncepce plynárenských a energetických společností. Dodavatelé energie by měli získat jistotu, že instalované sítě budou využity, což přinese rychlejší návratnost investic.
Návrh zákona rovněž mění dosavadní postavení České energetické agentury (ČEA) a pověřuje ji dohledem nad realizací požadavků zákona o hospodaření s energiemi. V současné době se ČEA zabývá výhradně rozdělováním státních dotací na úsporná opatření.


V rafinérii shořelo 1500 tun benzínu

LIVÍNOV - Krátce po půlnoci v sobotu 23. listopadu vypukl poblíž Litvínova na tankovišti paliv společnosti Česká rafinérská rozsáhlý požár. Kvůli požáru byla uzavřena rušná silnice spojující města Most a Litvínov. Požár se podařilo více než dvaceti požárním sborům uhasit 23. listopadu krátce před 19. hodinou. Rafinérie však znovu krátce vzplála 24. listopadu dopoledne.
Názory na vliv požáru na životní prostředí se různí. Podle vyjádření náměstka ministra životního prostředí Vladislava Bízka pro deník Právo se nic strašného nestalo. V sobotu byly sice krátkodobě zvýšeny koncentrace oxidů dusíku, prachu, oxidu uhelnatého a aromatických uhlovodíků, žádný z  údajů však nebyl tak vysoký, aby bylo nutné vyhlašovat signál upozornění nebo regulace. Prohlášení Greenpeace však upozorňuje, že v ČR chybí systém nezávislého měření unikajících organických sloučenin. Okresní úřad v Mostě tak spoléhal na data z monitorovacího vozu Chemopetrolu, který je majetkově propojen s Českou rafinérskou. Dalším nebezpečím je směs ropy s hasící pěnou. Ta může ohrozit řeku Bílinu i podzemní vody.
(čti a dek)

Požár v litvínovské rafinérii

Požár benzínu viditelný ze vzdálenosti několika kilometrů vypukl 23. listopadu po půlnoci v tankovišti motorových paliv v litvínovské rafinérii společnosti Česká rafinérská.
Foto: ČTK


Krátké zprávy

Porada ekonomických ministrů české vlády projednala 26. listopadu návrh energetické politiky a vrátila ho ministrovi Dlouhému k dopracování. Ministr Dlouhý by měl nový návrh předložit začátkem příštího roku. Podle společného prohlášení nevládních ekologických organizací návrh energetické politiky nedostatečně podporuje úspory energie a neobsahuje přesný časový harmonogram odstraňování cenových deformací.
(čti a dek)

Pouze třináct našich regionálních železničních tratí je v takovém technickém stavu, který si v nejbližších letech nevyžádá zásadnější opravy. Vyplývá to ze seznamu 129 regionálních tratí, který vypracovala Divize dopravní cesty Českých drah (ČD) a jenž má ČTI k dispozici. Zcela nevyhovující technický stav mají podle materiálu tratě Vraňany - Lužec nad Vltavou, Praha Braník - Vrané nad Vltavou - Čerčany, Vrané nad Vltavou - Dobříš, Louka u Litvínova - Moldava v Krušných horách a Česká Kamenice - Kamenický Šenov. Posledně jmenovaná trať není již delší dobu provozována. V současné době uplynula lhůta technické způsobilosti u 39 tratí, přičemž v několika následujících měsících se bude jejich počet stále zvyšovat.
(čti)

Společnost Eurogas po protestech obyvatelstva obcí Nová Ves nad Popelkou a Syřenov odstoupila od projektu průzkumu a případné těžby zemního plynu v blízkosti Lomnice nad Popelkou. „Hnutí DUHA toto rozhodnutí Eurogasu vítá, neboť realizace tohoto záměru by znamenala rozsáhlý zásah do relativně zachovalé krajiny na pomezí Českého ráje a Podkrkonoší“, uvedl pro ČTI Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA. Společnost Eurogas získala podle V. Koteckého povolení k jejich průzkumu v červnu 1996. Předběžné úvahy počítaly s výstavbou až 20 těžebních věží, které by podle něj zásadně změnily ráz tradiční architektury ve vesnické zástavbě na průmyslovou zónu.
(čti)

Do konce letošního roku dojde ke zdražení na linkách pravidelné autobusové dopravy ve většině regionů České republiky. Některé pobočky však uvažují o zvýšení cen až po 1. lednu 1997, kdy také vstoupí v platnost nový výměr ministerstva financí, který povoluje přepravcům maximální výši jízdného. Ceny jízdného porostou v závislosti na tarifním pásmu. Jednotlivé závody ČSAD tak reagují na neustálé zdražování nafty, které snižuje rentabilitu jejich provozu.
(čti)

Slovensko hodlá dostavět v plném rozsahu jadernou elektrárnu Mochovce, aby mohla být uzavřena zastaralá elektrárna v Jaslovských Bohunicích. Prohlásil to dnes slovenský premiér Vladimír Mečiar během setkání s předsedy vlád Rakouska a Maďarska v Piešťanech. „Po dostavbě bloků tři a čtyři v Mochovcích můžeme Jaslovské Bohunice uzavřít“, upřesnil Mečiar. Rakouský kancléř Franz Vranitzky. však vyjádřil lítost nad tím, že Slovensko se jaderné energetiky nemíní zříct. „Nadále zastáváme názor, že jsme proti jaderné energetice jako takové, a postup slovenské strany pro nás není ideální. Je to však realita“, dodal Vranitzky.
(čti)

Ministr životního prostředí České republiky Jiří Skalický odvolal po vzájemné dohodě k 31. říjnu 1996 z funkce 1. náměstka, ředitele sekce technické ochrany životního prostředí ing. Vladimíra Novotného. Současně ministr Skalický od 1. listopadu 1996 pověřil výkonem funkce ředitele sekce technické ochrany životního prostředí Vladislava Bízka, náměstka ministra a ředitele sekce ekologické politiky.
(čti)

Z důvodu protiústavnosti Ústavní soud ČR svým nálezem z 26. listopadu zrušil část ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, které Ministerstvu životního prostředí (MŽP) poskytovalo nepřiměřené pravomoci v oblasti udělování povolení k dovozu a vývozu chráněných rostlin a živočichů. Vyhověl tak návrhu Vrchního soudu v Praze, který tvrdil, že MŽP disponuje rozhodovacími pravomocemi, aniž by proti nim bylo právní či soudní odvolání.
(čti)

Více než pět miliónů korun již zaplatilo město Liberec za soukromou společnost AKVA KB, které ručí za úvěr ve výši 15 miliónů korun. Tento úvěr si vzala společnost AKVA KB na provedení přípravných prací k výstavbě vodní rekreační nádrže ve Vesci u Liberce, Další splátku úvěru ve výši tři milióny korun bude muset zaplatit město ze svého rozpočtu v nejbližší době. ČTI to 30. října potvrdil náměstek libereckého primátora Zdeněk Kadlas. Jaroslav Brückler, jeden ze společníků AKVA KB, řekl, že společnost se dostala do nepříznivé ekonomické situace v souvislosti se zdlouhavým procesem schvalování studie vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a nestandardním průběhem územního řízení, o který se podle něj zasloužili ekologičtí aktivisté, zejména Děti Země.
(čti)