Co jsou "Základní teze reformy železnic a Českých drah"

Materiál Základní teze reformy železnice a Českých drah vypracoval náměstek ministra dopravy a spojů ing. Tošovský a schválil jej ministr ing.Říman. Materiál má být v pondělí 19. května projednán poradou ekonomických ministrů jako podkladový materiál k vypracování železniční a dopravní koncepce České republiky. Bude-li schválen v navrhovaném znění, vysloví tím vláda v podstatě souhlas s ukončením provozu na všech regionálních tratích, které tvoří více jak třetinu naší železniční sítě. Dopravní koncepci má ministr Říman předložit na základě dohod o ukončení stávky na železnici do konce května. Všeobecně se soudí, že ministr do tohoto termínu koncepci předložit nedokáže. Se záměrem vypracovat pouze koncepci železniční dopravy přišlo nedávno ministerstvo dopravy. Podle tvrzení pana ministra by měla být hotova do konce června a měla by předcházet celkové dopravní koncepci.

Zástupci železničních odborů jednoznačně odmítají považovat koncepci železniční dopravy založenou na tomto materiálu za dostatečně ekvivalentní náhradu za slíbenou celkovou koncepci dopravní. S materiálem nesouhlasí celá řada nevládních ekologických organizací, jako např. Děti Země, Hnutí DUHA, Ústav pro ekopolitiku a další, i organizace nezávislých odborníků (Český a Slovenský dopravní klub).

  • Jiří Neustupa, EkoList

    Základní teze reformy železnic a Českých drah