Zelená domácnost - dotazy

Dotaz 1.  Dotaz 2.  Dotaz 3.
Dotaz 1.

Sdělení: V současné době zamýšlím přestavbu vytápěcího systému nebo jeho rozšíření v mém rodinném domku. Dnes používám kotel na uhlí v kombinaci s přímým ohřevem vody v topném systému elektrickou energií. Sháním tedy informace o "tepelném čerpadle" o výkonu 6 až 10 kWh, o ceně celého systému, případně o firmě, zabývající se touto problematikou. Děkuji Pavel.

Odpověď: Princip tepelného čerpadla podle informací firmy PZP Komplet s.r.o.: "Tepelné čerpadlo pracuje ve svém principu jako chladící zařízení, jehož hnacím prvkem je kompresor poháněný elektromotorem. Zařízení odvádí ve výparníku teplo z prostředí s nižší teplotou (např. z okolního vzduchu, vody či půdy) - tím ho ochlazuje - a pomocí hnací elektrické energie ho převádí v kondenzátoru do prostředí s vyšší teplotou (např. do topné vody) - tím ho ohřívá. Teplo převáděné z výparníku do kondenzátoru se přitom zvětšuje o teplo, na které se v kompresoru mění hnací elektrická energie.

Platí tedy důležitá zásada: Aby tepelné čerpadlo mohlo "na jedné straně topit", musí vždy "na druhé straně chladit". Musí tedy mít k dispozici "prostředí, které může být chlazeno," tj. zdroj nízkopotenciálního tepla!

Převod tepla v tepelném čerpadle se uskutečňuje pomocí pracovní látky, tzv. chladiva, které v zařízení trvale obíhá a cyklicky mění své skupenství. Ve výparníku se při sacím tlaku kompresoru vypařuje, v kondenzátoru při výtlačném tlaku kompresoru kondenzuje. Převod a stlačování par z výparníku do kondenzátoru zajišuje kompresor. Převod kapalného chladiva z kondenzátoru do výparníku zajišuje vhodný expanzní ventil.

Na celkovém množství tepla předávaném do druhého prostředí - a tedy topném výkonu - se podílí teplo odebrané z prvního prostředí asi 60 až 70 % a elektrická energie asi 30 až 40 %. Z 1 kWh elektrické energie se tedy může tepelným čerpadlem získat průměrně asi 2,5 až 3 kWh energie tepelné. Tato hodnota se nazývá topný faktor tepelného čerpadla.

Zdrojem nízkopotenciálního tepla může být:

  1. Geotermální teplo
  2. Podzemní voda
  3. Povrchová voda
  4. Venkovní vzduch
  5. Odpadní teplo z technologických procesů

Ceny tepelných čerpadel firmy PZP Komplet s.r.o. (1. 1. 1997) (systém vzduch - vzduch):
TypTCLM R
7.1 R
8.8 R
10.2 R
12.6 R
15.1 R
Cena dodávky139 100,- 150 900,-170 900,- 177 000,-194 800,-
Cena montáže12 900,- 14 000,-15 000,-16 200,- 17 300,-
Typ TCLM P
7.7 P
9.5 P
11.0 P
13.6 P
16.3 P
Cena dodávky144 100,- 163 500,-171 600,- 185 400,-203 500,-
Cena montáže12 900,- 14 000,-15 000,-16 200,- 17 300,-

Ceny tepelných čerpadel firmy Apitos v.o.s. (1997)
Vzduch - voda
TCV 0908
TCV 0911
TCV 0913
TCV 0916
TCV 0921
TCV 0927
Výkon8,10 kWh10,61 kWh 13,37 kWh16,10 kWh21,13 kWh 26,574 kWh
Cena131 000,-149 760,- 175 835,-293 240,-313 915,- 352 695,-
Země - voda
TCZ 1008
TCZ 1009
TCZ 1010
TCZ 1013
TCZ 1016
TCZ 1021
TCZ 1026
Výkon8,20 kWh8,90 kWh 10,20 kWh13,30 kWh16,20 kWh 21,00 kWh25,50 kWh
Cena94 770,-100 340,- 109 860,-124 000,-138 760,- 199 860,-213 900,-
Voda - voda
TCX 0112
TCX 0215
TCX 0320
TCX 0425
TCX 0531
TCX 0640
TCX 0746
Výkon12,10 kWh 15,00 kWh19,60 kWh24,60 kWh 31,00 kWh39,80 kWh46,40 kWh
Cena100 740,-127 650,- 134 205,-152 950,-213 900,- 232 185,-278 185,-

Kontakty na firmy, zabývající se tepelnými čerpadly:

Apitos v.o.s., Zborovská 11, 150 00 Praha 5, telefon: 02/24 55 23 66, fax: 02/24 55 23 67. Kontaktní osoba: Petr Jaroš

PZP Komplet s.r.o., Semechnice 132, 517 73 Opočno, telefon a fax: 0443/42 252. Kontaktní osoby: Václav Prokop, Zdeňka Seidelová

Veskom s.r.o., Průmyslová 5, 108 21 Praha 10, telefon: 02/70 44 62, 70 44 82, fax: 02/70 45 00

S pozdravem Jakub Kašpar (jakub.kaspar@ecn.cz)

Dotaz 2.

Sdělení: Zajímalo by mě, jak přesvědčit ostatní, že ekologie je opravdu důležitá, že každý může udělat hodně?

Odpověď: Nevím. Na tuto otázku je těžké odpovědět nějakým návodem typu: Když budete říkat to a to, přesvědčíte za den tolik a tolik lidí. Pokusím se sdělit vám svůj názor na tuto věc. Názory se samozřejmě liší - když se zeptáte stovky lidí, získáte sto různých odpovědí.

Já mám za to, že možná cesta je cesta osobního příkladu. Osobní příklad je podle mě jediný opravdu demokratický způsob přesvědčování. Vím ovšem, že to, co Vám "doporučuji" je velice pomalé a možná to ani nakonec nebude fungovat. Ale všechny jiné formy jsou svým způsobem vždy jistou formou nátlaku a tedy násilí. Navíc různé blokády a demonstrace bývají často kontraproduktivní.

Další možností je pak informování veřejnosti o stavu životního prostředí, ale hlavně o dopadech jednotlivých činností na ŽP, o ekologické vhodnosti jednotlivých výrobků, ekologické náročnosti jejich výroby apod. - tedy důsledné naplnění práva na informace. To je věcí naší (novin, časopisů a ostatních médií), ale zejména státních úřadů, včetně jednotlivých ministerstev. Nedá se říci, že by to tady tak fungovalo.

Jakub Kašpar

Dotaz 3.
Sdělení: Kam mám dát vysloužilou zářivku? Pracuji na Praze 7.

Odpověď: Nesehnal jsem kontakt na žádnou firmu přímo na Praze 7. Zářivky rozhodně nepatří do směsného komunálního odpadu (jsou nebezpečným odpadem), přesto tam ze 70 procent končí.

Mohu Vám poskytnout kontakt na čtyři firmy, u nichž bylo možné si ověřit, že se zpracováním starých zářivek a výbojek zabývají. Likvidace zářivek je placenou službou - platí zákazník. Ceny se pohybují kolem 10 - 12 Kč za kus.

Jakub Kašpar (kontakt na mě - jakub.kaspar@ecn.cz)


[Hlavní stránka s rámci]  [Hlavní stránka bez rámců]  [EkoTýdeník]  [Kalendář akcí]  [Zelená domácnost
[Co je nového]  [Zprávy na Internetu]  [O EkoListu]  [Napište nám]  [Předplaťte si EkoList]